Meny

Kristina Gabrielii har valt att vandra sina egna vägar

Kristina Gabrielii har valt att vandra sina egna vägar

Kristina Gabrielii lämnade för något år sedan jobbet som hållbarhetschef på Peab. Sedan dess har hon startat eget företag och i dag är det innovation och digitalisering som upptar hennes tankar.

Efter närmare 30 år i stora byggkoncerner ville Kristina Gabrielii prova något nytt. Idag jobbar hon inom det egna företaget Gabrielii Development.

– Jag hade egentligen aldrig gått och funderat på att starta eget, men så kom jag till en punkt då jag hade mycket tankar kring min roll som hållbarhetschef som innehöll väldigt övergripande arbete. Jag hade hamnat längre och längre bort från genomförandet, jag är ju lite av en projektmänniska och saknade det, säger hon.


Stort kontaktnät i branschen

Efter åren i branschen, främst NCC och Peab, och olika roller så som ordförande i SBUF och ledamot i IQ Samhällsbyggnads styrelse var kontaktnätet stort. Hon fick direkt uppdrag inom Smart Built Environment där hon leder ett projekt om obrutna flöden av produkt- och miljödata. Andra uppdrag är att under en period vara tillförordnad programchef för Smart Built Environment och att leda ett av lagen i Naturvårdsverkets innovationstävling där två tävlande lag får svara på frågan om hur Öresundsbron skulle kunna byggas med nollutsläpp av växthusgaser.

– Alla mina uppdrag rör sig inom innovationsområdet och att det finns en koppling mellan allt det jag gör känns roligt.

Smart Built Environment där Kristina Gabrielii lägger mer än hälften av sin arbetstid är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom digitalisering. Programmet startade 2016 och ska pågå upp till 12 år. De första tre åren avsätts 200 miljoner kronor som kommer både från statliga forskningsfinansiärer, företag, organisationer och kommuner. Det beskrivs som den enskilt största satsningen som gjorts på samhällsbyggande. Kristina Gabrielii ger sin bild av hur utvecklingen inom digitalisering sett ut i Sverige.

– Om man tittar bakåt i tiden så skedde mycket av digitaliseringsarbetet i enskilda företag och i utvalda projekt. Då kom även en del projekt som var häftiga, till exempel smarta hem, som kanske hade lite fel fokus. Nu är tänket mer att det inte bara ska vara kul, utan snarare att man utgår från nyttan av digitalisering och väver in hållbarhets- och miljöaspekterna. Alla aktörsgrupper är med och arbetet sker på en bredare front.


Borde titta på andra branscher

Samtidigt ligger bygg för tillfället ett steg efter en del andra branscher.

– Det är nästan underligt att så få inom vår bransch har tittat på andra branscher. Vi säger ofta att bygg är så speciellt, men det finns säkert en hel del att lära och vi ser gärna att fler aktörer gör det, säger Kristina Gabrielii.

Det återstår en hel del arbete innan digitaliseringen har slagit igenom, menar hon.

– Jag skulle säga att vi är halvdigitaliserade nu. Vi har haft BIM länge men jobbar fortfarande en hel del tvådimensionellt. Det finns ganska mycket kostnader kopplade till digitaliseringen nu. Branschen måste över en puckel innan tids- och kostnadsvinsterna kommer.

De företag som inte redan idag sätter sig in i vad digitalisering handlar om riskerar att slås ut i framtiden, spår Kristina Gabrielii.

– Om fler och fler processer blir digitala runtom i branschen blir det mycket merarbete för den som vill föra in information på en mer manuell väg. Då räcker det inte att skicka över information med epost utan man måste ha tillgång till hela digitala system och modeller. Men det kommer att ske ett hopp i utvecklingen och det kan ske ganska fort när det väl händer. Därför bör alla börja analysera sin verksamhet i förhållande till digitalisering, annars kan det hända att man har en affärsmodell som inte längre fungerar, säger hon.


Fördel att styra sin tid

Att få styra sin tid mer än tidigare är en av fördelarna med att vara egen konsult, säger Kristina Gabrielii, som ganska ofta är på resande fot från hemmet i Alingsås. Hon känner sig just nu inte lockad av att gå in i någon stor koncern igen, även om det innebar stora möjligheter till utveckling under alla år som anställd. Hon får själv svara på frågan om vilka egenskaper som har lett till att hon har kunnat göra karriär i branschen?

– Jag har haft väldigt roligt under mitt yrkesliv och insett att om man vågar lite får man möjligheter. Det är inte bara en slump att man får ett roligt arbetsliv. Jag har tagit de chanser som har dykt upp och ibland gjort sådant som jag inte har känt mig helt säker på för att utmana mig själv.

Hon förklarar vidare:

– Jag har nästan alltid haft otroligt bra chefer som jag har kunnat känna mig trygg med och det har också betytt mycket. Jag har en i grunden ganska positiv syn och tror att allting går att lösa, sen vill jag väl tro att jag har utfört vissa uppdrag bra. Men viktigast av allt för mig är att jag måste kunna känna att jag kan vara mig själv, då trivs jag och kan göra ett bra jobb.

Väg- och vatteningenjör i grunden

Namn: Kristina Gabrielii.

Utbildning: Civilingenjör Väg- och vatten, Chalmers.

Karriär: Började 1989 som konstruktör på NCC. Arbetade som uppdragsledare inom projektering, fukt- och innemiljöfrågor. Därefter miljöchef, sektionschef byggnadsmiljöenhet och projektledare inom fastighetsutveckling inom NCC. De sista två åren på NCC ansvar för kompetenscentra och tekniska plattformar i region Väst. Började på Peab 2008, som utvecklingschef division Väst. 2010 miljöchef för Peabkoncernen, med samordningsansvar för hållbarhetsfrågor, rollen blev sedan hållbarhetschef. 2017 start av egen konsultverksamhet i Gabrielii Development. I dag uppdrag bland annat inom Smart Built Environment och IQ Samhällsbyggnad.

Uppväxt i: Trollhättan.

Bor: Alingsås.

Familj: Man, dotter på 24 år och en 26-årig son med familj.

Fritidsintressen: Skidåkning och golf, umgås med familjen.

Detta vill jag jobba med i framtiden: Bidra till att samhällsbyggnadssektorn drar nytta av forskning, innovation och utveckling för att skapa ett byggande där det vi idag benämner hållbarhetsaspekter är en utgångspunkt för allt byggande.  

Det här tycker jag är viktigt för branschen att ta tag i: Hitta nya samverkansformer och affärsmodeller där öppenhet och respekt är ledord– vi behöver lösa utmaningarna tillsammans.

Drivkrafter på jobbet: Det ska vara roligt, bidra till en ständig utveckling i branschen och utveckla mig själv.

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868