Meny
  • "Det finns ett utrymme inom bygg för de flesta bakgrunder. Alla i min klass fick jobb, det handlar mer om att ha driv och vilja att lära sig", säger Viktor Källberg.
    Foto: Johanna Åfreds

Han bytte baren mot bygget

Han bytte baren mot bygget

Viktor Källberg gick från bartender till platschef på två år. Just nu basar han över en stor entreprenad mitt i Stockholm. ”Det bästa med bygg tycker jag är variation, delaktighet, ansvar och ständig utveckling”, säger han.

Vi tar bygghissen upp tills vi ser ner på de flesta vindskupor och plåttak på Södermalm i Stockholm. Viktor Källberg guidar runt i det stora väderskyddet på byggarbetsplatsen som är belägen uppe på ett platt tak till ett av stadsdelens högre flerbostadshus. Kvarteret Täppan ska kompletteras med 14 lägenheter, terrass, bastu och orangerie på taket. Sedan januari 2016 är Viktor Källberg platschef på bygget. Han har via en Yrkeshögskoleutbildning (YH) på Nackademin gjort en raketkarriär inom byggbranschen.

– Jag gick en utbildning med mycket praktik vilket visade sig vara riktigt bra eftersom jag fick jobb direkt efter min första praktikperiod, säger han.

Greps av äventyrslust

Viktor Källbergs bakgrund är att han gick bygg- och anläggningsprogrammet hemma i Gävle på gymnasiet och arbetade mellan han var 17 och 23 på familjeföretaget som specialiserat sig på byggnadsvård. Till slut kände han sig färdig med den mer hantverksmässiga delen av byggbranschen.

– Det var tungt att jobba som timmerman och snickare, särskilt på vintern då större delen av arbetet var utomhus. Jag greps av äventyrslust, sålde min bil och lägenhet och utbildade mig till bartender, berättar han.

Jobbet som drinkblandare tog honom ut i världen. Till att börja med jobbade han på Utö. Därefter följde Hemsedal, New York och Australien. På den sistnämnda platsen träffade han för övrigt sin argentinska flickvän som numera är hans sambo i Stockholm.

Fick jobb direkt

För två år sedan började Viktor Källberg på den tvååriga utbildningen till bygg- och anläggningsingenjör med inriktning projektering. Efter ett halvår på skolan var det dags för tre månaders praktik på Lövdalens Bygg, där han fortfarande är anställd.

– Jag ville till ett företag som inte var alltför stort eftersom allt blir mer personligt då. Jag kände igen mig i ett mindre familjeföretag men eftersom detta företag samtidigt gått från att vara ett servicesnickeriföretag till att börja få fler större entreprenader intresserade det mig.

När den korta praktiken led mot sitt slut fick företaget uppdraget att renovera KFUM:s gymnastiklokaler i Stockholm och Viktor Källberg fick rollen som platschef.

– Det blev en otroligt bra upplevelse och jag är glad över att min chef hade tillit och vågade prova mig efter så kort tid, säger han.

Det jobbet fortsatte han med parallellt med tredje terminen på skolan.

Glad att slippa det akademiska

När det var dags för sista terminens praktikperiod var valet givet. Han tilldelades på nytt rollen som platschef på nuvarande projektet. Under vårterminen 2016 tog han dock ledigt en dag i veckan för att kunna göra klart sitt examensarbete, vilket passade bra eftersom de första månaderna i projektet med påbyggnaden på Södermalm handlade mest om projektering. Yrkeshögskolans praktiska inriktning har passat honom bra.

– Jag är glad att jag slapp den akademiska biten. Det är såklart så att branschen behöver en viss procent akademiskt utbildade ingenjörer, men det som behövs allra mest är tekniskt kunniga, säger Viktor Källberg.

Av dem som antogs i hans klass på Nackademin hade fåtalet någon erfarenhet från byggbranschen.

– Det finns ett utrymme inom bygg för de flesta bakgrunder. Alla i min klass fick jobb, det handlar mer om att ha driv och vilja att lära sig, säger han.

Om sin egen bakgrund som snickare säger Viktor Källberg:

– Min bakgrund gjorde att jag snabbt kunde greppa de byggtekniska delarna i utbildningen och nu i rollen som platschef kommer jag närmare arbetsledaren och yrkesarbetarna genom att de har respekt för att jag redan har kunskap inom området. Jag tar större del i materialval och tekniska lösningar, men samtidigt är det sådant som inte nödvändigtvis är en del av mitt jobb utan sköts lika bra av arbetsledaren. Jag tror att man kan bli en lika bra platschef utan byggbakgrund, säger Viktor Källberg.

Kort om Viktor Källberg

Ålder: 28.

Uppväxt i: Gävle.

Bor: Stockholm.

Utbildning: YH-utbildning till bygg- och anläggningsingenjör med inriktning projektering, Nackademin, 2014-2016. Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet.

Karriär: Sex år som snickare på familjeföretaget Källbergs Bygg, bartender tre år. Nu platschef hos Lövdalens Bygg. 

Intressen: Hantverk och snickra.

Familj: Sambo.

Detta gör jag om 10 år: ”Då hoppas jag vara egen företagare inom bostadsutveckling i mindre skala. Jag vill bo i en villa som jag har byggt själv på landet och kunna gå ut och känna på träden som jag ska avverka. Fram till dess vill jag jobba vidare som platschef där jag är nu.”

Lean måste byggas från grunden

Flexator tog ett samlat grepp och lyckades.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-maste-byggas-fran-grunden-26488

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean genomsyrar allt hos Sven Johansson Bygg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-gav-vaxtkraft-familjeforetag-26489

Leanpionjär har hittat formen

Leanforum förbättrar ständigt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/leanpionjar-har-hittat-formen-26490

Linda Lönneberg vill vara stöttepelare för unga kvinnor

Vill bygga kvinnliga nätverk i byggbranschen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/linda-lonneberg-vill-vara-stottepelare-unga-kvinnor-26455

Här tar tjejerna plats

Gymnasieskola i Falköping jobbar aktivt för att rekrytera tjejer
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-tar-tjejerna-plats-26449

På väg in under Mälarens vatten

Webb-tv: Arbete med Förbifart Stockholm pågår under jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pa-vag-under-malarens-vatten-26450

Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

"Kommer inte försena slutdatumet".
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kontraktsstrul-skapar-forseningar-ovan-jord-26451

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Från skola till samhällsbyggnad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/patrik-derk-vill-hjalpa-till-med-relationsskapandet-26401

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

SLU tittar närmare på frågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samutnyttjade-gronytor-svar-not-att-knacka-26372