Meny

Trendbrott för bygg i Stockholm

Trendbrott för bygg i Stockholm

Stockholms handelskammare ser en kraftig vändning uppåt för byggandet i huvudstaden.

Byggbranschen i Stockholm växte åter under första kvartalet 2010. Det skriver Stockholms handelskammare som talar om ett trendbrott för byggandet i Stockholm.

Byggande, anbudspriser och orderstock för byggande i Stockholm väntas öka kraftigt under årets tredje kvartal.

Efter en längre tids personalnedskärningar väntas arbetssituationen växla om under det tredje kvartalet med en omfattande ökning av nyanställningarna.

Stockholmskonjunkturen i stort förbättras stadigt, enligt Stockholms handelkammare. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 19 till 22 under årets första kvartal. Situationen för näringslivet fortsätter att stabiliseras och ekonomin visar tydlig tillväxt. Konjunkturindikatorn för hela landet ökar från 14 till 16.

Byggindustrins konfidensindikator ökar kraftigt från nettotal minus 32 till plus 4, vilket är högre än genomsnittet sedan år 2000 på minus 5. Det innebär att branschen växer för första gången sedan år 2008.

Byggindustrin i Stockholm hade under den senaste högkonjunkturen en särskilt stark utveckling i jämförelse med landet i stort. Situationen förändrades efter finanskrisen när högkonjunkturen övergick i lågkonjunktur.

De många infrastrukturprojekt som pågår i Stockholm, såsom Norra Länken, Citybanan och Norra Bantorget, vägde inte upp inbromsningen av bostadsbyggandet.

Branschen påverkades kraftigt och påverkas fortfarande av att byggandet av bostäder på kort tid avbröts till följd av den turbulens på bostadsmarknaden som följde efter finanskrisen.

Bostadsmarknaden i Stockholm har i linje med andra delar av näringslivet tagit ordentlig fart igen, men det är först nu som den trögrörliga byggbranschen med sina långa ledtider också tycks stå inför ljusare tider.

Företagen noterar visserligen fortsatt minskat byggande under första kvartalet, men i betydligt långsammare takt än tidigare och 73 procent av företagen anger att orderstocken ökar.

Det är fortfarande 85 procent av företagen som anger otillräcklig efterfrågan som främsta hindret för byggande, vilket är den högsta andelen sedan början av år 2005.

Rot-avdraget som infördes i slutet av år 2008 och fortfarande pågår nyttjas flitigt, men det är svårt fastställa om det har haft någon märkbart positiv effekt på branschen i stort.

I takt med minskad efterfrågan fortsätter anbudspriserna att sjunka, men i betydligt långsammare takt än tidigare. Med minskade aktiviteter tvingas nästan två tredjedelar av företagen att minska antalet anställda.

Orderstocken förväntas fortsätta att öka i oförändrad takt framöver. Byggandet och anbudspriserna väntas vända tidigare negativa trender och kommer att öka kraftigt under närmaste kvartalet.

Visserligen minskade antalet anställda kraftigt under första kvartalet, men arbetssituationen i branschen förväntas växla om redan till nästa kvartal med omfattande ökning av nyanställningar.

Byggindustrin ligger ofta sent i konjunkturcykeln, vilket huvudsakligen kan förklara varför det tagit tid att vända den negativa utvecklingen trots att andra delar av näringslivet noterar tydligt ökad efterfrågan och tillväxt.

Det är också vanligt att byggindustrin i storstäder, särskilt Stockholm, noterar större konjunktursvängningar än i övriga delar av landet. Det kan delvis förklara varför Stockholm under den senaste tiden har utvecklas sämre än landet i stort, enligt Stockholms handelskammare.

Clas Hjorth till Magnolia Bostad

Han ska leda arbetet med utvecklingen av ett nytt hotell i Frihamnen i Göteborg.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/clas-hjorth-till-magnolia-bostad-21870

Tre nya arbetschefer

Peab förstärker sin bostadsproduktion med tre nya arbetschefer.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/tre-nya-arbetschefer-21869

Fallolycka på bygge i Stockholm

En person föll från en byggställning och miste livet vid ett bygge i Hässelby Strand.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fallolycka-p%C3%A5-bygge-i-stockholm-21868

Pilotage expanderar

Projektledningskonsulten rekryterar till sina nyöppnade kontor i Örebro och Göteborg.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/pilotage-expanderar-21867

Skanska skriver kontrakt om Slussen

Ordersumman för kontrakten är 1 250 respektive 750 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-skriver-kontrakt-om-slussen-21866

NCC övade nära döden

Lyfte frågan om säkerhet i hela koncernen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-%C3%B6vade-n%C3%A4ra-d%C3%B6den-21865

Triss i nyrekrytering

Fabege nyrekryterar tre personer för sin satsning på stadsdelsutveckling.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/triss-i-nyrekrytering-21863

Ska utveckla byggportföljen

Willhem rekryterar nyproduktionschef från de egna leden.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/ska-utveckla-byggportf%C3%B6ljen-21862

Vernissage i Citybanan

Nya typer av arbete tar vid i Citybanan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vernissage-i-citybanan-21861

Avesta är en av landets byggraketer

Nu ber kommunen om hjälp med att bygga ut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/avesta-%C3%A4r-en-av-landets-byggraketer-21851