Meny

”Vi behöver breda politiska samtal”

”Vi behöver breda politiska samtal”

Vilka branschfrågor är viktigast inför valet och nästa mandatperiod? Byggindustrin sökte svaren hos Sveriges Byggindustriers vd Catharina Elmsäter-Svärd och Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Vi befinner oss just nu i en tid där partierna avvaktar varandra och kämpar för att vinna röster. Risken är då att de långsiktiga frågorna glöms bort, varnar Catharina Elmsäter-Svärd.
– Men man måste fortsätta förstå att Sverige växer och snabbare än vi tror kommer vi att vara elva miljoner invånare. Om utmaningarna i dag och kanske också i valet kommer att handla om integration så är en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas att alla har jobb, någonstans att bo och möjlighet att ta sig mellan jobb och bostad, säger hon.
Jobb, bostäder och infrastruktur är förutsättningar för att människor ska må bra, resonerar hon och för att klara allt detta har byggbranschen en nyckelroll.
– Det viktigaste är att de som kliver in i politiken ser det här, säger hon.


LÄS MER: "Man vill inte riskera att krocka med heliga kor"

För att göra branschen attraktiv krävs, enligt Elmsäter-Svärd, att de politiker som kommer nästa mandatperiod även ger förutsättningar som möjliggör att vara företagare i branschen.
– Vi kommer samtidigt att sakna omkring femtiotusen i vår bransch de närmaste fem åren, så vi behöver även få fler som vill jobba hos oss för att få både bostäder och infrastruktur på plats, säger hon.
För att lyckas med dessa stora frågor förväntar hon sig breda politiska samtal som leder fram till lösningar för bostadspolitiken.
– Och då är det inte bara att titta på plan- och byggregler utan ett bredare perspektiv som ger långsiktighet både vad gäller finansiering för enskilda och företag som får igång efterfrågan.
Hon fortsätter:
– Men jag hoppas att bostadsfrågan inte blir en valfråga i sig som gör att politiken låser sig utan att man har öppenheten att direkt efter valet sätta sig ner och föra diskussioner på riktigt. Börja om med ett nytt vitt papper. Bostadspolitiken påverkar så starkt landets ekonomi och människors förutsättning för ett gott liv, därför är det den viktigaste grundläggande frågan.


Håll utbildningnarna intakta

På lite mer detaljnivå önskar sig Catharina Elmsäter-Svärd att kommunerna inte lägger ned några gymnasieutbildningar inom bygg- och anläggning och att yrkeshögskoleutbildningarna hålls uppe.
– Jag vill även att nästa regering omgående ger Trafikverket i uppdrag att ansvara för utbildningen på järnvägsområdet. Det råder en stor kompetensbrist där och ska vi få infrastrukturplanen på plats behövs personer som klarar av att göra jobbet.
Annat som står på Sveriges Byggindustriers önskelista är en höjning av Rot-avdraget tillbaka till 50 procent för att minska svartjobben, transparent marktilldelning, förtydligat förbud mot kommunala särkrav, subventionerat bosparande, sänkt reavinstbeskattning och friare hyressättning.
Om mandatperioden som har gått säger Catharina Elmsäter-Svärd att bostadsfrågorna i viss mån tappades bort i högkonjunkturen. Det byggdes mycket men behovet av stora reformer glömdes. Inbromsningen som sedan kom blev onödigt kraftig, bland annat på grund av amorteringskravet, menar hon. Dessutom var det en miss att det inte byggdes för ekonomiskt svaga grupper.
– Det var även synd att de som har styrt inte satte ner foten kring höghastighetstågen och följde Sverigeförhandlingens förslag. Men överlag var det bra att infrastrukturplanen kom och att ramen för anslagen hölls uppe, problemet som har varit gäller snarare bostadspolitiken, säger Catharina Elmsäter-Svärd.


Dags att bygga för vanligt folk

Byggnads ordförande Johan Lindholm pekar också på att nu är det dags att börja bygga bostäder som vanligt folk har råd att bo i och att på riktigt koncentrera sig på samhällets behov. Hyresregleringen bör bibehållas. Rot-avdraget ska främst ses som en stimulans för att få folk i arbete.
– Om Rot vill jag säga att det är viktigt att de byggnadsarbetare som finns bygger bostäder och sådant som vi har behov av gemensamt i samhället.
Inför kommande mandatperiod hoppas han att de politiker som får makten jobbar vidare med kravet på kollektivavtal i offentliga upphandlingar.
– Kollektivavtal ska inte vara något som man får välja. Det ska vara klart ställda krav och det ska inte tillåtas fler än två underentreprenörer. De långa kedjorna av underentreprenörer är en stor orsak till många lycksökare som inte tänker på ordning och reda. Utstationeringsdirektivet ska formuleras så att det täcker alla i Sverige.
Arbetsmiljön är en annan kärnfråga som Johan Lindholm vill att politikerna hittar avsevärt bättre lösningar på.
– Två byggnadsarbetare har dött bara i sommar och vi har sett fyra-fem ställningshaverier. Det måste hittas en lösning på det. Det är även oroande med förslagen om att höja pensionsåldern till 70-årsåldern och där vill vi trycka på branschspecifika pensionsåldrar.

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012

NCC och Luleå fortsätter samarbeta

Sju nya etapper av Östra länken står på tur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-och-lulea-fortsatter-samarbeta-28011

Ny mässa ska knyta samman branschen

Stefan Mazetti: Folk behöver nya kontaktvägar mellan olika discipliner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-massa-ska-knyta-samman-branschen-28009

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

"Vi kommer att överklaga domen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnads-vann-mal-mot-byggforetagare-i-hovratten-28006

Han är första certifierade innovationsledaren inom bygg

En av ett tjugotal i världen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-forsta-certifierade-innovationsledaren-inom-bygg-28005

Höga hus med höga energiambitioner

Valla torgs renovering del i EU-projekt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hoga-hus-med-hoga-energiambitioner-27986