Meny
  • Getingmidjan i Stockholm är ett av de projekt som Elin Bäckersten jobbar med.

Elin Bäckersten ger bygghistorien ett förnyat liv

Elin Bäckersten ger bygghistorien ett förnyat liv

Elin Bäckersten har länge haft ett stort intresse för arkitektur och kulturmiljö. Nu har hon drömjobbet som bebyggelseantikvarie på Sweco och jobbar med allt från utformning av enstaka hus till jätteprojekt som Getingmidjan — tågförbindelsen genom Stockholm.

– Jag känner ofta ”tänk så spännande att jag får vara med om detta” när jag är ute på ett jobb, säger hon.

Elin Bäckersten har sin arbetsplats på Swecos kontor i Göteborg, men jobbar över hela Sverige. Resorna till Stockholm, där hon jobbar med det komplicerade infrastrukturprojektet Getingmidjan, har blivit många de senaste åren. Öppningen av Citybanan, den nya pendeltågstunneln under centrala Stockholm, har möjliggjort renoveringen av de två spåren mellan Stockholm Central och Stockholms södra.

– Att få jobba med Getingmidjan har varit spännande ur många olika perspektiv, för det är så många olika delar i projektet och kulturmiljön är så viktig, säger hon.


Riksintresse

Området som sträckan går igenom från centrum till Södra station är riksintresse med siktlinjer, vyer, vattendrag och bergskanter och bebyggelse som ska beaktas i gestaltningen. Samtidigt går järnvägen under Riddarholmen där ett av de ovärderliga husen står direkt på järnvägstunneln som ska byggas om. Riddarholmskyrkan är ett av Stockholms äldsta byggnadsverk, och arbetena pågår väldigt nära befintlig bebyggelse.

–  Det har varit många frågor att hantera här – både med gestaltning och upplevelse av stadsmiljö och tekniska frågor. Nu går vi in i byggskedet och målet är ju att genomföra renoveringen utan att påverka kulturmiljön, säger Elin Bäckersten.

Till och från har hela Swecos kulturmiljökompetens deltagit i Getingmidjan-projektet, men Elin Bäckersten är den som varit med hela tiden. 

– Den största utmaningen för oss är att det är så många teknikområden som behöver varandra och måste samordnas i ett så stort projekt, säger hon.Jobbar med fler projekt

Parallellt med Getingmidjan jobbar Elin Bäckersten även med andra projekt, som en genomförandestudie inför en utbyggnad av allmän plats och gator i nya stadsdelen Skeppsbron i Göteborg och flytten av Kiruna kyrka.

– Där handlar det handlar både om hur kyrkan fysiskt kan flyttas, men också om vilka tillstånd som behövs och när de behövs – och vilka utredningar som behöver göras, säger hon.

Det som gör kulturmiljöfrågor till viktiga frågor är att vi genom den befintliga miljön kan avläsa det förflutna och förstå både vår gemensamma historia och var vi är i dag, tycker Elin Bäckersten.

– Det är viktig kunskap när vi bygger och utvecklar våra samhällen, säger hon.


Allt större intresse

Därför är hon glad när hon ser hur intresset för kulturmiljö och byggnadsvård har blivit enormt mycket större under de tio år hon jobbat med dessa frågor. Hon möter stor förståelse för sitt perspektiv både ute på byggarbetsplatsen och de flesta tekniska konsultfirmor har antikvarier anställda i dag.


Även allmänheten värnar om att renoveringar sker på ett sätt som behandlar kulturmiljön skonsamt tycker hon, och där bidrar byggnadsvårdsgrupper på Facebook och program som byggnadsvårdsprogrammet ”Det sitter i väggarna” på SVT. 
– Vi är också i en våg där man lyfter barnkonsekvensanalyser, det sociala perspektivet och jämställdhetsperspektivet. Man är mer medveten om att inte bara material och ekonomi spelar roll för stadsbyggnad, säger hon.

Inte dyrt

Att det skulle vara dyrt att hantera kulturmiljöfrågor tycker hon inte. 

– Ju tidigare vi kommer in – desto mindre av ett i efterhandskrav blir kulturmiljön och desto snabbare kan vi lyfta de frågor som skulle kunna bli en dyr kostnad. Jag är övertygad om att man kommer jobba ännu mer på det här sättet i framtiden, säger Elin Bäckersten.

Trivs vid det saltaste havet

Namn: Elin Bäckersten.

Ålder: 34.

Familj: Ja.

Utbildning: Bebyggelseantikvarieprogrammet 3 år, masterprogram med vissa kurser i planering på SLU.

Fritidsintressen: Utflykter och vänner, gärna i kombination.

Kulturmiljöer som jag tycker om: Göteborg och Västkusten ligger mig nära så jag säger Drömmarnas kaj, Götaplatsen och Klädesholmen.

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226

Flydde diktatur för att bygga det han älskar

Raul Torres lämnade Kuba för Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/flydde-diktatur-att-bygga-det-han-alskar-27199

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

WEBB-TV: Lunds nya tingsrätt nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/naturmaterialen-praglar-nyuppdukad-ratt-i-lund-27198