Meny

Andréas Larsson har synat risker med kulturskillnader

Andréas Larsson har synat risker med kulturskillnader

Utländska byggnadsarbetare drabbas oftare av olyckor på en arbetsplats än svenska. Det har Andréas Larsson tagit fasta på i sitt examensarbete om så kallade utstationerade arbetstagare.

Andréas Larsson kommer med tåget från Skövde till Stockholm med ryggsäck.

– Jag ligger i inne på militär repmånad och har lyckats få permission för att delta i Årets Bygge. Men jag måste inställa mig i morgon vid lunch, förklarar han.

Andréas Larsson har korats som vinnare i tidningen Byggindustrins tävling om bästa examensarbete, Byggopus, och blev därför inbjuden till festen Årets Bygge för att inför 600 branschfolk motta ett stipendium.

Som gruppchef på en granatkastarpluton på P4 i Skövde får han testa sitt ledarskap som han har glädje av även som byggarbetsledare.

Till vardags är Andréas Larsson arbetsledare på bygget av en ny bilhall för BMW/Bilia i Borås. Han är ensam arbetsledare för detta 70-miljonersprojekt och tillsammans med platschefen samordnar han alla under-entreprenörer.

Det är första jobbet efter examen som byggnadsingenjör från Högskolan i Borås. Examensarbetet gjorde han för Skanska där han också sommarjobbade. Men precis när det var dags att bli fast anställd på företaget införde Skanska i Västsverige anställningsstopp och Peab blev i stället hans arbetsgivare.

Ursprungligen är han möbelsnickare och jobbade många år i yrket. Men jobbet blev monotont och var inte lika välbetalt som en byggnadssnickares. Därför sadlade han om och fortsatte att plugga till byggnadsingenjör.

Hans examensarbete ”Arbetsmiljö och säkerhet, utstationerade arbetstagare på byggarbetsplatsen” vann Byggopus jurys gillande. Med utstationerade arbetstagare menas byggnadsarbetare som kommer från utlandet och arbetar i Sverige och har en arbetsgivare som är registrerad utomlands. Detta är en officiell beteckning, definierad av Arbetsmiljöverket.

Överrepresenterade i statistiken

Procentuellt sett är utstationerade byggnadsarbetare överrepresenterade vad gäller dödsolyckor. Personer med utländsk bakgrund löper 36 procent större risk att drabbas av olyckor på arbetsplatser enligt en rapport från Arbetsmiljöverket. 2015 arbetade i Sverige 18 000 utstationerade byggnadsarbetare.

– När jag sommarjobbade fanns ett 20-tal utstationerade på byggarbetsplatsen och jag blev nyfiken på varför de generellt sett drabbas mer än svenska byggnadsarbetare av olyckor, berättar Andréas Larsson.

Målet med examensarbetet var att ta fram ett förslag till hur säkerheten kan ökas, hur internationella inköp kan göras och hur produktionsstyrningen av utländska underentreprenörer ska genomföras för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Språk och kulturella skillnader är ofta ett problem. Även om man i många fall försöker prata engelska är det inte säkert att alla facktermer blir korrekt uppfattade. Svenskt ledarskap ger stort utrymme för egna initiativ, mycket mer än vad de flesta utländska byggnadsarbetare är vana vid.

– De är vana vid att få tydliga instruktioner och med litet utrymme för egna initiativ. "En order är en order", verkar vara en vanlig inställning, säger Andréas Larsson.

Vad kan man göra? Redan vid inköp av en entreprenad måste man ha en tydlig gränsdragning och ange vem som är ansvarig för vad och trycka på att svenska bygg-företag sätter arbetsmiljö och säkerhet mycket högt. Även arbetsplatsinstruktioner kan förbättras. Dessa kan delas upp i en interaktiv del med allmänna svenska säkerhetskulturer och en del som är arbetsplatsanpassad och översatt till en rad olika språk som engelska, danska, polska och tjeckiska, vilket också sker i många fall.

– Utländska företag tycker att svenskt säkerhetstänk är något överdrivet men respekterar kraven. För att vi ska kunna bygga i den takt som krävs, så måste vi ta hjälp från utlandet. Utstationerade ska ha samma säkra arbetsmiljö som svenska byggnadsarbetare och den frågan måste vi lära oss hantera. Annars blir det ingen produktion, säger Andréas Larsson.

Naturromantiker
  • Namn: Andréas Larsson.
  • Aktuell som: Vinnare av Byggopus, 15 hp, för examensarbetet Arbetsmiljö och säkerhet, utstationerade arbetstagare på byggarbetsplatsen, Högskolan i Borås.
  • Ålder: 31 år.
  • Bor: I lägenhet i Borås med sambon Matilda.
  • Intressen: Natur. Gillar att vandra. Musik. Spelat bas i hårdrocksbandet ”Bloodlit” och släppt ett album.
  • Läser: Föredrar facklitteratur framför romaner. Senast lästa bok var God is not great av Christopher
  • Hitchens.
  • Egenskaper: Nyfiken, engagerad, noggrann och har ett visst kontrollbehov.
  • Dröm: Ett hus mitt i naturen.

En stadsdel för forskning

Hållbarhetsprofilen lockar till Norra Djurgårdsstaden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-stadsdel-forskning-26324

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370

Fixar-Jocke bytte bort ekorrhjulet

Sålde företaget och flyttade till Kanarieöarna.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/fixar-jocke-bytte-bort-ekorrhjulet-26285

Skanska stagar upp kulturarv

Tre kilometer nya rör borras ner för att hålla husen på plats.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/skanska-stagar-upp-kulturarv-26289

Stadsholmen: Samverkan var en förutsättning

Projektering en utmaning i kulturprojekt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadsholmen-samverkan-var-en-forutsattning-26290

Atrium och skybar mot Öresund på nya Studio

Webb-tv: Boende, arbete och kultur i samma byggnad.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/atrium-och-skybar-mot-oresund-pa-nya-studio-26261

Renovering gav landmärke mer havsutsikt

Webb-tv: Uppfräschade kontor i "Läppstiftets" flygel nomineras till Årets bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/renovering-gav-landmarke-mer-havsutsikt-26231

Elin Bäckersten ger bygghistorien ett förnyat liv

Bebyggelseantikvarien jobbar med Getingmidjan i Stockholm.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/elin-backersten-ger-bygghistorien-ett-fornyat-liv-26197

ÅF siktar på nya marknader

"Vill vara en internationell spelare."
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/af-siktar-pa-nya-marknader-26131

Bankvalven förvandlades till hotellrum

Webb-tv: Brunkebergstorg har fått nytt liv med två hotell.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bankvalven-forvandlades-till-hotellrum-26130