Meny
  • Från Nybro till Stockholm. När Linda Jonsson gick på gymnasiet anade hon inte att det var som analytiker på Veidekke som hon skulle komma att jobba.
    Foto: Johanna Åfreds

Analytiker med marknadsfokus

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson gick hantverksprogrammet på gymnasiet och hade en diffus bild av vad universitetsstudier var. Väl framme på Malmö högskola gick det av bara farten och efter examen fick hon sitt första jobb – en skräddarsydd tjänst som analytiker på Veidekke.

Linda Jonsson kommer från den lilla småländska orten Nybro och beskriver hur hon till att börja med inte tänkte sig något annat än att bo kvar där. Via en förebild, en mäklare på orten, bestämde hon sig dock för att slå sig på den utbildningen i Malmö för att sedan kunna återvända till jobb i hemtrakten. Men flytten till högskolan ledde henne in på delvis nya spår. Efter att ha läst två utbildningar parallellt fick hon dubbla kandidatexamina från Malmö högskola och Lunds universitet. Den första i fastighetsvetenskap med möjlighet att jobba som mäklare och den andra i nationalekonomi.  Det hela avslutades med en teknisk master på KTH i fastigheter och byggande.
– Ingen i min familj har pluggat vidare och det var oklart för mig vad universitetsstudier skulle leda till. Men jag har alltid intresserat mig för ekonomi, fastigheter och bostäder och nu i efterhand ser jag hur alla mina studier har innehållit de ämnena på ett eller annat vis, berättar hon.


Jobbade parallellt med studierna

Linda Jonsson tog examen sommaren 2017 men hade då hunnit jobba på Veidekke parallellt med studierna. Idag jobbar hon som analytiker på företaget och syns regelbundet i fastighets- och bostadsdebatten.
– Det kändes overkligt när jag fick jobbet. Jag kunde inte förstå att jag skulle få jobba med mina drömämnen nationalekonomi, politik och bostadsmarknad, säger hon.
Arbetsuppgifterna är bland annat att vara redaktör för sajten bostadspolitik.se där hon jobbar mycket tillsammans med Veidekkes kommersielle direktör Lennart Weiss och före detta bostadsministern Stefan Attefall. Att vara med och ta fram företagets marknadsanalyser är en annan viktig del av hennes jobb.
– Det jag uppskattar mest med jobbet är att jag lär mig väldigt mycket och att det finns utrymme att fördjupa sig i viktiga frågor. Till exempel så gör vi i de rapporter som vi tar fram själva djupdykningar i aktuella och angelägna ämnen.
En personlig hjärtefråga beskriver hon är hyressättningssystemet, som hon har ägnat flera av sina examensarbeten åt.
– Jag personligen skulle vilja se mer marknadsmässiga hyror. Det skulle få upp rörligheten i det befintliga beståndet eftersom folk idag bor kvar eftersom de har så låg hyra. Sverige har inte färre bostäder än andra länder, men vi disponerar dem fel. Därför behövs marknadsmässiga hyror men med fortsatt starkt skydd för hyresgästen, säger Linda Jonsson.


Partipolitiskt engagerad

Vid sidan av jobbet är Linda Jonsson partipolitiskt engagerad i Moderaterna, där hon började i ungdomsförbundet redan 2010 hemma i Småland. Sedan i våras sitter hon i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad. Att få diskutera samhälle, bostäder och politik med närmaste kollegan, socialdemokraten Lennart Weiss, är något hon talar om som väldigt roligt och uppfriskande.
– Kontrasterna oss emellan skapar en rolig och bra dynamik. Vi kompletterar varandra på ett jättebra sätt, säger hon.
Kreditrestriktionerna är ett annat ämne som Linda Jonsson ser som viktig att förändra på ett eller annat sätt.
– Svårigheterna att ta lån gör att människor hamnar i kläm. Ska kreditrestriktionerna vara kvar krävs kompenserande åtgärder, exempelvis ett subventionerat bosparande.
Linda Jonsson är även kritisk mot bankernas sätt att bevilja bostadslån. I kalkylerna som bankerna gör räknar de på en ränta på 7-8 procent när den faktiska räntan ligger på 1,5 procent.
– Det är klokt att ta i beaktning att räntorna kommer att stiga men detta är överdrivet. Bankerna borde till exempel ta hänsyn till om ett hushåll vill binda räntan, idag går det binda räntan på tio år till cirka tre procent. Det krävs fler individanpassade lösningar.
Hon fortsätter:
– De senaste åtta åren har regeringen tillåtit Finansinspektionen och Riksbanken styra agendan alltför mycket.


Bredare skatteomläggning

Andra viktiga frågor att lösa framöver anser hon är en bredare skatteomläggning som ger en så väl fungerande marknad som möjligt. Men några större förhoppningar vad gäller bostadspolitiken inför mandatperioden har hon inte. De regelförenklingar som gärna diskuteras från politiskt håll skulle ge marginell effekt, enligt Linda Jonsson. Det som behövs är egentligen breda blocköverskridande lösningar.
– Det är riskfyllt att göra ingrepp i bostadsmarknaden och politiker kommer alltid att vara rädda för det. Det påverkar hushållen och deras konsumtion i så hög grad. Även om det skulle bli en blocköverskridande regeringen är mandatperioderna korta. Nu kanske man inte ens kommer att veta vem som har regeringsmakten efter nästa budget. Tyvärr så ser jag bara osäkerhet och det är inte en bra grund för stora förändringar som påverkar ekonomin i så pass hög grad som bostadspolitiken gör.

Instruerar 
för hälsa

Namn: Linda Jonsson
Ålder: 26 år
Utbildning: Dubbla kandidatexamina, en i ekonomi (Lunds universitet) och fastighetsvetenskap (Malmö högskola), samt en teknisk master i fastigheter och byggande med inriktning på fastighetsekonomi (KTH). Har också gått tankesmedjan Timbros utbildning Stureakademin med fokus på opinionsbildning.
Karriär: Har tidigare arbetat i mäklarbranschen.
Uppväxt i: Nybro, beläget mitt i de småländska skogarna.
Bor: I Vasastan i Stockholm.
Intressen: Att träna, leder jympapass på Friskis och Svettis på fritiden.
Detta brinner jag för: Samhällsfrågor i allmänhet och bostadspolitiska frågor i synnerhet
Målsättning: Att arbeta för en fungerande bostadsmarknad, med betoning på marknad.
 

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868