Meny

Ulf Perbo: Byråkrati hindrar nya bostäder

Ulf Perbo: Byråkrati hindrar nya bostäder

Ulf Perbo, statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall, är skeptisk till problembeskrivningarna i rapporterna Skärpning gubbar och Sega gubbar. Han har en alternativ rubrik: Skärpning byråkrater.

– Byggsektorn har en del uppenbara problem som en tillväxtbromsande bostadsbrist i tillväxtregionerna, osunda prisuppgångar och dyra renoveringsbehov i miljonprogramområdena. Men är förklaringen en svag konkurrens? Jag tror inte det, säger Ulf Perbo.

– Det finns över 3 000 medlemsföretag i Sveriges byggindustrier och om det skulle vara så att de största bolagen plockar hem för mycket kan man ju fråga sig vem det är som riggar det hela. Svaret är, när det gäller bostadsbyggande, kommunerna. I många europeiska länder kan regeringar ålägga städer och regioner att producera vissa mängder med bostäder. Så är det inte i Sverige, säger Ulf Perbo.

På årets Byggherredag i Stockholm nyligen genomfördes en snabbenkät om hur publiken uppfattade den förda bygg- och bostadspolitiken. Förtroendet var ganska lågt, något som Ulf Perbo ser som helt naturligt.

– Ni drar rätt slutsats. I dag har vi ingen tydlig, kommunicerbar samhällsbyggnadspolitik. Vi har förberett oss och det mesta av det vi vill göra ligger i pipeline, men besluten är inte fattade och en hel del av det vi vill göra har vi inte ens gått ut med ännu, sa han.

Han ser sex huvudproblem: Bostadsbristen i tillväxtregionerna, den osunda pris- och kostnadsutvecklingen, särskilda bristproblem på vissa studentorter, brist på lämpliga bostäder för äldre med vårdbehov, dyra renoveringsbehov i miljonprogramsområdena och behoven av energieffektiviseringar i hus- och bostadsbeståndet.

– Det finns en röd tråd i detta, nämligen två decennier av ett extremt lågt bostadsbyggande. Vi har en jättesäck efter 1990. Säcken är gigantisk och kommer att skapa enorma realekonomiska problem. Nu rullar dessutom det stora beståndet från 1960–1980 ut med sina behov av reinvesteringar.

– När man bygger så lite som vi gjort sedan 1990 drabbas ekonomin som helhet av svagare anpassningsförmåga. Mobiliteten hos arbetskraften är ett exempel. Stockholm har en väldigt kraftig inflyttning men den genererar en begränsad nyproduktion. Inflyttningen syns i stället i form av prisökningar på marknaden, säger Ulf Perbo.

Ulf Perbos och Stefan Attefalls utgångspunkt är att staten bara ska gå in där det är lämpligt och där det har betydelse. En stor del av deras fokusering ligger på planprocessen och kommunernas agerande. Om det byggs för lite bostäder ska staten se till att förbättra marknadens förutsättningar och incitament.

– Det är det jag menar med ”skärpning byråkrater”. Vi ska se över lagen om offentlig upphandling och se till att den fungerar, de kommunala markanvisningarna, exploateringsavtalens utseende, de tekniska särkraven, planläggning och överklagandehanteringen. En hel del av dagens problem är förmodligen grundade i det statliga regelverket, säger Ulf Perbo.

Ny entreprenör till Lovön på gång inom kort

Arbetet på Förbifartens stoppade etapp snart igång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-entreprenor-till-lovon-pa-gang-inom-kort-28155

Uppluckringen av Las närmar sig

Utredning om ändrad arbetsrätt kör igång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/uppluckringen-av-las-narmar-sig-28160

Trivselhus slår ihop fabriker

Verksamheten koncentreras till Landsbro i Småland.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trivselhus-slar-ihop-fabriker-28159

Täby har störst andel bostadsrätter

SCB har kartlagt hur svenskarna bor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/taby-har-storst-andel-bostadsratter-28158

Förlorade ÄTA-tvist mot kommun

Kostsam process för entreprenören.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forlorade-ata-tvist-mot-kommun-28153

Bemanningsföretag breddar verksamheten

Expanderamera ska hjälpa kommuner bygga socialt hållbart.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bemanningsforetag-breddar-verksamheten-28154

700 nya bostäder på gång i Västerås

Grönt ljus för detaljplanen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/700-nya-bostader-pa-gang-i-vasteras-28152

Projektledare får statligt uppdrag

Långt samarbete kring kulturbyggnader fortsätter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/projektledare-far-statligt-uppdrag-28151

Trafikverket stäms på 800 miljoner

Italiensk entreprenör stämmer efter Förbifart-kaoset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trafikverket-stams-pa-800-miljoner-28146

Byggmaterialen som ökar mest

Nya siffror för byggmaterialhandeln.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmaterialen-som-okar-mest-28148