Meny

Johan Öhnell: "Nu når solenergin sitt genombrott"

Johan Öhnell: "Nu når solenergin sitt genombrott"

När Aktuell Hållbarhet nyligen utsåg de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige blev Johan Öhnell den mest framgångsrika från samhällsbyggnadssektorn. Hans engagemang inom solenergifrågor har gett resultat.

– Påverkansarbetet som jag är ansvarig för går ut på att inte klaga utan att komma med konkreta förslag på lösningar. Jag pekar på vad konsekvenserna är utan att ta till överord, säger han.

Regeringens kraftiga ökning av investeringsstödet för solenergi och förslaget om att mikroproducenter av solel ska slippa moms kommer att betyda oerhört mycket för solenergin i landet, tror Johan Öhnell, styrelseordförande i Solkompaniet.

Investeringsstödet gäller alla fastigheter och i år finns 225 miljoner kronor att ansöka om. Beloppet kommer att stiga till 390 miljoner kronor årligen, vilket enligt Johan Öhnell gör att medlen nu kommer att räcka till alla som ansöker och uppfyller kraven. Och vad gäller momsbefrielsen så slipper alla privatpersoner som har en omsättning under 30 000 kronor per år att betala moms. Det gör att villaägare nu både får en skattereduktion för det överskott de säljer och slipper krångla med momsredovisning.

– Det finns ingen politisk oenighet om momsbefrielsen så jag känner mig säker på att detta kommer att börja gälla från januari 2017. Sammantaget betyder detta att det blir enklare för villakunderna och de ekonomiska incitamenten finns på plats, säger Johan Öhnell.

Ljummet intresse hos byggare

Intresset för solenergi drivs av kundsidan, alla de som äger och ska förvalta, uppger Johan Öhnell. Hos byggbolagen har dock intresset varit ljummet.

– Det finns utrymme för byggbolagen att vara mer aktiva. För fem år sedan kostade den egenproducerade elen dubbelt så mycket som köpt el. Nu ser förutsättningarna helt annorlunda ut. Utvecklingen har gått fort och gör att alla tak borde utformas så att vi kan använda dem för solel, säger han.

Johan Öhnell räknar med en återbetalningstid på cirka 15 år för villaägare och 8–9 år för större fastighetsägare. I beräkningen ingår inte investeringsstödet som kortar återbetalningstiderna ytterligare. En solelanläggning levererar el i minst 30 år, vilket Johan Öhnell tycker att den som ska investera måste väga in när de jämför med en värmepump som har kortare återbetalningstid.

– Solenergin är en annan typ av investering eftersom den inte har några driftskostnader. Det finns inga rörliga kostnader och det krävs inget underhåll och man behöver vare sig skotta eller tvätta av solfångarna.

Mest inflytelserika personerna

Johan Öhnell har varit nära energifrågan i många år. Under ett antal år var han vd för Telge Energi. Där är han ihågkommen för att ha jobbat mycket med kundfokus, ursprungsmärkning av el och att utmana de stora eljättarna med erbjudanden om förnybar energi. Han har även engagerat sig i Ekobanken som satsar på kunder som vill ha en mer transparent och ansvarsfull förvaltning. Numera återfinns han alltså som arbetande styrelseordförande i företaget Solkompaniet.

När tidningen Aktuell Hållbarhet utsåg de 100 mest inflytelserika personerna inom hållbarhet nyligen blev Johan Öhnell den mest framgångsrika inom samhällsbyggnadssektorn. Han hamnade på plats 17 och svarar själv på frågan om vad han tycker att han har bidragit med.

– Jag har skrivit en väldig massa debattartiklar. Jag har även tagit initiativ till nätverket solelkommissionen där Vasakronan, HSB och Telge Energi ingår. Skälet var att det fanns alltför många utredningar som tyckte olika saker men inga regelverk om solel som gav en tydlighet om hur man får använda den. Vi har strukturerat upp vilka behov som finns bland dem som vill producera el själva och har tagit fram förslag som gör det enklare. Bland annat så har vi drivit frågan som regeringen nu har vänt i om momsbefrielse för mindre producenter.

Väntar på genombrottet

En fråga som Johan Öhnell nu arbetar vidare med handlar om att privatkunder som vill bygga en solcellspark tillsammans ska få samma skattereduktion som villaägare. Han kommer även att fortsätta lyfta villkoren för de stora fastighetsägarna eftersom det finns en gräns för hur mycket småskalig solel man får producera per juridisk person för att komma i fråga för skattebefrielse.

– Det betyder att större fastighetsägare bara kan bygga anläggningar på enstaka procent av sina tak trots att de använder all solel i sina egna fastigheter. Kundägd solel för eget bruk bör alltid vara fri från energiskatt precis som andra åtgärder som minskar den el man köper. Då kan man ta bort investeringsstödet, säger Johan Öhnell.

Han beräknar att cirka 25 procent av taken i landet är lämpliga för solenergi, om man räknar in både privata småhus och större offentliga byggnader.

– Det motsvarar tio procent av elbehovet, det vill säga två kärnkraftverk.

Nu väntar Johan Öhnell på att solel ska få sitt genombrott.

– Sverige ligger långt efter till exempel Tyskland och Danmark, men när det nu står klart att 30–50 procent av elförbrukningen kan produceras i byggnaden kommer solel att bli en energipolitisk fråga på riktigt. Förutsättningarna finns för att solel kan ses som en del av lösningen och inte bara som något som drivs av entusiaster.

Johan Öhnells tips till branschen
  • Börja se taket som en yta där man kan producera solel. Historiskt har taket varit en fri yta där man kan placera till exempel rör och ventilationshus. Gör inte det! Det finns många tak som är helt förstörda eller har stora problem med skuggning från olika typer av utspridda installationer.
  • En solanläggning håller ungefär lika länge som ett tak. Se därför över möjligheten att installera solceller när du ska byta tak.
Kort om Johan Öhnell

Utbildning: Civilekonom.

Karriär: I dag arbetande styrelseordförande i Solkompaniet, styrelsemedlem i Ekobanken, tidigare vd på Telge Energi 1994-2011.

Bor: Södertälje.

Intressen: Familj, vinter i Rättvik och sommar i Varberg.

Drivkrafter på jobbet: Att göra det enkelt för både privatpersoner och företag att bli sina egna solelproducenter och därmed driva på omställningen till helt förnybar el i Sverige. 

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440