Meny

Andréas Larsson har synat risker med kulturskillnader

Andréas Larsson har synat risker med kulturskillnader

Utländska byggnadsarbetare drabbas oftare av olyckor på en arbetsplats än svenska. Det har Andréas Larsson tagit fasta på i sitt examensarbete om så kallade utstationerade arbetstagare.

Andréas Larsson kommer med tåget från Skövde till Stockholm med ryggsäck.

– Jag ligger i inne på militär repmånad och har lyckats få permission för att delta i Årets Bygge. Men jag måste inställa mig i morgon vid lunch, förklarar han.

Andréas Larsson har korats som vinnare i tidningen Byggindustrins tävling om bästa examensarbete, Byggopus, och blev därför inbjuden till festen Årets Bygge för att inför 600 branschfolk motta ett stipendium.

Som gruppchef på en granatkastarpluton på P4 i Skövde får han testa sitt ledarskap som han har glädje av även som byggarbetsledare.

Till vardags är Andréas Larsson arbetsledare på bygget av en ny bilhall för BMW/Bilia i Borås. Han är ensam arbetsledare för detta 70-miljonersprojekt och tillsammans med platschefen samordnar han alla under-entreprenörer.

Det är första jobbet efter examen som byggnadsingenjör från Högskolan i Borås. Examensarbetet gjorde han för Skanska där han också sommarjobbade. Men precis när det var dags att bli fast anställd på företaget införde Skanska i Västsverige anställningsstopp och Peab blev i stället hans arbetsgivare.

Ursprungligen är han möbelsnickare och jobbade många år i yrket. Men jobbet blev monotont och var inte lika välbetalt som en byggnadssnickares. Därför sadlade han om och fortsatte att plugga till byggnadsingenjör.

Hans examensarbete ”Arbetsmiljö och säkerhet, utstationerade arbetstagare på byggarbetsplatsen” vann Byggopus jurys gillande. Med utstationerade arbetstagare menas byggnadsarbetare som kommer från utlandet och arbetar i Sverige och har en arbetsgivare som är registrerad utomlands. Detta är en officiell beteckning, definierad av Arbetsmiljöverket.

Överrepresenterade i statistiken

Procentuellt sett är utstationerade byggnadsarbetare överrepresenterade vad gäller dödsolyckor. Personer med utländsk bakgrund löper 36 procent större risk att drabbas av olyckor på arbetsplatser enligt en rapport från Arbetsmiljöverket. 2015 arbetade i Sverige 18 000 utstationerade byggnadsarbetare.

– När jag sommarjobbade fanns ett 20-tal utstationerade på byggarbetsplatsen och jag blev nyfiken på varför de generellt sett drabbas mer än svenska byggnadsarbetare av olyckor, berättar Andréas Larsson.

Målet med examensarbetet var att ta fram ett förslag till hur säkerheten kan ökas, hur internationella inköp kan göras och hur produktionsstyrningen av utländska underentreprenörer ska genomföras för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Språk och kulturella skillnader är ofta ett problem. Även om man i många fall försöker prata engelska är det inte säkert att alla facktermer blir korrekt uppfattade. Svenskt ledarskap ger stort utrymme för egna initiativ, mycket mer än vad de flesta utländska byggnadsarbetare är vana vid.

– De är vana vid att få tydliga instruktioner och med litet utrymme för egna initiativ. "En order är en order", verkar vara en vanlig inställning, säger Andréas Larsson.

Vad kan man göra? Redan vid inköp av en entreprenad måste man ha en tydlig gränsdragning och ange vem som är ansvarig för vad och trycka på att svenska bygg-företag sätter arbetsmiljö och säkerhet mycket högt. Även arbetsplatsinstruktioner kan förbättras. Dessa kan delas upp i en interaktiv del med allmänna svenska säkerhetskulturer och en del som är arbetsplatsanpassad och översatt till en rad olika språk som engelska, danska, polska och tjeckiska, vilket också sker i många fall.

– Utländska företag tycker att svenskt säkerhetstänk är något överdrivet men respekterar kraven. För att vi ska kunna bygga i den takt som krävs, så måste vi ta hjälp från utlandet. Utstationerade ska ha samma säkra arbetsmiljö som svenska byggnadsarbetare och den frågan måste vi lära oss hantera. Annars blir det ingen produktion, säger Andréas Larsson.

Naturromantiker
  • Namn: Andréas Larsson.
  • Aktuell som: Vinnare av Byggopus, 15 hp, för examensarbetet Arbetsmiljö och säkerhet, utstationerade arbetstagare på byggarbetsplatsen, Högskolan i Borås.
  • Ålder: 31 år.
  • Bor: I lägenhet i Borås med sambon Matilda.
  • Intressen: Natur. Gillar att vandra. Musik. Spelat bas i hårdrocksbandet ”Bloodlit” och släppt ett album.
  • Läser: Föredrar facklitteratur framför romaner. Senast lästa bok var God is not great av Christopher
  • Hitchens.
  • Egenskaper: Nyfiken, engagerad, noggrann och har ett visst kontrollbehov.
  • Dröm: Ett hus mitt i naturen.

Smultronstället: Mer från Norr till söder

Del 5 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-mer-fran-norr-till-soder-27009

Smultronstället: Semestertips i storstäderna

Del 4 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-semestertips-i-storstaderna-27007

Smultronstället: Upplev Leonardo da Vincis skisser få liv

Del 1 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-upplev-leonardo-da-vincis-skisser-fa-liv-27003

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854