Meny

Ulf Perbo: Byråkrati hindrar nya bostäder

Ulf Perbo: Byråkrati hindrar nya bostäder

Ulf Perbo, statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall, är skeptisk till problembeskrivningarna i rapporterna Skärpning gubbar och Sega gubbar. Han har en alternativ rubrik: Skärpning byråkrater.

– Byggsektorn har en del uppenbara problem som en tillväxtbromsande bostadsbrist i tillväxtregionerna, osunda prisuppgångar och dyra renoveringsbehov i miljonprogramområdena. Men är förklaringen en svag konkurrens? Jag tror inte det, säger Ulf Perbo.

– Det finns över 3 000 medlemsföretag i Sveriges byggindustrier och om det skulle vara så att de största bolagen plockar hem för mycket kan man ju fråga sig vem det är som riggar det hela. Svaret är, när det gäller bostadsbyggande, kommunerna. I många europeiska länder kan regeringar ålägga städer och regioner att producera vissa mängder med bostäder. Så är det inte i Sverige, säger Ulf Perbo.

På årets Byggherredag i Stockholm nyligen genomfördes en snabbenkät om hur publiken uppfattade den förda bygg- och bostadspolitiken. Förtroendet var ganska lågt, något som Ulf Perbo ser som helt naturligt.

– Ni drar rätt slutsats. I dag har vi ingen tydlig, kommunicerbar samhällsbyggnadspolitik. Vi har förberett oss och det mesta av det vi vill göra ligger i pipeline, men besluten är inte fattade och en hel del av det vi vill göra har vi inte ens gått ut med ännu, sa han.

Han ser sex huvudproblem: Bostadsbristen i tillväxtregionerna, den osunda pris- och kostnadsutvecklingen, särskilda bristproblem på vissa studentorter, brist på lämpliga bostäder för äldre med vårdbehov, dyra renoveringsbehov i miljonprogramsområdena och behoven av energieffektiviseringar i hus- och bostadsbeståndet.

– Det finns en röd tråd i detta, nämligen två decennier av ett extremt lågt bostadsbyggande. Vi har en jättesäck efter 1990. Säcken är gigantisk och kommer att skapa enorma realekonomiska problem. Nu rullar dessutom det stora beståndet från 1960–1980 ut med sina behov av reinvesteringar.

– När man bygger så lite som vi gjort sedan 1990 drabbas ekonomin som helhet av svagare anpassningsförmåga. Mobiliteten hos arbetskraften är ett exempel. Stockholm har en väldigt kraftig inflyttning men den genererar en begränsad nyproduktion. Inflyttningen syns i stället i form av prisökningar på marknaden, säger Ulf Perbo.

Ulf Perbos och Stefan Attefalls utgångspunkt är att staten bara ska gå in där det är lämpligt och där det har betydelse. En stor del av deras fokusering ligger på planprocessen och kommunernas agerande. Om det byggs för lite bostäder ska staten se till att förbättra marknadens förutsättningar och incitament.

– Det är det jag menar med ”skärpning byråkrater”. Vi ska se över lagen om offentlig upphandling och se till att den fungerar, de kommunala markanvisningarna, exploateringsavtalens utseende, de tekniska särkraven, planläggning och överklagandehanteringen. En hel del av dagens problem är förmodligen grundade i det statliga regelverket, säger Ulf Perbo.

Borättsbyggandet i Stockholm ett sänke

Kraftigt minskat bostadsrättsbyggande i Stockholm drar ner ner nybyggnadstakten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/borattsbyggandet-i-stockholm-ett-sanke-27665

Analytiker: ”Sverige sticker ut i Europa”

Euroconstruct förutspår att investeringar i bostäder ska sjunka med 35 procent till 2021.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/analytiker-sverige-sticker-ut-i-europa-27640

Sysselsättningen ökar men bygg står stilla

Bygg har inte bidragit till uppgången i sysselsättningen i november 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sysselsattningen-okar-men-bygg-star-stilla-27661

Nej till stöd för energieffektiv renovering

Miljöekonomisk rapport vill skrota stöd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nej-till-stod-energieffektiv-renovering-27660

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653