Meny

”Jag försöker lyssna och ta in andras tankar”

”Jag försöker lyssna och ta in andras tankar”

Christian Helmström, platschef på Peab, har lagt ned mycket arbete på att stärka gruppen ute på bygget. Till gänget räknar har inte bara Peabs egna anställda – även underentreprenörerna ska känna sig delaktiga i projektet. Nu är han en av fyra kandidater till Guldhuset 2016.

– Jag vill skapa engagemang, delaktighet och stolthet för det vi gör tillsammans. Och det gör bara de som känner att de har varit med och bidragit. Att få alla att förstå att de behövs och är med och bidrar, oavsett vilken roll de har, är en viktig uppgift för mig, säger Christian Helmström.

Tio år på Peab

I år har Christian Helmström kommit upp i tio års erfarenhet från arbetslivet, hela tiden inom Peab. Han började som biträdande arbetsledare och jobbar sedan 2012 som platschef.

De senaste åren som ansvarig för ombyggnationen och uppförandet av nya kontorshus på Lyckholms gamla bryggeri i Göteborg. Här har han satsat på att jobba enligt en VPP-modell med korta dagliga avstämningar av produktionen. Frågor som tas upp är: Vad sa vi igår? Blev det så? Konsekvenser? Vad ska vi göra i dag?

– På de mötena kommer en representant från varje underentreprenör också. Det är viktigt att vi har ett gott samarbetsklimat, också emellan underentreprenörerna. Att arbeta på det viset är något nytt, numera är vi väldigt måna om att få med även deras engagemang i projektet. Det är något jag månat mycket om, säger han.

Tydliga mål

Att han skulle satsa på ledarskap har inte alltid varit tydligt för honom, även om han redan tidigt tilldelades sådana roller inom exempelvis fotbollen.

– Jag har förstått mer och mer att det är en roll jag trivs med och jag funderar ofta på hur man gör för att få ut det mesta av gruppen. Jag är en engagerad person som tycker att det jag gör är roligt, det smittar nog av sig, säger han.

En bra chef tycker Christian Helmström är någon som bland annat sätter upp tydliga mål och förväntningar.

– En chef ska också vara tydlig, följa upp att alla förstår och säkerställa att det blev som man tänkt sig.

”Vill lära mig vad alla heter”

I sitt eget ledarskap går Christian Helmström tillbaka till det han själv värdesätter – känslan av att kunna påverka sin egen roll och vardag.

– Jag försöker lyssna och ta in andras tankar om uppgiften. Då inser jag hur olika man kan se på samma sak. Det är jag som leder men jag vill gärna involvera alla i besluten. Jag vill även få medarbetarna att växa genom en blandning av eget ansvar och guidning och stöd. Jag tror många, precis som jag, mår bra av att utvecklas genom att prova sådant som man inte helt behärskar.

På frågan om vad mer som ingår i hans ledarskap tar han upp målet om att vara ute mycket på arbetsplatsen.

– Jag vill synas, lära mig vad alla heter och visa att jag bryr mig.

Vad tror du att dina medarbetare uppskattar hos dig?

– Att jag är prestigelös, ärlig och öppen.

Kort om Christian Helmström
  • Ålder: 33 år.
  • Utbildning: Byggnadsingenjör från Chalmers.
  • Karriär: Anställd på Peab sedan 2006, platschef sedan 2012.
  • Uppväxt i: Fjärås (Kungsbacka).
  • Bor: Fjärås (Kungsbacka).
  • Intressen: Familjen, hus och hem, löpning.
  • Detta vill jag jobba med i framtiden: ”Jag brinner för arbetet ute i projekten, ser mig själv i någon ledande befattning”.
  • Drivkrafter på jobbet: ”Att få arbeta, skapa och driva projekt tillsammans i lag”.
Guldhuset i korthet

Guldhuset är en utmärkelse för ledare inom samhällbyggnadssektorn som delas ut av CMB i samarbete med tidningen Byggindustrin, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Svenska Teknik- och Designföretagen och Sveriges Byggindustrier.

Läs mer: Guldhuset 2016.

Miljölyft ger bred effekt

Satsning av Peab har ökat engagemanget hos de anställda.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/miljolyft-ger-bred-effekt-26540

"E-utbildning rätt väg att gå"

Tre huvudmål låg till grunden för Peabs grundutbildning i miljö.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/e-utbildning-ratt-vag-att-ga-26541

Lean måste byggas från grunden

Flexator tog ett samlat grepp och lyckades.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-maste-byggas-fran-grunden-26488

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean genomsyrar allt hos Sven Johansson Bygg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-gav-vaxtkraft-familjeforetag-26489

Leanpionjär har hittat formen

Leanforum förbättrar ständigt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/leanpionjar-har-hittat-formen-26490

Linda Lönneberg vill vara stöttepelare för unga kvinnor

Vill bygga kvinnliga nätverk i byggbranschen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/linda-lonneberg-vill-vara-stottepelare-unga-kvinnor-26455

Här tar tjejerna plats

Gymnasieskola i Falköping jobbar aktivt för att rekrytera tjejer
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-tar-tjejerna-plats-26449

På väg in under Mälarens vatten

Webb-tv: Arbete med Förbifart Stockholm pågår under jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pa-vag-under-malarens-vatten-26450

Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

"Kommer inte försena slutdatumet".
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kontraktsstrul-skapar-forseningar-ovan-jord-26451

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Från skola till samhällsbyggnad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/patrik-derk-vill-hjalpa-till-med-relationsskapandet-26401