Meny
  • Med sin bakgrund i produktionen vet Linnéa Lepistö vikten av att ha rätt rätt information. Det ledde henne in på sin nya bana som BIM-samordnare.
    Foto: Anders Siljevall

Hon tar rätt information till bygget

Hon tar rätt information till bygget

Linnéa Lepistö ser till att rätt information och modeller kommer ut i produktionen. I sin roll som BIM-samordnare på jobbar hon för att få ut digitala hjälpmedel där den gör mest nytta. ”Det rör sig framåt i branschen”, säger hon till Byggindustrin.

Sedan två år tillbaka arbetar Linnéa Lepistö som BIM-samordnare på Peab i Eskilstuna – Nyköping. Rollen innebär att hon arbetar i projekteringsfasen och ställer krav på projektörerna för att möjliggöra en bra 3D-samordning och att Peab får rätt information både i projekteringen men också i produktionen.

– Jag har också jobbat en del med att få ut digitala hjälpmedel i produktion. Det handlar om allt från hyperlänkade ritningar i läsplattor och pekskärmar till digitala ronder, säger Linnéa Lepistö.

Med sin bakgrund som mättekniker och utsättare vet hon hur viktigt det är att sitta på rätt information ute i produktionen. Det är en av anledningarna till hennes intresse för BIM.

– Det är så mycket krockar och felaktigheter som kan uppstå. Jag har också alltid haft en föreläsning om BIM från när jag pluggade i bakhuvudet, så när jag kände att det var dags att pröva något annat så kändes det som ett naturligt steg. Jag har velat ha en fot kvar i produktionen och i min nuvarande roll kan jag bidra med något som gör nytta där, säger Linnéa Lepistö.


Vice ordförande
 

Sedan ett tag tillbaka är hon vice ordförande i det nya arbetsutskottet för bygghandlingar inom branschföreningen Beast – Byggbranschens elektroniska affärsstandard. Hon kom i kontakt med Beast i samband med att hon kom med i slutskedet av projektet Effektivare granskning, där en standard har tagits fram för hur ett granskningsförfarande ska se ut i projekteringsfasen.

– Det är jättebra. Det är en kravställning som entreprenörerna i branschen förr eller senare hade tagit fram på egen hand. Det ger en stor vinning att göra det tillsammans då projektörer och beställare känner igen sig oavsett entreprenör samt att det är mycket lättare att implementera en kravställning som PDF Guidelines gemensamt i branschen, säger Linnéa Lepistö.

Det nya arbetsutskottet ska förvalta de standarder som har tagits fram inom Beast, som Effektivare granskning, PDF Guidelines och nu senast Namnruta och Hänvisningar i handlingar, och sprida kunskaperna ut i branschen.

– Vi kommer att ha webbinarier, vilket är ett sätt att nå ut till många människor effektivt, men vi kommer också att vara ute på mässor och andra event, säger Linnéa Lepistö.

Eftersom Linnéa Lepistö själv arbetar nära produktionen är det viktigt för henne att de standarder som tas fram används och inte bara läggs på hyllan när de är framtagna.

– När de är någorlunda färdiga så testar vi direkt i projekten, säger hon.


Kravställande ger resultat

Att utvecklingen går framåt är tydligt, menar hon. I takt med att Peab har börjat ställa mer krav på projektörerna om BIM har det gett resultat i projekten.

– Det gäller att ställa rätt krav på en rimlig nivå för att få ut nyttan i projekten. När projektörerna återkommer vid nästa projekt vet de vilka minimikrav vi ställer och på så sätt höjs standarden ett steg i taget, säger Linnéa Lepistö.

Att fler och fler beställare börjar ställa krav på att vissa digitala hjälpmedel och arbetssätt ska användas är en annan faktor som för utvecklingen framåt.

– Det blir ett annat tryck när kraven kommer från beställarledet, säger Linnéa Lepistö och fortsätter:

– Det är ganska personberoende, det varierar hur mycket kunskap den som sitter på beställarsidan har. Men ju mer vi använder digitala verktyg desto mer kan vi utvecklas tillsammans.

 

Har fått bra fäste
 

Just Effektivare granskning tycks ha fått bra fäste i branschen. Linnéa Lepistö hör fler och fler projektörer säga att de stöter på standarden.

– Det har öppnat ögonen för många. Man inser att kravställning behövs för att möjliggöra arbetssätt och föra utvecklingen framåt.

Den största nyttan för 3D-samordning finns i installationstäta projekt där alla behöver veta vad de andra gör – och när. Linnéa Lepistös arbete som BIM-samordnare får därför anpassas efter det aktuella projektet.

– Ingen dag är den andra lik. Det trivs jag med, säger hon.
 

Linnéa Lepistö

Ålder: 29
Familj: Sambo
Utbildning: Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik på Chalmers
Karriär: Anläggare och mättekniker på Svevia, mättekniker på Teodoliten, sedan två år tillbaka BIM-samordnare på Peab
Uppväxt i: Sandviken
Bor: I Eskilstuna
Intressen: Musik, träna, åka snowboard och att resa

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104

”Hon kände igen honom på kläderna”

Börje Nenzén träffade många av rasets efterlevande.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hon-kande-igen-honom-pa-kladerna-28105

Norrmalmsregleringens sista pusselbit

Byggarkivet tittar närmare på Kulturhuset.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/norrmalmsregleringens-sista-pusselbit-28100

Åtta robotar som är redo att ta över byggarbetsplatsen

Maskinerna tar plats på bygget.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/atta-robotar-som-ar-redo-att-ta-over-byggarbetsplatsen-28092

Robotar – din nya 
underentreprenör

"Små företag kommer att få det svårt."
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/robotar-din-nya-underentreprenor-28094

”Det blir nya risker 
att ta hänsyn till”

Fem frågor till robotexperten.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/det-blir-nya-risker-att-ta-hansyn-till-28095

Från bollkoll 
till byggkoll

Handboll och hållbarhet med månadens byggare Cecilia Fasth.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/fran-bollkoll-till-byggkoll-28091

En grön bostadsminister vid styret

Per Bolund om styrmedel, styrstänger och Miljöpartiets styre.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-gron-bostadsminister-vid-styret-28086

Företrädarnas tips till Per Bolund

Två tidigare ministrar om bostadspolitiken.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/foretradarnas-tips-till-bolund-28087

Berlingo – liten mästarbil i ny skrud

En bil som förtjänar ett mycket högt betyg enligt Byggindustrins testförare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berlingo-liten-mastarbil-i-ny-skrud-28046