Meny

Utredning om tidsplan är försenad

Utredning om tidsplan är försenad

Trafikverkets utredning om Förbifartens tidsplan kan hållas är försenad. “Det är för tidigt att säga om vi har stora problem”, säger projektledare Johan Brantmark.

Tidningen Byggindustrin har tidigare skrivit om entreprenörernas kritik mot Trafikverkets sätt att leda Förbifart Stockholm. Flera stora entreprenörer vittnade i november 2018 dessutom om att deras etapper drogs med årslånga förseningar.

Läs mer: Entreprenörer larmar om stora förseningar på Förbifarten.

När Trafikverket under förra veckan valde att avbryta avtalet med entreprenören LSAB för etappen på Lovön, och måste se sig om efter en ny huvudentreprenör, är det än mer oklart hur det ska gå med färdigställandet av Förbifarten och om den kommer att kunna öppna 2026.

– Hur tidplanen påverkas av händelserna på Lovön framöver är något som kommer att behöva vägas in när vi ser över tidplanen för hela projektet, säger Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm, Johan Brantmark.

Läs mer: Stoppad entreprenör kan stämma Trafikverket.

Johan Brantmark berättar att oklarheter för tillfället råder på två ställen till.

– Vi tittar för tillfället bland annat på den norra delen av Förbifarten där ett större arbete med injektering tar längre tid än vi hade med i planen. Det läcker in mer vatten i tunneln än vi hade räknat med där, säger han.

På den södra sidan finns frågetecken kring etappen som börjar i Sätra och går under ön Kungshatt, den så kallade Mälarpassagen.

– Vi har en fördröjd tunneldrivning vid Mälarpassagen. Arbetet med huvudtunneln genom den svåraste passagen pågår just nu.

Skulle vara klar nu

Trafikverket arbetar sedan i höstas med en egen utredning om hur tidsplanen för hela projektet kommer att kunna hållas. Det var tänkt att den skulle vara klar under första kvartalet 2019, men har nu skjutits upp.

– Den blir troligen klar senare under våren istället, säger Johan Brantmark.

Enligt honom kan vissa förseningar i tunneldriften kompenseras av att arbete med installationer tidigareläggs i andra delar som är klara.

– Vissa förskjutningar kan vi absorbera genom att jobb med el, ventilation med mera görs på andra platser. Det som är intressant är inte om vissa delar är försenade nu utan när hela Förbifarten är driftsatt och kan öppna för trafik och det kommer vi att ha bättre uppfattning om senare under våren, säger han.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097