Meny

WSP snabbt på plats när Norge storsatsar på transportnäten

WSP snabbt på plats när Norge storsatsar på transportnäten

Norge är på gång med en rejäl uppgradering av sitt väg- och järnvägsnät – något som öppnar för svenska projektörer och byggare.

De norska väg- och järnvägsnäten är – i ett europeiskt perspektiv – rejält eftersatta. Bland annat består det norska järnvägsnätet i dag av 95 procent enkelspår. Men det ska det ändras på. I den norska nationella transportplanen för perioden fram till 2019 finns ett statligt investeringspaket för 322 miljarder norska kronor.

Det här öppnar för svensk kompetensexport, något som WSP Sverige känt av.

För en månad sedan skrev WSP kontrakt med norska Jernbaneverket om en förstudie av norska höghastighetsbanor.

– Jämfört ned den senaste planperioden har de norska väginvesteringarna ökat med 30 procent och järnvägsinvesteringarna med 60 procent. Totalt ökar investeringarna med 100 miljarder norska kronor. Behoven är enorma och i Norge finns inte riktigt de resurser och kompetens som krävs, säger Eskil Sellgren, vvd och chef för WSP Samhällsbyggnad.

– Transportnäten är dåliga, de har helt enkelt inte byggt så mycket. Topografin är besvärlig och det kräver mycket tunnlar. WSP är starka på väg och järnväg. Norrmän har brist på denna kompetens och det är generellt svårt att rekrytera. Nu erbjuder vi, tillsammans med norska Multiconsult där vi är delägare, våra tjänster på marknaden, säger Eskil Sellgren.

Ambitionen är att WSP och Multiconsult ska plocka hem minst 20 uppdrag under det närmaste året.

Multiconsult (där WSP äger 25 procent) är en av Norges största tekniska konsulter med närmare 1 200 medarbetare, en omsättning på 1,2 miljarder NOK och har ungefär samma verksamhetsmix som WSP.

– Vi har samarbetet intimt med transportprojekt på den norska sidan i ett och ett halvt år och det fungerar väldigt bra, säger Eskil Sellgren.

Under förra hösten inledde företagen ett projekteringsarbete på E18 för sträckan Gulli - Langåker och under sommaren har de arbetat med att projektera utbyte av samtliga kontaktledningar på Oslo centralstation.

Det senaste uppdraget är förstudien för höghastighetsbanor. WSP och Multiconsult tittar på de järnvägsspecifika delarna för sex alternativa korridorer. Projektet är en del av höghastighetsutredningen och det arbete som syftar till att ge en långsiktig strategi för järnvägen i Norge.

Senaste nytt

Nyhet.
Nu öppnar de upp Ultuna för näringslivet.
20 apr
Nyhet.
Gunnar Alexandersson har presenterat sin utredning ”Koll på anläggningen”.
16 apr
Nyhet.
Finansinspektionens förslag kan försämra marknadens funkion enligt flera remissinstanser.
16 apr
Nyhet.
”Vi kommer att fortsätta till första december”, säger utredare Elisabet Falemo.
16 apr
Nyhet.
I stället för att svetsa samman de prefabricerade delarna används skruvförband.
16 apr
Nyhet.
Kampen om en vindkraftspark i Hake fjord vid Göteborgs inlopp är över.
16 apr
Porträtt.
Christian Jöhncke, avdelningschef på NCC, är en av fyra slutkandidater till Guldhuset.
16 apr
Porträtt.
Dag Måhlstrand är affärschef på Tyréns och en av slutkandidaterna till Guldhuset.
16 apr
Porträtt.
Ellen Stenholm på Liljewall Arkitekter är en av slutkandidaterna till Guldhuset.
16 apr
Porträtt.
Maria Gårdlund på Sweco Strategy är en av slutkandidaterna till Guldhuset.
16 apr