Meny
  • Orderingången på bostadssidan i Sverige håller genomsnittet för de senaste 2,5 åren, konstaterade NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson.
    Foto: Anders Siljevall

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

Ingenting att bli upphetsad över, varken positivt eller negativt. Det var vd och koncernchef Tomas Carlssons besked under presentationen av NCC:s rapport för första halvåret 2018, som dock inte levde upp till marknadens förväntningar.

– Nyckelbudskapet för kvartal två 2018 är: ”Inget att bli upphetsad över åt något håll”. Orderingången för kvartalet är lägre än förra året, men lägger man det till första halvåret har den ökat, konstaterade Tomas Carlsson när delårsrapporten presenterades.

NCC:s orderingång för första halvåret uppgick till 31 355 miljoner kronor, jämfört med 27 816 miljoner kronor samma period 2017. Ökningen beror på en högre orderingång inom NCC Infrastructure.

Resultatet för kvartal två sjönk från 484 miljoner kronor i fjol till 427 miljoner kronor i år. Det var ett resultat som understeg marknadens prognoser.

Omsättningen ökade något både i kvartal två – från 13 345 miljoner kronor till 14 349 miljoner kronor – och hela det första halvåret – från 25 093 miljoner kronor till 25 244 miljoner kronor. Tomas Carlsson menade dock att fokus framöver inte handlar om tillväxt utan att förbättra marginalerna.

– Vi är mer försiktiga med hur vi lämnar anbud. Tillväxt är bra, men det måste vara kvalitet.

Inom marknadsområdet NCC Building noteras en avtagande orderingång – från 9 012 miljoner kronor kvartal två 2017 till 6 460 miljoner kronor samma kvartal i år. Budskapet var dock att årets nivå är mer normalt.

– Det är främst bostäder i Sverige som har minskat. Förra årets kvartal två var extraordinärt med främst ett par riktigt stora projekt som påverkade. Tittar man tillbaka de senaste 2,5 åren ligger orderingången för kvartal två 2018 precis på snittet.

I produktmixen har renovering och ombyggnad seglat upp till samma nivå som bostäder, som i sin tur har minskat något. Nu står båda för 27 procent vardera av orderingången inom NCC Building för första halvåret 2018. Tomas Carlsson noterade även en ökning av andelen hyresrättsprojekt i förhållande till bostadsrättsprojekt.


Två månader på jobbet

Tomas Carlsson tillträdde positionen som vd för NCC den 7 maj i år.

– Jag har känt mig väldigt välkommen. Det finns mycket likheter med det NCC som jag lämnade, men även en del skillnader och nu försöker jag förstå nyanserna i de skillnaderna, säger han till tidningen efter presentationen av rapporten.

När han i samband med tillträdet i maj intervjuades av Byggindustrin berättade han att han efter att ha känt på verksamheten skulle återkomma om de förändringar han vill göra för att vända utvecklingen i bolaget som förra året gjorde flera vinstvarningar och bytte ut föregående vd:n Peter Wågström. Än är det för tidigt att ge besked, men i det tredje kvartalet i år räknar Tomas Carlsson med att återkomma.

– Man kan tidigt hitta anekdotiska bevis för förändringar att genomföra. Men innan man har helheten är det inte bra att dra slutsatser. Hypotesen är att det inte är några drastiska omorganisationer som ska göras. I organisationen är man generellt trött på stora förändringar. Det har varit för mycket internt fokus tidigare. Nu ska vi istället fokusera på projekten, säger Tomas Carlsson.

Många bolag nämner en tillbakagång till ett ”normalläge” på bostadsmarknaden. Vad är din bild?

– Jag kan konstatera att vår orderingång på bostadssidan är genomsnittlig. Det är lätt att det blir ett Stockholmsfokus när man pratar om bostadsmarknaden. Det ger inte en bra avspegling.

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Skatteverket samlar kraft mot den mörka sidan av branschen

Skatteverket: "Vi måste jobba mer med byggbranschen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skatteverket-samlar-kraft-mot-den-morka-sidan-av-branschen-27881

Rot-jobb för drygt 9, 3 miljarder 2018

Skatteverket sätter Rot under lupp 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rot-jobb-drygt-9-3-miljarder-2018-27880

Lövträ inom bygg får 2,8 miljoner i bidrag

Ska bli vanligare som byggmaterial.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lovtra-inom-bygg-far-28-miljoner-i-bidrag-27878