Meny

Tunnlar spräcker oftast budget

Tunnlar spräcker oftast budget

Tunnelbyggen blir ofta dyrare än planerat, visar en färsk doktorsavhandling. Kostnaderna ökar med 50-100 procent, jämfört med den första kalkylen. Både Botniabanan och Citytunneln i Malmö blev dyrare, trots att bilden utåt är den motsatta.

Peter Lundman är nybliven teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

– Kostnaderna för Citytunneln var i det tidiga skedet beräknad till ungefär 5 miljarder kronor. Och sedan blev man ganska nöjd när den inte kostade 9 miljarder utan 8, säger han.

Nu vill han att både Trafikverket och resten av branschen tar krafttag för att göra bättre kalkyler. Om den verkliga kostnaden blivit känd tidigt skulle vissa tunnlar kanske aldrig ha blivit byggda. När kostnaderna för stora byggen drar iväg tränger de ut andra viktiga projekt ur budgeten.

– Framför allt Trafikverket måste kunna ta med sig erfarenheterna från ett projekt till nästa för att i framtiden välja bra och samhällsekonomiska lösningar. Man får inte stänga boken när projektet har avslutats, säger Peter Lundman.

Han har jobbat med tunnlar och andra stora projekt sedan 1992. På meritlistan finns bland annat Götatunneln, tunneln genom Hallandsås och Botniabanan. I dag är han tillförordnad teknikchef för verksamhetsområdet Stora projekt på Trafikverket i Borlänge.
Under arbetet med avhandlingen har han gått igenom dokumentation från ett 20-tal tunnelprojekt samt intervjuat projektledare, konsulter och entreprenörer. Han har räknat om alla summor till ett och samma penningvärde och gått till botten med orsakerna bakom fördyrningen.

Resultatet pekar på en rad förklaringar. En viktig sådan är den geologiska osäkerheten, en bristande kunskap om vilken typ av berg man har att jobba med.

Tunneln genom Hallandsås är det tydligaste exemplet.

Den ursprungliga kalkylen var i princip exakt kostnaden för att bygga en tunnel i ett lättarbetat berg, enligt Peter Lundman. I verkligheten visade det sig vara en av de svåraste blandningar av bergarter man kan tänka sig att bygga tunnel i.

– Man borde generellt sett investera mer i de geologiska undersökningarna. Annars borde osäkerheten synas som en större kostnad i kalkylen, säger Peter Lundman.

En annan betydande förklaring till att tunnlarna ofta blir dyrare än beräknat är att kostnaden för beställarorganisationen under tiden man planerar och bygger ofta har underskattats kraftigt. Det gäller även kostnaden för förberedande arbeten som arbetsvägar och trädröjning. Även antalet konsulttimmar för detaljprojektering har ökat mer än man trott.

– Man har valt att se Citytunneln och Botniabanan som ett bra projekt där budget hölls. Därför går man inte tillbaka och lär sig av sina misstag i de tidiga skedena, tar med sig av erfarenheterna fullt ut.

Trafikverket ska nu använda doktorsavhandlingen som en grundplåt till en intern kunskapsbas. Den ska användas för att effektivisera såväl projektering och produktion som drift och underhåll. Främst för tunnlar men på sikt även till andra typer av projekt. Kunskapen ska spridas till de entreprenörer som Trafikverket använder.

– Vi har diskuterat det här med projektcheferna för våra 14 största projekt, hur detta kan gynna dem och deras leverantörer, säger Peter Lundman.

Tunneln genom Hallandsåsen
  • Tunneln genom Hallandsåsen står närmast som symbol för stora svenska byggprojekt som spräcker alla ramar.
  • Det har hunnit gå 19 år sedan byggstarten. Tanken var att tunneln skulle vara klar 1996. Nu verkar den kunna bli klart 2015.
  • Vid byggstarten beräknades tunneln kosta mindre än 1 miljard kronor. Nu beräknas kostnaden bli 10, 5 miljarder kronor i 2008 års priser.

Chef på Akademiska Hus slipper åtal

Ekobrott gick inte att styrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/chef-pa-akademiska-hus-slipper-atal-26233

Ny vd ger liv åt Lindbäcks koncernbygge

Linda Rosén blir vd för nyuppväckta Lindbäcks Group.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-vd-ger-liv-lindbacks-koncernbygge-26227

Stabil ökning av försäljning av byggmaterial

Tillväxten på samma nivå som tidigare år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stabil-okning-av-forsaljning-av-byggmaterial-26230

Bravida får ny ordförande

Fredrik Arp kan få förtroendet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bravida-far-ny-ordforande-26229

Skanska tar hem 800-miljonerskontrakt i Nacka

Skanska ska bygga infrastruktur i centrala Nacka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-tar-hem-800-miljonerskontrakt-i-nacka-26228

Chef på Akademiska Hus slipper åtal

Ekobrott gick inte att styrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/chef-pa-akademiska-hus-slipper-atal-26232

Trafikverket ska se över laddinfrastruktur

Regeringsuppdrag ska redovisas 30 juni.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trafikverket-ska-se-over-laddinfrastruktur-26210

Stabilt byggande i hela Norden

Island kommer starkt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stabilt-byggande-i-hela-norden-26209

Miljarder förloras på dålig återvinning av byggmaterial

Företag måste tänka mer i cirkulära termer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljarder-forloras-pa-dalig-atervinning-av-byggmaterial-26207

Kvartsdammet ska skingras

Branschgemensamt projekt ska ge större koll på halterna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvartsdammet-ska-skingras-26190