Meny
  • Emile Hamon, chef för verksamhetsutveckling, och Jimmy Bengtsson, Sverige-vd för Veidekke, ser båda ett stort behov av effektivisering inom byggsektorn.
    Foto: Anders Siljevall

Veidekke: "Hög tid att effektivisera vår bransch"

Veidekke: "Hög tid att effektivisera vår bransch"

I takt med att kundernas betalningsförmåga planar ut behöver byggbranschen bli bättre på att effektivisera. Veidekke tar frågan på stort allvar och skapar nu en ny ledande roll med fokus på produktivitet.

Veidekkes Sverige-vd Jimmy Bengtsson har ett tydligt mål med verksamheten framöver. Han ser ett behov av ökande effektivitet och vill nu att Veidekke blir ledande i frågor om produktivitetsutveckling.

– Det finns flera anledningar till det. Ser man på produktivitetsutvecklingen inom industrin i stort har övriga sektorer gått snabbare fram, medan bygg har haft en betydligt planare utveckling, säger Jimmy Bengtsson.

Anledningen, menar han, är att kunderna har haft möjlighet att betala för ökande byggkostnader.

– Framöver kommer dock inte de förutsättningarna att finnas. Med en ränta som med all säkerhet inte kommer att sänkas mer kommer kundernas betalningsförmåga inte öka, säger Jimmy Bengtsson.

Likaså ökar den internationella konkurrensen, med både företag och arbetskraft. Sammantaget skapar detta ett stort behov av att öka produktiviteten.

– Det finns många goda initiativ i branschen. Men hittills har vi genomfört dessa främst för att vi tycker att det är kul. I framtiden kommer det att bli av nödvändighet och jag vill att Veidekke ska vara först i den utvecklingen, säger Jimmy Bengtsson.

Steget in i en högre prioritering av produktiviteten sker genom att Emile Hamon, som i många år har arbetat med först Veidekkes leaninspirerade involverande arbetssätt (prisat med årets Lean-pris 2015) och senare även med VDC, får en ny roll som chef för verksamhetsutveckling Sverige. Hans uppdrag blir att få ännu högre effekt på de insatser som görs för ökad produktivitet. VDC, Virtual Design and Construction, är en viktig del i arbetet och något som Emile Hamon har arbetat mycket med.

– Det händer väldigt mycket kring digitalisering just nu där vi ser stor potential. Ett obrutet informationsflöde, mobilitet, automation, virtual reality (VR) och augmented reality (AR) för att bara nämna några områden vi jobbar med. Simuleringar har gjorts länge i form av 4D och 5D, men vi kan få ut ännu större effekt.


Samordnade flöden

Att bättra på samordningen av flödena till och från byggarbetsplatserna är en förutsättning för att öka produktiviteten.

– Såväl de fysiska flödena som informationsflödena behöver vara just in time, säger Jimmy Bengtsson och tar upp logistiken som ett tydligt exempel.

– Om en varubil utan förvarning kommer in på byggarbetsplatsen och lämnar av en leverans, då är det någon som behöver ringa en annan för att leveransen ska komma rätt. Då har det skapats ineffektivitet, säger Jimmy Bengtsson.

Lyckas man tima materialflödena – leveranser – med informationsflödet och resursflödet – personalen – går det att foga samman logistik, VDC och involverande arbetssätt och skapa effektiva flöden.

– Det handlar om att ta kommandot över flödena säger Emile Hamon.

Andra frågor som Emile Hamon kommer att arbeta vidare med är produktutveckling och projektstyrning inom såväl bostadsproduktion som kommersiella byggnader och anläggning.

– Det fina är att om man lyckas nyttja industrialiseringens och digitaliseringens alla möjligheter får man inte bara ökad effektivitet utan även kvalitetssäkrade lösningar. Med digitala informationsflöden och optimerad logistik minskar man dessutom både miljöpåverkan och spilltid. Ökad effektivitet, kvalitet – och en hållbar utveckling – är något som alla tjänar på, säger Emile Hamon.

Unga vuxna går i sina föräldrars boendefotspår

Barn till hyresrättsföräldrar bosparar mer sällan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-vuxna-gar-i-sina-foraldrars-boendefotspar-26071

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

Första delen av Marieholmstunneln på plats

Se Trafikverkets film från jätteprojektet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-delen-av-marieholmstunneln-pa-plats-26095

Skanska storsatsar i Boklok-fabrik

Investerar 250 miljoner i Vimmerby-fabriken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-storsatsar-i-boklok-fabrik-26093

Peab om takraset: "Vi ser jätteallvarligt på detta"

Innergård rasade när tak till garage gav vika.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-om-takraset-vi-ser-jatteallvarligt-pa-detta-26091

Därför rasade brobygget i Ludvika

Skanskas egen utredning färdig.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-rasade-brobygget-i-ludvika-26088

”Fokusera på oseriösa byggföretag”

Skatteverket ägnar för mycket tid åt små företag om begår misstag, menar debattörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fokusera-pa-oseriosa-byggforetag-26090

Anders Danielsson ny koncernchef för Skanska

Tar över efter avgående Johan Karlström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/anders-danielsson-ny-koncernchef-skanska-26086

Utredning: Så ska energieffektivitet främjas

Statligt stöd och kreditgarantier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-sa-ska-energieffektivitet-framjas-26087

Bromsklossar i upphandlingar ska slipas ned

Regeringen ser över regelverket för överprövningar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bromsklossar-i-upphandlingar-ska-slipas-ned-26065