Meny
  • Orderingången på bostadssidan i Sverige håller genomsnittet för de senaste 2,5 åren, konstaterade NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson.
    Foto: Anders Siljevall

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

Ingenting att bli upphetsad över, varken positivt eller negativt. Det var vd och koncernchef Tomas Carlssons besked under presentationen av NCC:s rapport för första halvåret 2018, som dock inte levde upp till marknadens förväntningar.

– Nyckelbudskapet för kvartal två 2018 är: ”Inget att bli upphetsad över åt något håll”. Orderingången för kvartalet är lägre än förra året, men lägger man det till första halvåret har den ökat, konstaterade Tomas Carlsson när delårsrapporten presenterades.

NCC:s orderingång för första halvåret uppgick till 31 355 miljoner kronor, jämfört med 27 816 miljoner kronor samma period 2017. Ökningen beror på en högre orderingång inom NCC Infrastructure.

Resultatet för kvartal två sjönk från 484 miljoner kronor i fjol till 427 miljoner kronor i år. Det var ett resultat som understeg marknadens prognoser.

Omsättningen ökade något både i kvartal två – från 13 345 miljoner kronor till 14 349 miljoner kronor – och hela det första halvåret – från 25 093 miljoner kronor till 25 244 miljoner kronor. Tomas Carlsson menade dock att fokus framöver inte handlar om tillväxt utan att förbättra marginalerna.

– Vi är mer försiktiga med hur vi lämnar anbud. Tillväxt är bra, men det måste vara kvalitet.

Inom marknadsområdet NCC Building noteras en avtagande orderingång – från 9 012 miljoner kronor kvartal två 2017 till 6 460 miljoner kronor samma kvartal i år. Budskapet var dock att årets nivå är mer normalt.

– Det är främst bostäder i Sverige som har minskat. Förra årets kvartal två var extraordinärt med främst ett par riktigt stora projekt som påverkade. Tittar man tillbaka de senaste 2,5 åren ligger orderingången för kvartal två 2018 precis på snittet.

I produktmixen har renovering och ombyggnad seglat upp till samma nivå som bostäder, som i sin tur har minskat något. Nu står båda för 27 procent vardera av orderingången inom NCC Building för första halvåret 2018. Tomas Carlsson noterade även en ökning av andelen hyresrättsprojekt i förhållande till bostadsrättsprojekt.


Två månader på jobbet

Tomas Carlsson tillträdde positionen som vd för NCC den 7 maj i år.

– Jag har känt mig väldigt välkommen. Det finns mycket likheter med det NCC som jag lämnade, men även en del skillnader och nu försöker jag förstå nyanserna i de skillnaderna, säger han till tidningen efter presentationen av rapporten.

När han i samband med tillträdet i maj intervjuades av Byggindustrin berättade han att han efter att ha känt på verksamheten skulle återkomma om de förändringar han vill göra för att vända utvecklingen i bolaget som förra året gjorde flera vinstvarningar och bytte ut föregående vd:n Peter Wågström. Än är det för tidigt att ge besked, men i det tredje kvartalet i år räknar Tomas Carlsson med att återkomma.

– Man kan tidigt hitta anekdotiska bevis för förändringar att genomföra. Men innan man har helheten är det inte bra att dra slutsatser. Hypotesen är att det inte är några drastiska omorganisationer som ska göras. I organisationen är man generellt trött på stora förändringar. Det har varit för mycket internt fokus tidigare. Nu ska vi istället fokusera på projekten, säger Tomas Carlsson.

Många bolag nämner en tillbakagång till ett ”normalläge” på bostadsmarknaden. Vad är din bild?

– Jag kan konstatera att vår orderingång på bostadssidan är genomsnittlig. Det är lätt att det blir ett Stockholmsfokus när man pratar om bostadsmarknaden. Det ger inte en bra avspegling.

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420

Prisma byggs i Helsingborg

Ny märkesbyggnad ska vara klar 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/prisma-byggs-i-helsingborg-27421

Glömstaskolan prisas

Invånarna fick rösta fram bästa byggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glomstaskolan-prisas-27419

3D-printer skriver ut fullstora dörrar och fönster

Ska kunna sälja redan 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/3d-printer-skriver-ut-fullstora-dorrar-och-fonster-27410

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Hantverkarbrist hämmar byggföretagare

Svårigheter att växa i god konjunktur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hantverkarbrist-hammar-byggforetagare-27403

Nobel Center stoppas

Alliansen och Miljöpartiet överens i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nobel-center-stoppas-27402

Peab bygger campus i Lund

Projektet värt 415 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-campus-i-lund-27400