Meny
  • "Bygg sticker alltid ut och hamnar väldigt högt", säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring.
    Foto: Johanna Åfreds

Träarbetare fortfarande farligaste yrket

Träarbetare fortfarande farligaste yrket

Afa Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport visar att byggnadsträarbetare drabbas av allvarliga olyckor fyra gånger oftare än snittet för män.

Afa Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport 2018 innehåller statistik över godkända arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Årets upplaga baseras på statistik från 2016 och visar bland annat att antalet allvarliga arbetsolyckor bland män var högst i yrkesgruppen byggnadsträarbetare. Antal allvarliga arbetsolyckor, det vill säga olyckor som har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning och/eller medicinsk invaliditet, låg på 12.3 per 1 000 sysselsatta byggnadsträarbetare för män. På platsnummer två kommer brandpersonal med 11,8 och på tredje plats betong, bygg- och anläggningsarbetare med 9,2. Snittet för alla yrkesgrupper ligger på 3,1 för männen.

– Det är i likhet med året innan. Bygg sticker alltid ut och hamnar väldigt högt, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring.

Mediansjukfrånvarotid för samtliga allvarliga arbetsolycksfall som inträffade under 2016 och som godkänts av Afa inom alla yrkeskategorier är 52 dagars sjukfrånvaro. Här är det dock yrkesgruppen byggnadsmålare som har den längsta mediantiden, 75 dagar, och den vanligaste olyckstypen för yrkesgruppen är fall från höjd.

Cirka 11 procent av de allvarliga arbetsolyckorna inträffade vid arbete med maskiner för bearbetning och framställning, eller vid användning av handhållna verktyg, skriver Afa i sin rapport. Det var fem gånger vanligare att män skadades i den här typen av olycksfall än att kvinnor gjorde det.

Både äldre män och äldre kvinnor, 46-64 år, drabbades av fler olyckor per 1 000 sysselsatta än sina yngre kollegor. För män gav fall från höjd den längsta mediansjukfrånvarotiden, 87 dagar. Händelserna som genererade flest skador bland män inträffade i kategorierna maskiner för bearbetning och framställning och lasta, lossa, bära eller flytta, men däremot genererade dessa händelser färre dagars sjukfrånvaro än fallolyckorna.

Högst risk att drabbas av ett allvarligt olycksfall hade boende i Västernorrlands län, Jönköpings län och Gävleborgs län där 3,1 per 1 000 sysselsatta skadade sig allvarligt år 2016. Lägst risk hade de boende i Stockholms län, med 1,7 olycksfall per 1 000 sysselsatta. Skäl till skillnaderna beror till stor del på vilka branscher och typ av jobb som dominerar i de olika delarna av landet.

Den vanligaste arbetssjukdomen bland män är effekter av vibration och karpaltunnelsyndrom som tillsammans stod för nära hälften av männens godkända arbetssjukdomar 2016. Vibrationsskadorna har gått om sjukdomar orsakade av buller, så som hörselnedsättning och tinnitus.

Årets rapport visar att de långvariga sjukfallen både minskar i antal och i längd jämfört med föregående år.

– Minskningen syns däremot inte i de yngsta åldersgrupperna. Minskningen drivs huvudsakligen av att sjukfrånvaron går ner bland personer som är äldre än 35 år, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Risken för allvarliga arbetsolycksfall är däremot oförändrad.

– Den genomsnittliga risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall har varit oförändrad fyra år i rad. I genomsnitt inträffar 2,5 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta och år i Sverige, säger Anna Weigelt.

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012

NCC och Luleå fortsätter samarbeta

Sju nya etapper av Östra länken står på tur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-och-lulea-fortsatter-samarbeta-28011

Ny mässa ska knyta samman branschen

Stefan Mazetti: Folk behöver nya kontaktvägar mellan olika discipliner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-massa-ska-knyta-samman-branschen-28009

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

"Vi kommer att överklaga domen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnads-vann-mal-mot-byggforetagare-i-hovratten-28006

Han är första certifierade innovationsledaren inom bygg

En av ett tjugotal i världen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-forsta-certifierade-innovationsledaren-inom-bygg-28005

Höga hus med höga energiambitioner

Valla torgs renovering del i EU-projekt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hoga-hus-med-hoga-energiambitioner-27986