Meny
 • Azeem Razwan i Malmö, Ali Isa i Göteborg och David Elgindy-Johnsson i Stockholm var först ut bland Nubyggares matchningskoordinatörer.
  Foto: Nubyggare
  ,
  "Vi måste öppna upp nya vägar så att vi kan skapa fler jobb med schysta villkor. Med det här samarbetet kan vi ge killar och tjejer som inte gick klart sin gymnasieutbildning och nyanlända lärlingsplatser", säger Johan Lindholm, Byggnads.
  Foto: Byggnads
  ,
  “En modern och attraktiv byggbransch behöver vara mer jämlik och inkluderande. Kompetensbrist är en av våra medlemmars största utmaningar när Sverige växer och fler behöver en bostad och bättre infrastruktur", säger Catharina Elmsäter-Svärd, BI.
  Foto: Rosie Alm
  ,
  “För oss är det självklart att vara med och ta ansvar för arbetsmarknaden. När samhället förändras ska vi vara en proaktiv kraft och möta upp den förändringen. Vi vill välkomna nya till branschen på ett schysst sätt”, säger Valle Karlsson, Seko.
  Foto: Pernille Tofte

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Byggbranschens parter har förnyat och utökat avtalet för YA-anställningar och YO-praktik. Nu växlar de upp och anställer fler matchningskoordinatörer som ska arbeta med att förmedla kontakt mellan företag och nyanlända med flera.

I maj 2017 skrev bygg- och anläggningsbranschens parter Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar (YA-anställningar) och yrkesorienteringspraktik (YO-praktik).

Samarbetet har fått namnet Nubyggare och syftar till att hjälpa nyanlända och personer med ofullständig gymnasieutbildning till arbete inom bygg- och anläggningsbranschen. För branschen blir det ett sätt att parera arbetskraftsbristen samt öka mångfalden i branschen. Hittills har Nubyggare resulterat i 34 YA-anställningar och 11 YO-praktikanter.

I februari skrev parterna bakom Nubyggare ett nytt avtal, där också Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är med. Även Byggnadsindustrins yrkesnämnd och Galaxen Bygg är en del av samarbetet. Totalt finns åtta organisationer som samverkar i projektet Nubyggare. En del av samarbetet genomförs också i arbetsgivarnas och fackförbundens regionala samverkansgrupper

Det nya avtalet innebär en utökad satsning med fler matchningskoordinatörer som arbetar med Nubyggare på Galaxen Bygg. De ska arbeta som en effektiv länk mellan Arbetsförmedlingen och företag och hjälpa till med matchning. Koordinatörerna finns sedan en tid tillbaka på plats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå och Östersund. Inom kort kommer det att finnas matchningskoordinatörer även på andra orter.

David Elgindy-Johnsson är projektets matchningskoordinatör på Galaxen Bygg för Stockholmsregionen. Han började i september 2018.

– Det är mer lättjobbat nu än det var i början av vintern. Överlag har responsen från företagen varit positiv, säger han.

Det som varit mest utmanande hittills tycker han har varit att få kontakt med företag och få till ett första möte.

– De har full rulle och svårt att hitta tid. Men när jag väl är där och träffar företagen är alla positivt inställda till att ta emot praktikanter och lärlingar. Framförallt är de som redan tagit emot nöjda, hittills har matchningarna varit jättelyckade, säger han.
 

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014