Meny
  • Staffan Åkerlund, Byggindustrins chefredaktör, tackades nyligen av efter 14 år på posten.
    Foto: Mattias de Frumerie

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

De senaste 14 åren har Staffan Åkerlund hållit i rodret på tidningen Byggindustrin. ”Det har varit kul”, säger han. Nu blickar Staffan Åkerlund framåt. Han ser en stor utvecklingspotential i byggbranschen – och tror att tidningen Byggindustrin kan spela en central roll i utvecklingen.

När Staffan Åkerlund försöker skåda in i byggbranschens framtid börjar han med att se till historien.
– Jag har skrivit om Kreuger & Toll, och vilken gamechanger bolaget blev för branschen, i många ledare genom åren, säger han.
Bygg- och fastighetsbolaget Kreuger & Toll gjorde entré 1907. Bolaget introducerade armerad betong, dåtidens nya teknik, på Stockholms byggmarknad. Kreuger & Toll kom att bygga stora delar av stenstaden som än i dag präglar huvudstaden, och tack vare att de presterade bra både gällande kvalitet, tid och budget blev det ett mycket framgångsrikt företag.
– Kreuger & Toll var nydanande på sin tid och byggde upp en enorm förmögenhet. Potentialen för dagens byggbransch är inte mindre. Bygg står för cirka 8 procent av BNP i Sverige, säger Staffan Åkerlund.
Han säger att det bara är att vänta och se vem som blir det nya århundradets Kreuger & Toll. Det blir den som lyckas introducera de nya metoder och den nya teknik som kommer att revolutionera dagens byggbransch, och lösa de utmaningar som finns i dag.


Oroande inslag i branschen

Staffan Åkerlund är övervägande positiv när han spånar kring branschens framtid, men samtidigt ser han flera inslag som oroar.
– Det är samma utmaningar som varit aktuella under hela den period som jag följt branschen på nära håll. Det har skett framsteg men det är fortfarande frågor som måste lösas, säger Staffan Åkerlund.
Han sammanfattar utmaningarna i tre punkter: arbetsmiljön, jämställdhetsfrågan och svartekonomin.
– Arbetsmiljön förbättras gradvis. Jag har sett medvetenheten växa i branschen, säger han.
När det gäller jämställdhetsfrågan så menar han att det krävs en jämnare könsfördelning även bland yrkesarbetarna för att branschen ska kännas modern. Här tror han att ny teknik blir betydelsefull, att fler kvinnor kan lockas av branschen när arbetena till större del sker inomhus i fabrik och blir mindre fysiskt betungande.
Svartekonomin, däremot, är svår att komma åt enligt Staffan Åkerlund.
– Där är ID06 en av landvinningarna, men det finns brister i systemet, säger han.

 

LÄS MER: Byggindustrin får ny chefredaktör


När Staffan Åkerlund var nytillträdd chefredaktör publicerade Byggindustrin flera granskande artiklar om svart­ekonomin i branschen.
– Vi hårdgranskade svartekonomin och bjöd sedan in branschens aktörer i ett diskussionsforum där de tog fram ett program i tolv punkter för att komma till rätta med problemet. Det var det tolvpunktsprogrammet som blev ID06, säger Staffan Åkerlund.
Aktörerna som deltog i diskussionsforumet var Byggnads, Sveriges Byggindustrier, Skatteverket och Fastighetsägarna.
Staffan Åkerlund minns också tidningens betydelse i Laval-frågan, då ett lettiskt byggföretag blev utsatt för en facklig blockad vid ett byggprojekt på Vaxholm i Stockholm eftersom de inte ville teckna ett kollektivavtal för sina utstationerade byggarbetare.
– Där var tidningen med och lyckades vända på perspektivet och visa arbetsgivarens sida. Frågan om hur facket behandlar utländska arbetare hamnade till slut i EU-domstolen, som slog fast att blockaden var otillåten, säger Staffan Åkerlund.


Tidningen spelar viktig roll
 

Han är övertygad om att Byggindustrin även i framtiden kommer att spela en viktig roll i branschens utveckling. Under den tid som han varit chefredaktör för Byggindustrin har han bland annat bevittnat stora landvinningar inom BIM och nya samverkansmetoder.
– Här kan tidningen vara med och driva på inte minst genom Årets Bygge. I sin tidiga form var det en ren skönhetstävling, men när vi återlanserade den för fem år sedan la vi fokus på processen. Det speglar att bolagen organiserar sig på ett annat sätt i dag, till exempel genom olika former av construction management, säger Staffan Åkerlund.
I månadsskiftet oktober-november lämnade Staffan Åkerlund över rodret till sin efterträdare Anders Carlén.
Staffan Åkerlund fortsätter som jurymedlem för tidningen Byggindustrins tävling Årets Bygge. Vid sidan av det funderar han på att slå mynt av sin juridikutbildning.
– Jag hoppade på journalistutbildningen direkt efter grundutbildningen i juridik så jag hann aldrig specialisera mig. För kanske fem år sedan började jag fundera på att återgå till juridiken. I gränssnittet mellan juridik och journalistik finns immaterialrätt. Det är ett intressant område, säger Staffan Åkerlund.

Tydlig nedgång i byggande enligt SCB

53 000 lägenheter påbörjades under 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tydlig-nedgang-i-byggande-enligt-scb-27908

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Ingen hade informerat asfaltsläggarna om personalliggaren.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/asfaltslaggare-far-baklaxa-av-skatteverket-27895

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866