Meny
  • Svante Hagman, ordförande i Sveriges Byggindustrier och affärsområdeschef för NCC Infrastructure. Foto: Anders Siljevall

Har både lokalt och centralt perspektiv

Har både lokalt och centralt perspektiv

Som civilekonom är han i minoritet i branschen. Men med sin snickarerfarenhet har Svante Hagman mer kunskaper om praktiskt byggande än de flesta. Vi träffade Sveriges Byggindustriers nya ordförande – på plats i byggboden.

Platsen är Valhallavägen i Stockholm, tidpunkten är dagen efter Sveriges Byggindustriers stämma där Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure, valdes till ny styrelseordförande efter avgående Tore Nilsson. Men dagens uppgift är en arbetsmiljöuppföljning på ett av NCC:s markprojekt. Allén mitt på den stora vägen ska renoveras och allt från träden till cykelbanor och övergångsställen ska fräschas upp. En intressant detalj är de nya växtbäddarna av kol- och makadam som redan har bidragit till en bättre miljö till träden, vilket syns på de grönare bladen.

– Vi har verkligen en stor bredd i våra projekt. Från de allra största till mindre markprojekt som detta, säger Svante Hagman när vi sätter oss i den intilliggande byggboden.

Tillbaka till den nya ordföranderollen. I Sveriges Byggindustriers styrelse är han ingen nykomling, utan han tog plats redan 2012.

– Vi konstaterade igår under stämman att jag är den i den nya styrelsen som har suttit allra längst. Dessförinnan har jag varit aktiv i Sveriges Byggindustrier Öst och i Stockholms Byggmästareförening. Det har varit en fördel att både ha med det lokala perspektivet och veta vad som pågår centralt, säger Svante Hagman.

 

Spännande att få leda

Han berättar vidare att det känns spännande att nu få leda organisationen.

– Vi i branschen gör ju så mycket spännande saker i samhället. Allt från stadsmiljö till vägar och gator. Utmaningarna kring att bidra till en hållbar stadsmiljö är både viktiga och intressanta. Jag ser också att Sveriges Byggindustrier syns allt mer i samhällsdebatten. Vi finns med i bostadsdiskussionen och pratar om effektivare infrastruktur.

En ovanligt lugn avtalsrörelse har nyligen avslutats och ett konkurrenskraftigt kollektivavtal är naturligtvis en grundfråga för en arbetsgivarorganisation.

– Vi vill ju att så många som möjligt ska vara anslutna. Det är grundförutsättningen för att den svenska modellen ska fungera, säger Svante Hagman.

Kompetensförsörjningen och att skapa en attraktiv byggbransch är nyckelfrågor för Sveriges Byggindustrier, berättar Svante Hagman.
Kompetensförsörjningen och att skapa en attraktiv byggbransch är nyckelfrågor för Sveriges Byggindustrier, berättar Svante Hagman.
Foto: Anders Siljevall
Han hoppas att årets konfliktfria avtalsförhandlingar kommer att sätta en ny trend.

– Vi har ju många frågor att jobba med gemensamt där båda parter vill åt samma håll. Sedan har vi våra respektive intressefrågor, men vi borde kunna hantera dem utan konflikt. I år har vi haft en anda som jag vill fortsätta bygga på.

Hur ser du på utmaningen att kombinera ordförandeskapet med din yrkesroll?

– Visst, nu i början kommer det nog ta en viss tid. Men Sveriges Byggindustrier har en väldigt kompetent organisation som sköter det operativa, medan min roll blir att leda själva styrelsen. Det kommer att fungera bra.

I mars lämnade Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson sin post och en rekryteringsprocess, med Svante Hagman vid rodret, har nyligen inletts.

– Vi har jobbat med en ambition att ha en slutkandidat framme före semestern. Sedan vet man inte när en ny vd kan tillträda. Det beror på uppsägningstider med mera, säger Svante Hagman.

Mycket är på gång inom organisationen. Projektet Medlemsnytta 2025, som inleddes för två år sedan med en översyn av vad medlemsföretagen ser som de viktigaste frågorna, fortsätter.

– Nu handlar det om att se hur vi ska leverera, hur medlemsdemokratin ska fungera och tjänstemannaorganisationen ska se ut. Organisationen har funnits i 20 år nu, så det känns naturligt att göra en översyn. Under stämman fattade vi också beslut om en extra stämma i december i år där vi kommer att rösta om nya stadgar.

 

Branschen har stärkt sitt varumärke

Kompetensförsörjningen och att skapa en attraktiv byggbransch är en annan viktig kärnfråga. Svante Hagman ser en bransch som har gjort mycket för att stärka sitt varumärke.

– Vi har jobbat mycket med att skapa ordning och reda. Vi har ID06 och nyligen kom riksdagsbeslutet om skatteuppbörd på individnivå varje månad, vilket är efterlängtat. Vi har också jobbat mycket med säkerhetskulturen. I dag ser det helt annorlunda ut än för tio år sedan.

Samtidigt är det viktigt för branschen att anpassa sig till en marknadssituation med öppna gränser.

– Det finns en väldigt stor efterfrågan på våra tjänster och i grunden är jag positiv till den fria rörligheten. Det gäller bara att det finns fungerade kontrollverktyg för att se till att alla följer spelreglerna, säger Svante Hagman.

Personligen har han ett stort intresse för digitaliseringsfrågor. Stora vinningar kan göras på flera plan med hjälp av ny teknik.

– I byggbranschen är vi oftast många olika aktörer som samverkar, allt från arkitekter till entreprenörer. Med nya verktyg för modellering och visualisering kan vi bli ännu vassare på att samverka. Digitaliseringen effektiviserar, men vi får också säkrare arbetsplatser genom att vi blir bättre på att planera och visualisera arbetsmoment innan det blir skarpt läge.

Svante Hagman har jobbat inom NCC i princip hela sitt yrkesliv. I en ingenjörstung bransch sticker han ut med sin civilekonomutbildning. Men tekniska kunskaper har han ändå gott om.

– Jag jobbade som snickare medan jag studerade, så jag kan nog mer om praktiskt byggande än många andra.

Seglare

Namn: Svante Hagman

Ålder: 56.

Familj: Gift med Monika, tre barn – 16, 18 och 20 år.

Utbildning: Civilekonom, MBA (”Med teknisk förståelse brukar jag lägga till”).

Karriär: Anställd i NCC sedan 1987. Har bland annat varit affärsområdeschef för NCC Construction Sweden 2012–2015, NCC Housing 2011–2012, chef för region Stockholm/Mälardalen inom NCC Construction Sweden och chef för marknads- och affärsutveckling inom NCC Construction Sweden. 

Intressen: Spela tennis. Har även ett brinnande segelintresse.

Uppväxt i: Nacka de första åren, därefter Skanör och Trelleborg.

Bor i: Danderyd.

Drivkrafter på jobbet: ”Det är otroligt kul att se när medarbetare runtomkring lyckas. Och att se effekterna när man sprider positiv stämning.”

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226