Meny
  • Forskaren Martin Grill ska utveckla ett ledarskapsprogram för platschefer i byggbranschen med syftet att främja säkerheten.

Utbildning i ledarskap ska främja säkerhet

Utbildning i ledarskap ska främja säkerhet

Forskaren Martin Grill har kunnat ringa in platschefens betydelse för säkerheten på byggarbetsplatser. Nu vill han gå vidare och ta fram ett ledarskapsprogram för platschefer i branschen med syftet att främja säkerheten.

Martin Grill och hans danska kollega Kent Nielsen har genom en intervjustudie kunnat identifiera ledarskapsbeteenden som förbättrar säkerheten på byggarbetsplatser. De har också kunnat urskilja beteenden som försämrar säkerheten.

– Det som framkom tydligast var betydelsen av att planera och organisera arbetet. Det var något som alla nämnde som viktigt för att påverka säkerheten, säger Martin Grill.

Studien visar att platschefens beteende är särskilt viktigt för säkerheten på bygget. Därför vill Martin Grill ta fram ett ledarskapsprogram som ska hjälpa platschefer att utveckla de beteenden som visat sig främja säkerheten.

– Vår utgångspunkt är att om vi hjälper platscheferna att utveckla ett funktionellt ledarbeteende kan vi skapa säkrare byggarbetsplatser, säger han.

Totalt ska 60 platschefer utbildas. Ytterligare 60 kommer att ingå i en kontrollgrupp. Forskarna ska sedan använda enkäter för att följa upp huruvida säkerheten på byggarbetsplatserna påverkas.

– Vi kan inte använda antalet rapporterade olyckor och tillbud för att mäta säkerheten eftersom osäkerheten blir för stor i en så här liten studie, säger Martin Grill.

Skanska kommer att delta i projektet, och Martin Grill efterlyser fler företag i branschen som vill vara med.

– Vi söker företag med 200 anställda eller fler som vill vara med och utbilda sina platschefer i forskningssyfte. Förhoppningsvis kommer vi fram till något som företagen kan ha användning av, säger Martin Grill. 

Tips till platschefen - så ska hen göra!

Det kan platschefen göra för att förbättra säkerheten på bygget:

  • Etablera en mötesstruktur
  • Upprätta regler, riktlinjer och planer
  • Hålla sig till regler, riktlinjer och planer
  • Övervaka och korrigera säkerhetsrisker
  • Agera förebild i säkerhetskulturen

Beteenden hos platschefen som försämrar säkerheten på bygget:

  • Brist på aktivt ledaransvar
  • Otydlig kommunikation
  • Att inte göra riskanalyser

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097