Meny
  • Anders Hansson från Sveriges Byggindustrier region Södra Norrland .
    ,
    Johan Hallberg, Sveriges Byggindustrier region Norra Norrland.

"Umeå bygger mest"

"Umeå bygger mest"

Bostadsprisbevakningen handlar ofta om storstäderna, men prisförändringarna varierar kraftigt i Sveriges olika län. Byggindustrin har tittat närmare på hur Mäklarförbundets statistik för hur priserna förändrats i södra och norra Norrland.

Generellt kan man säga att de tre norra länen i Norrland har sett de största prisminskningarna på bostadsrätter de senaste tolv månaderna. I Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten har priserna gått ner 9,8, 5,3 respektive 1,9 procent, men i Jämtlands och Gävleborg har de gått upp 8 respektive 3,8 procent. När det gäller villapriserna har priserna stått stilla eller ökat i alla län, som mest syns en ökning på 4,1 procent i Västerbotten.
I Jämtland är det Åre som drar upp bostadsrättspriserna, där har de gått upp med 7,3 procent på 12 månader, medan priserna i residensstaden Östersund har sjunkit med 2,3 procent. I Gävleborgs län har priserna stigit mer i Hudiksvall än i residensstaden Gävle.

LÄS MER: Kustprojekt hoppas klara prisnedgång

Västerbotten är det län som sticker ut mest om man tittar på tremånadersstatistiken, där har priserna gått upp med 15 procent under denna period. Det är Umeå som lyfter priserna, men tittar man tolv månader tillbaka har faktiskt priserna i Skellefteå ökat med 6,5 procent.
–Under 2000-talet är det i Umeå det har byggts mest, och Skellefteå har stagnerat, men nu har man börjat ta tag i Skellefteå och det händer mycket där med Northvolt och så vidare, så det är nästan som en liten ketchupeffekt, säger Johan Hallberg, på Sveriges Byggindustrier region Norra Norrland.

Medlemsföretagen i Norra Norrland tycker att marknaden är bra, men de är oroliga för bostadsbyggandet menar Johan Hallberg.
–Om man tittar på våra prognoser går bostadsbyggandet neråt, medan övriga hus och anläggningssidan går uppåt ,säger han.
Sveriges Byggindustriers statistik visar att antalet byggstarter för lägenheter har minskat det senaste halvåret i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, men de ligger fortfarande på rekordhöga nivåer. I Gävleborgs län och Västernorrlands län har byggstarterna faktiskt ökat de senaste halvåret igen, efter en dipp 2017.

LÄS MER: "Norrland behöver en riktig storstad"

Anders Hansson från BI region Södra Norrland är positiv inför framtiden.
–Byggandet kan ha gått ner lite grann, men det är inte kännbart. De företag som varit med ett tag vet dessutom att sådana här tider kommer, men vissa nya företag som just har etablerat sig kan kanske få problem på sikt. Men alla jag har pratat är positiva, många har en orderstock ett år framåt, säger han.
Anders Hansson har dock fört diskussioner med de offentliga byggherrarna i Gävle om att hålla på de projekt som inte måste byggas just nu.
– Det är mycket bättre att vänta med sådana projekt till lågkonjunktur, för lågkonjunkturer kommer alltid, säger han.

Boprisutveckling i norra Sverige

Bostadsrätter                         Västernorrland    Jämtland    Västerbotten    Norrbotten    Gävleborg
Kvadratmeterpris                        14 794                 22 543        23 413              17 893           17 918
Prisförändring 12 mån                   -9,8                     8                 -1,9                  -5,3                3,8
Prisförändring 3 mån                      0,1                       3,8              15,3                  -1,9               6,2

Villor                                        Västernorrland    Jämtland    Västerbotten    Norrbotten    Gävleborg
Kvadratmeterpris                       14 074                  18 372        19 280              14 276           15 237
Prisförändring 12 mån                      2,4                         0               4,1                    0,7                   3
Prisförändring 3 mån                       1,5                        6,6              -1,4                  3,1                 3,1


                    
Residensstad                          Sundsvall            Östersund    Umeå               Luleå            Gävle
Kvadratmeterpris BR                 15 936                 17 818           27 896             23 063          22 459
Prisförändring 12 mån                -14,3                   -2,3                 -3,9                -10,7                2,3
Prisförändring 3 mån                     1,2                       0,6               12,2                    0,9               3,6
                    
Annan viktig stad                   Åre                     Skellefteå      Hudiksvall
Kvadratmeterpris                      37 123                14 403        
Prisförändring 12 mån              7,3                      6,5                  5
Prisförändring 3 mån                2,6                      -2,6                6,6

Källor: Sveriges Byggindustrier och Mäklarstatistik

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753