Meny
  • Linus Rehn, KDU, Nasra Ali, S-studenter, Aidin Zandain, jagvillhabostad.nu, Benjamin Dousa, MUF, och Karl Philip Nilsson, LUF, diskuterade ungas situation på bostadsmarknaden.
    Foto: Anders Siljevall

Unga vuxna går i sina föräldrars boendefotspår

Unga vuxna går i sina föräldrars boendefotspår

Dyrt andrahandsboende eller mamma- och pappabanken. När tusen unga vuxna fick svara på frågor om deras syn på bostadsmarknaden blev det tydligt att många hinder möter unga i jakten på ett första boende.

Maria Pleiborn, WSP, har tillsammans med två kollegor sammanställt en rapport om unga vuxnas strategier på bostadsmarknaden. Med en enkät och vidare djupintervjuer har de undersökt hur personer mellan 20 och 29 år tänker kring bostadsmarknaden.

–  Den vanligaste planen är att söka eller köa sig till en hyresrätt. Knappt en tredjedel planerar at köpa sig ett boende. En majoritet anser att det är viktigt med rätt kontakter för att komma in på bostadsmarknaden. I Stockholm är detta viktigare än på andra orter, berättade Maria Pleiborn när rapporten presenterades under ett seminarium i Bofrämjandets regi.

Maria Pleiborn har undersökt unga vuxnas tankar om boendesituationen.
Foto: Anders Siljevall

I rapporten blir det tydligt att ungdomar präglas av sina föräldrars boendesituation. Barn till föräldrar som hyr sitt boende bor i högre utsträckning i hyresrätt. Färre av dem sparar också till sitt boende. Barn till föräldrar som äger sitt boende har oftare andrahandskontrakt och det är dubbelt så vanligt att köpa sitt första boende än om föräldrarna bor i hyresrätt.

–  Många konstaterar att de inte på egen hand kan köpa sitt boende, utan man måste vara två. Köper de en bostadsrätt tillsammans med en partner blir de mer sårbara vid en separation, berättade Maria Pleiborn.

Tänkbara lösningar som presenteras i rapporten är att ge unga möjligheten att ställa sig i bostadskö tidigare, att subventionera boende under studietiden och att införa lönetak för studentbostäder för att inte stänga ute de som mest behöver det.

–  Jag tror också på ett skattesubventionerat bosparande för unga av norsk modell. Undersökningen visar att unga vuxna sparar mycket idag, men det är inte säkert att de enbart sparar till sitt boende, menade Maria Pleiborn.

En panel med representanter från flera ungdomsförbund kommenterade rapporten. Nasra Ali, ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet, tyckte att det var intressant att se hur tydligt ungas socioekonomiska bakgrund påverkar boendesituationen.

–  Men jag är inte förvånad. Statistiken speglar den bild som vi har sedan tidigare, sade hon.


Svårt att bygga nytt

Benjamin Dousa, ordförande för Moderata ungdomsförbundet, tror att det är svårt att bygga nytt för unga.

–  Jag tror i grund och botten att subventionerat bosparande inte behövs. Låt bli att höja skatten på investeringssparkonton istället.

Karl Philip Nilsson, bostadspolitisk talesperson för Liberala ungdomsförbundet, menade att både byggbolag och politiker måste vara lyhörda för vilken typ av boende som unga efterfrågar.

–  Kompisboende är en lösning. I Lund där jag bor har en nation skapat boenden där man kan hyra med sin kompis.

Aidin Zandain, ordförande för organisationen jagvillhabostad.nu, menade att det inte finns någon quick fix för att lösa ungas boendesituation.

–  Hyresrätten bör vara i fokus. 200 000 unga är hänvisade till en dyr andrahandsmarknad, berättade han.

Linus Rehn, skattepolitisk talesperson för Kristdemokratiska ungdomsförbundet, trodde å andra sidan att det blir svårt att trolla fram bostäder som inte är lönsamma att bygga.

–  Det enda realistiska är att avreglera hyresmarknaden. Man kan göra det stegvis.

Röster ur enkäten

Kvinna, 26 år:

”Min partner ägde en bostadsrätt ihop med sina föräldrar när vi pluggade. I och med att vi då hade låga kostnader kunde vi spara under studietiden. Nu ska vi köpa bostad ihop – det skulle inte gå att köpa själv och få bo där man vill bo.”

Man, 26 år:

”30 000 kronor på ett konto är ju ingenting. Man kommer ingen vart på det. Då kan man lika gärna resa för pengarna. Jag klarar att betala månadskostnaderna för en liten etta i stan, men då måste mamma och pappa ställa upp med kapitalet.”

Man, 28 år:

”När vi bodde i ett attraktivt relativt billigt studentboende var det nästan bara folk på över 30 år som bodde där. De pluggade typ tyska på deltid. Man gör allt för att behålla ett kategoriboende! För vart ska man ta vägen sen?”

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Utökar satsning på gröna maskiner

Lambertsson ser ökad efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokar-satsning-pa-grona-maskiner-27076

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling

Byggbranschen under Nyckeltalsinstitutets lupp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bra-lon-men-daligt-med-kompetensutveckling-27058

Ramböll bidrar till Göteborgs linbana

Får uppdraget om rådgivare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-bidrar-till-goteborgs-linbana-27096

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069