Meny
  • Getingmidjan i Stockholm är ett av de projekt som Elin Bäckersten jobbar med.

Elin Bäckersten ger bygghistorien ett förnyat liv

Elin Bäckersten ger bygghistorien ett förnyat liv

Elin Bäckersten har länge haft ett stort intresse för arkitektur och kulturmiljö. Nu har hon drömjobbet som bebyggelseantikvarie på Sweco och jobbar med allt från utformning av enstaka hus till jätteprojekt som Getingmidjan — tågförbindelsen genom Stockholm.

– Jag känner ofta ”tänk så spännande att jag får vara med om detta” när jag är ute på ett jobb, säger hon.

Elin Bäckersten har sin arbetsplats på Swecos kontor i Göteborg, men jobbar över hela Sverige. Resorna till Stockholm, där hon jobbar med det komplicerade infrastrukturprojektet Getingmidjan, har blivit många de senaste åren. Öppningen av Citybanan, den nya pendeltågstunneln under centrala Stockholm, har möjliggjort renoveringen av de två spåren mellan Stockholm Central och Stockholms södra.

– Att få jobba med Getingmidjan har varit spännande ur många olika perspektiv, för det är så många olika delar i projektet och kulturmiljön är så viktig, säger hon.


Riksintresse

Området som sträckan går igenom från centrum till Södra station är riksintresse med siktlinjer, vyer, vattendrag och bergskanter och bebyggelse som ska beaktas i gestaltningen. Samtidigt går järnvägen under Riddarholmen där ett av de ovärderliga husen står direkt på järnvägstunneln som ska byggas om. Riddarholmskyrkan är ett av Stockholms äldsta byggnadsverk, och arbetena pågår väldigt nära befintlig bebyggelse.

–  Det har varit många frågor att hantera här – både med gestaltning och upplevelse av stadsmiljö och tekniska frågor. Nu går vi in i byggskedet och målet är ju att genomföra renoveringen utan att påverka kulturmiljön, säger Elin Bäckersten.

Till och från har hela Swecos kulturmiljökompetens deltagit i Getingmidjan-projektet, men Elin Bäckersten är den som varit med hela tiden. 

– Den största utmaningen för oss är att det är så många teknikområden som behöver varandra och måste samordnas i ett så stort projekt, säger hon.Jobbar med fler projekt

Parallellt med Getingmidjan jobbar Elin Bäckersten även med andra projekt, som en genomförandestudie inför en utbyggnad av allmän plats och gator i nya stadsdelen Skeppsbron i Göteborg och flytten av Kiruna kyrka.

– Där handlar det handlar både om hur kyrkan fysiskt kan flyttas, men också om vilka tillstånd som behövs och när de behövs – och vilka utredningar som behöver göras, säger hon.

Det som gör kulturmiljöfrågor till viktiga frågor är att vi genom den befintliga miljön kan avläsa det förflutna och förstå både vår gemensamma historia och var vi är i dag, tycker Elin Bäckersten.

– Det är viktig kunskap när vi bygger och utvecklar våra samhällen, säger hon.


Allt större intresse

Därför är hon glad när hon ser hur intresset för kulturmiljö och byggnadsvård har blivit enormt mycket större under de tio år hon jobbat med dessa frågor. Hon möter stor förståelse för sitt perspektiv både ute på byggarbetsplatsen och de flesta tekniska konsultfirmor har antikvarier anställda i dag.


Även allmänheten värnar om att renoveringar sker på ett sätt som behandlar kulturmiljön skonsamt tycker hon, och där bidrar byggnadsvårdsgrupper på Facebook och program som byggnadsvårdsprogrammet ”Det sitter i väggarna” på SVT. 
– Vi är också i en våg där man lyfter barnkonsekvensanalyser, det sociala perspektivet och jämställdhetsperspektivet. Man är mer medveten om att inte bara material och ekonomi spelar roll för stadsbyggnad, säger hon.

Inte dyrt

Att det skulle vara dyrt att hantera kulturmiljöfrågor tycker hon inte. 

– Ju tidigare vi kommer in – desto mindre av ett i efterhandskrav blir kulturmiljön och desto snabbare kan vi lyfta de frågor som skulle kunna bli en dyr kostnad. Jag är övertygad om att man kommer jobba ännu mer på det här sättet i framtiden, säger Elin Bäckersten.

Trivs vid det saltaste havet

Namn: Elin Bäckersten.

Ålder: 34.

Familj: Ja.

Utbildning: Bebyggelseantikvarieprogrammet 3 år, masterprogram med vissa kurser i planering på SLU.

Fritidsintressen: Utflykter och vänner, gärna i kombination.

Kulturmiljöer som jag tycker om: Göteborg och Västkusten ligger mig nära så jag säger Drömmarnas kaj, Götaplatsen och Klädesholmen.

Smultronstället: Mer från Norr till söder

Del 5 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-mer-fran-norr-till-soder-27009

Smultronstället: Semestertips i storstäderna

Del 4 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-semestertips-i-storstaderna-27007

Smultronstället: Upplev Leonardo da Vincis skisser få liv

Del 1 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-upplev-leonardo-da-vincis-skisser-fa-liv-27003

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854