Meny
  • Grow Hotel byggs i Solna som ett Construction Management-projekt.
    Foto: Anders Siljevall

"Vi får de bästa produkterna till bäst pris"

"Vi får de bästa produkterna till bäst pris"

När Humlegården bygger sitt hotell Grow Hotel i Solna är det som ett Construction Management-projekt. Upplägget passar utmärkt för fastighetsbolaget som vill ha kontroll på projektet hela vägen.

Hotellprojektet Grow Hotel tornar upp sig på Landsvägen vid gränsen mellan Solna och Sundbyberg med en särartad geometri och en fasad som ger ett 3D-intryck. Under hösten slår hotelloperatören Time Hotel Group upp portarna till vad som ska bli en ny samlingsplats i området, där byggherren Humlegården äger en stor andel av kontorsfastigheterna.

– Tanken är att vi ska utveckla vårt erbjudande i området. Med ett hotell kommer det mer service till området och mer liv på kvällarna, säger Jens Folkesson, projektchef på Humlegården.

Niklas Häggström, projektledare på Forsen, och Jens Folkesson, projektchef på Humlegården, med Grow Hotel i bakgrunden.
Foto: Anders Siljevall

Grow Hotel är Humlegårdens tredje nybyggnadsprojekt. De första två, Swedbanks huvudkontor och ett nytt parkeringshus, ligger precis intill och färdigställdes i maj 2014 respektive våren 2016. Grow Hotel, parkeringshuset och Swedbanks kontor samt även det pågående Grow Kontor är Construction Management och det är Forsen som har varit partner till Humlegården. I korthet innebär Construction Management, CM, att konsulter från ett CM-bolag stärker upp byggherrens byggorganisation och utför en delad entreprenad. Genom att entreprenaden handlas upp i delar allteftersom kan varje enskild delentreprenad konkurrensutsättas och byggherren blir inte låst till ett färdigt paket som i en generalentreprenad.

– Vi får de bästa produkterna till bäst pris. Vi håller i projektledningen av Grow Hotel och ger Humlegården möjlighet att ta beslut under hela processen. Vår roll är att ta fram förslag och föredrar Humlegården entreprenör A framför entreprenör B, så är det den vi väljer, säger Niklas Häggström, projektledare på Forsen.  

Hotellrum i full skala har byggts upp i byggetableringen för att pröva material och för att se till att valda lösningar fungerar i praktiken.
Foto: Anders Siljevall

Jens Folkesson berättar att Construction Management inte är ett nytt koncept för Humlegården.

– Sedan början av 2000-talet har vi påbörjat nästan ett CM-projekt om året. Fram till Swedbank har det främst handlat om stora förädlingsprojekt med renoveringar och tillbyggnader av befintliga fastigheter i vårt bestånd. Chinateatern invid Berzelii Park är ett exempel.

 

LÄS MER: "Ett sätt att öka konkurrensen"

Bland Forsens kunder återfinns byggherrar med olika perspektiv, både långsiktiga förvaltare och mer kortsiktiga.

– CM som entreprenadform passar egentligen de flesta beställare, för vem vill inte kunna styra hur slutprodukten ska bli, säger Niklas Häggström.

För Humlegården, som har ett långsiktigt förvaltarperspektiv i sina projekt, passar CM särskilt bra.

– I och med det här upplägget har vi haft möjligheten att involvera vår driftsorganisation i arbetet på ett tidigt stadium. Vi har under hela projektet haft med en tekniskt ansvarig för att säkerställa att fastigheten ska kunna förvaltas på ett bra sätt, säger Jens Folkesson.

Construction Management kräver en hel del engagemang från byggherren under hela processen.

– Det behövs eftersom vi handlar upp under hela projektets gång. Vi känner att vi vill ha den typen av påverkan i våra projekt, säger han.

Istället för byggbodar. Entreprenörerna har platser i det gamla höglagret, som nu fungerar som byggetablering.
Foto: Anders Siljevall

Forsen och Humlegården har ett gemensamt projektkontor, precis intill hotellbygget, i lokaler där Siemens tidigare har huserat. I Siemens gamla höglager, som även har hunnit med att verka som klätterhall, har Humlegården inrättat byggetablering, med byggbodar och gemensamhetsutrymmen för entreprenörerna som jobbar i projekten.

– Här har vi plats för över 300 personer. Det är en perfekt lösning som vi byggde upp i samband med starten av Swedbank-projektet, säger Jens Folkesson.

I byggetableringen har man också byggt upp provrum i full skala för att kunna testa material, installationer och olika ytskikt. 

– Material, belysning, golvvärme … Genom att bygga upp provrummen har vi kunnat se att allt vi projekterat går att bygga i praktiken.  Vi har också kunnat visa entreprenörerna hur rummen ska se ut, vilket har underlättat för dem när de lagt sina anbud, säger Niklas Häggström.

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909