Meny

"Den privata sektorn är modig och kan betala"

"Den privata sektorn är modig och kan betala"

Parkmiljöers roll i stadsbilden och bostadsprojekt har på senare år fått en allt mer framskjuten plats. Den internationellt kände landskapsarkitekten Ulf Nordfjell på Ramböll har starkt bidragit till utvecklingen. ”Jag ser en stark trend att de offentliga gröna rummen har börjat användas på ett annat sätt”, säger han.

Det är förmiddag och full aktivitet på Rambölls kontor på Hornsgatan i Stockholm. Alla konferensrum är upptagna och Ulf Nordfjells lilla kontor har inte plats för några journalister. Han guidar oss förbi väggar med ännu inte offentliga projektplaneringar och fixar fram kaffe vid lunchrummets stora långbord.

Det syns att han rört sig på företaget länge. Han anställdes som nyutexaminerad landskapsarkitekt på Ramböll direkt efter utbildningen. Nu trefaldigt prisad på engelska trädgårdsutställningen Chelsea flower show är han mycket känd i utlandet och skulle lätt få jobb utanför landets gränser, men han har varit Ramböll trogen under hela den 36 år långa karriären. Där är han en del av ett team med femton medarbetare.

– Jag har fått många jobberbjudanden genom åren, men här har jag alltid kunnat jobba fritt med många olika saker. Och det är lättare att byta jobb än det är att byta kollegor. Vi har ett bra gäng här och jag har aldrig velat byta bort det, säger Ulf Nordfjell.

Allt fler rustar upp stadsparker

Teamet har mycket att göra. De senaste åren har man jobbat med att färdigställa ett antal stadsparker Sverige runt. Ulf Nordfjell har bland annat ritat Tivoliparken i Höganäs, Lunds stadspark, Skellefteå stadspark och parkområdet ”Mellan broarna” i Umeå. 

Enligt Ulf Nordfjell är landskapsarkitektur en del av stadsplaneringen i Sverige som det inte talas och skrivs så mycket om. Men de senaste 15 åren har allt fler städer satsat på att rusta upp stadsparker, en trend som pågår över hela landet.

– De nya, yngre politikerna ser nya värden och vill gärna profilera sig genom att utveckla de offentliga rummen – alla vill vara lite unika. Att utveckla stadens offentliga rum är ett sätt att stärka städernas profil, turism och så vidare, säger han.

Tvärtemot vad många kanske tror är det inte alls bara i storstäderna som man satsar på de offentliga rummen.

– Det är en missuppfattning att det här bara är viktigt i storstäderna, jag ser det över hela landet. I Skellefteå och Umeå har man satsat väldigt mycket till exempel, säger han.

Byggherrar som satsar

Något som också kommer starkt är satsningar på miljöerna i nära anslutning till bostadsprojekt. Förutom JM:s projekt Dalénum där han själv varit med under hela bostadsprojektet och ritat bostadsrättsgårdar och även kommunens intilliggande park, nämner Ulf Nordfjell också Erik Wallin och Svenska Bostäder som exempel på byggherrar som väljer att satsa extra på bostadsprojektens gårdar.

– Den privata marken är ofta mindre till ytan idag – men kvalitetshöjningen är enorm jämfört med för ett antal år sedan. Det har att göra med att brukarna uppskattar attraktiva gårdar, men hänger också ihop med bostadsbyggarnas förväntningar på höga priser, säger han.

Han tycker själv att det varit väldigt roligt att få vara med om hela planeringen av Dalénum. 

– Vi har jobbat mycket med att inte ha så tydliga gränser mellan det privata och halvoffentliga. Vi har öppnat upp uteplatser och jobbat mycket med stora fina buskar och träd och planteringar och blommande inslag – vi har försökt mjuka upp gårdarna och försökt frångå ”mitt och ditt”, säger han.

De bostadsprojekt där man tänker på närmiljön mer blir mycket populära.

– De säljs slut på direkten, menar han.

Privata terrasser allt viktigare

Det ringer på Ulf Nordfjells telefon och han måste ta det. Det är hans medarbetare i ett projekt med en privat kunds terrassträdgård till en tvåplansvåning i Stockholms innerstad. 

– Se om du hittar några fina kejsarolvon, ja något vinterblommande, men de får vara max en och en halv meter, instruerar han.

Anläggning av privata takterrasser har blivit ett viktigare arbetsområde för Ulf Nordfjell de senaste åren och han har redan tidigare haft många privata kunder parallellt med uppdrag för kommuner och fastighetsägare och det vill han fortsätta med. 

– Privata sektorn är modig och vill dessutom gärna betala för att testa nya idéer, säger han.

Tre gånger guldmedalj

Genom åren har Ulf Nordfjell också arbetat som projektledare och konstnärlig ledare för många större trädgårdsutställningar i Sverige. Det har varit en bra arena för att öka på samsynen inte bara mellan arkitekter och landskapsarkitekter, utan även mellan olika yrkesgrupper i park - och trädgårdsbranschen, tycker han. 

– Att förena arkitektur och design med hortikultur och ekologi har alltid varit mitt mål i allt. Utan möten mellan yrkesgrupper sker ingen utveckling, säger han.

Han har själv även deltagit i Chelsea flower show i England och fått guldmedalj tre gånger och ”best in Show” en gång med sin nordiska stil. Men han är inte så sugen på att delta igen.

– Det var så klart vansinnigt roligt att jobba med ett franskt champagnehus som jag gjorde senast. Men att delta i Chelsea flower show är som att göra en stor teaterföreställning på en finlandsfärja – du får inte glömma något och det kräver två års planering. Men jag älskar det jag gör nu, säger han.

Byggherrar tänker allt mer på trädgårdar

Att tänka både på inne- och utemiljö när man bygger bostäder blir allt viktigare. Det säger representanter både från Erik Wallin och JM.

– När vi jobbar med småhus, eller stadsradhus som i Zenhusen, handlar det ofta lika mycket om rummen mellan byggnaderna som byggnaderna själva, säger Gustav Wallin, projektledare på Erik Wallin.

Han menar att landskapet är den miljö man rör sig i och som befinner sig i ögonhöjd, det som man kommer nära, och därför är den viktigt för boendekvaliteten. 

Att jobba med miljöerna ger enligt Gustav Wallin en möjlighet att erbjuda mer än bara kvadratmeter bostad.

– Vi kan erbjuda gårdsrum och gaturum som uppmanar till vistelse och det är också ett sätt att ge något tillbaka till staden, säger han.

JM, som jobbat mycket med Ulf Nordfjell tänker allt mer på helheten i sina projekt och tycker att landskapsplaneringen lika viktig som resten av planeringen när de bygger hus. 

– Vi har mycket kontakt med våra kunder och då kom det fram att de ville att vi skulle jobba mer med utemiljöerna, säger Olof Pettersson Herold, projekt-ledare på JM.

I de fall där JM bygger hela bostadsområden tar man också gärna ansvar för att planera gestaltningen av kringliggande parkmark. I Dalénum planerade man till exempel tillsammans med Ulf Nordfjell den park som nu kommunen tagit över ansvaret för.

– En genomtänkt landskapsarkitektur skapar mervärden för bostadsområdet och ger även högre intäkter i förlängningen, säger Olof Pettersson Herold.

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440