Meny

Andréas Larsson har synat risker med kulturskillnader

Andréas Larsson har synat risker med kulturskillnader

Utländska byggnadsarbetare drabbas oftare av olyckor på en arbetsplats än svenska. Det har Andréas Larsson tagit fasta på i sitt examensarbete om så kallade utstationerade arbetstagare.

Andréas Larsson kommer med tåget från Skövde till Stockholm med ryggsäck.

– Jag ligger i inne på militär repmånad och har lyckats få permission för att delta i Årets Bygge. Men jag måste inställa mig i morgon vid lunch, förklarar han.

Andréas Larsson har korats som vinnare i tidningen Byggindustrins tävling om bästa examensarbete, Byggopus, och blev därför inbjuden till festen Årets Bygge för att inför 600 branschfolk motta ett stipendium.

Som gruppchef på en granatkastarpluton på P4 i Skövde får han testa sitt ledarskap som han har glädje av även som byggarbetsledare.

Till vardags är Andréas Larsson arbetsledare på bygget av en ny bilhall för BMW/Bilia i Borås. Han är ensam arbetsledare för detta 70-miljonersprojekt och tillsammans med platschefen samordnar han alla under-entreprenörer.

Det är första jobbet efter examen som byggnadsingenjör från Högskolan i Borås. Examensarbetet gjorde han för Skanska där han också sommarjobbade. Men precis när det var dags att bli fast anställd på företaget införde Skanska i Västsverige anställningsstopp och Peab blev i stället hans arbetsgivare.

Ursprungligen är han möbelsnickare och jobbade många år i yrket. Men jobbet blev monotont och var inte lika välbetalt som en byggnadssnickares. Därför sadlade han om och fortsatte att plugga till byggnadsingenjör.

Hans examensarbete ”Arbetsmiljö och säkerhet, utstationerade arbetstagare på byggarbetsplatsen” vann Byggopus jurys gillande. Med utstationerade arbetstagare menas byggnadsarbetare som kommer från utlandet och arbetar i Sverige och har en arbetsgivare som är registrerad utomlands. Detta är en officiell beteckning, definierad av Arbetsmiljöverket.

Överrepresenterade i statistiken

Procentuellt sett är utstationerade byggnadsarbetare överrepresenterade vad gäller dödsolyckor. Personer med utländsk bakgrund löper 36 procent större risk att drabbas av olyckor på arbetsplatser enligt en rapport från Arbetsmiljöverket. 2015 arbetade i Sverige 18 000 utstationerade byggnadsarbetare.

– När jag sommarjobbade fanns ett 20-tal utstationerade på byggarbetsplatsen och jag blev nyfiken på varför de generellt sett drabbas mer än svenska byggnadsarbetare av olyckor, berättar Andréas Larsson.

Målet med examensarbetet var att ta fram ett förslag till hur säkerheten kan ökas, hur internationella inköp kan göras och hur produktionsstyrningen av utländska underentreprenörer ska genomföras för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Språk och kulturella skillnader är ofta ett problem. Även om man i många fall försöker prata engelska är det inte säkert att alla facktermer blir korrekt uppfattade. Svenskt ledarskap ger stort utrymme för egna initiativ, mycket mer än vad de flesta utländska byggnadsarbetare är vana vid.

– De är vana vid att få tydliga instruktioner och med litet utrymme för egna initiativ. "En order är en order", verkar vara en vanlig inställning, säger Andréas Larsson.

Vad kan man göra? Redan vid inköp av en entreprenad måste man ha en tydlig gränsdragning och ange vem som är ansvarig för vad och trycka på att svenska bygg-företag sätter arbetsmiljö och säkerhet mycket högt. Även arbetsplatsinstruktioner kan förbättras. Dessa kan delas upp i en interaktiv del med allmänna svenska säkerhetskulturer och en del som är arbetsplatsanpassad och översatt till en rad olika språk som engelska, danska, polska och tjeckiska, vilket också sker i många fall.

– Utländska företag tycker att svenskt säkerhetstänk är något överdrivet men respekterar kraven. För att vi ska kunna bygga i den takt som krävs, så måste vi ta hjälp från utlandet. Utstationerade ska ha samma säkra arbetsmiljö som svenska byggnadsarbetare och den frågan måste vi lära oss hantera. Annars blir det ingen produktion, säger Andréas Larsson.

Naturromantiker
  • Namn: Andréas Larsson.
  • Aktuell som: Vinnare av Byggopus, 15 hp, för examensarbetet Arbetsmiljö och säkerhet, utstationerade arbetstagare på byggarbetsplatsen, Högskolan i Borås.
  • Ålder: 31 år.
  • Bor: I lägenhet i Borås med sambon Matilda.
  • Intressen: Natur. Gillar att vandra. Musik. Spelat bas i hårdrocksbandet ”Bloodlit” och släppt ett album.
  • Läser: Föredrar facklitteratur framför romaner. Senast lästa bok var God is not great av Christopher
  • Hitchens.
  • Egenskaper: Nyfiken, engagerad, noggrann och har ett visst kontrollbehov.
  • Dröm: Ett hus mitt i naturen.

Fem digitala innovatörer

Från massahantering till arbetsmiljö - här är branschens digitala pionjärer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fem-digitala-innovatorer-26785

Byggsektorn mot digital framtid

Branschen betydligt bättre än sitt rykte enligt färsk studie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggsektorn-mot-digital-framtid-26784

Smidig automatväxlad låda

Utmanande provkörning av nya Iveco Daily.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smidig-automatvaxlad-lada-26765

Strålande rivning i lugnt tempo

Kärnkraftverket Barsebäck sågas ned bit för bit.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stralande-rivning-i-lugnt-tempo-26757

”Vi behöver vara snällare mot planeten och varandra”

Lise-Lott Larsson Kolessar vill snabba på hållbarhetsutvecklingen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-behover-vara-snallare-mot-planeten-och-varandra-26732

Radhus i retrospektiv

Boendeformen fyller 110 år i Sverige och fortsätter att utvecklas.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/radhus-i-retrospektiv-26735

Teknikskiftet har bara börjat

Modulhusbyggare spår att bygg kommer förändras i grunden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/teknikskiftet-har-bara-borjat-26699

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

"Vi försökte nog göra för mycket på en gång"

Tidigare vd:n Fredrik Anheim om NCC Komplett.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-forsokte-nog-gora-mycket-pa-en-gang-26700

Kompetens nyckeln till fler passivhus

Byggskolan talar med Simone Kreutzer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kompetens-nyckeln-till-fler-passivhus-26674

"Viktigt att vara närvarande"

Mix Selder har utvecklats som ledare sen förra nomineringen till Guldhuset.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/viktigt-att-vara-narvarande-26663