Meny

Teknikhandbok säkrar kommunikationen

Teknikhandbok säkrar kommunikationen

Bättre kommunikation inom byggprojekten då man ska utföra vissa arbetsmoment, mellan arbetsledning och utförande specialister och yrkesarbetare är en nyckelfaktor för hög kvalitet, ekonomi och säkerhet.

En tryckt teknikhandbok, inne på sin fjärde upplaga, är på god väg att skapa en bra och kvalitetshöjande utgångspunkt för dagliga samtal om byggarbetet, planering och säkerhet på så sätt att den utgår ifrån kunskap som de på byggarbetsplatsen redan har och föreslår viktiga ”att-tänka-på” punkter då man utför specifika arbetsuppgifter.

Det är ”Byggarbetsplatsens teknikhandbok” som sedan några månader nu är ute med ny upplaga som ger en systematisk genomgång av byggandets praktiska genomförande men även som en del i det större samhällsbyggandet.

För varje nytt moment redovisas också de särskilda säkerhetsåtgärder som krävs och ges hänvisningar till källor för fördjupning.

Sedan första upplagan – teknikhandboken startade med delfinansiering och stöd från SBUF, byggbranschens utvecklingsfond – finns dessutom på webben.

– Tanken med handboken redan från början har varit att den ska finnas lättillgänglig för alla. Även det uppenbara måste man kunna prata om, säger Ruben Aronsson, VD för SBUF. Idealiskt ska boken finnas ute i alla bodar.


Intresse från skolorna

Pär Åhman, ansvarig för forskning och utveckling i Sveriges Byggindustrier Väst gläder sig särskilt för det intresse som boken nu börjar möta från byggprogrammen i gymnasieskolorna och högskolorna.

– Även om vi har de som deltar i själva produktionen som främsta målgrupp, är det lovande och väldigt roligt för hela branschen, att många skolor nu köper in teknikhandboken och därigenom redan tidigt i sitt yrkesval får möjlighet att ta del av vad som är viktigt att tänka på vid utförandet av olika produktionsmoment.

Mats Persson, prefekt på Malmö Högskola på institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, är ansvarig för texterna i den ringinbundna och inplastade teknikhandboken redan från början.

De första dryga 200 sidorna behandlar själva byggandet och systematiserar det som duktiga yrkesarbetare i normalfallet utför i sitt dagliga arbete.

– Här blir boken en praktisk hjälpreda för främst platschefer och arbetsledning i sin kommunikation med yrkesarbetare och andra som finns på plats när momenten ska utföras, säger han.

I del 2 ges ”Bra att veta”-information om beställarkrav på entreprenören som avtal, bygghandlingar, om byggprocessens förlopp från upphandling, projektering och genomförande men även om samhällets krav och förutsättningar för att projektet ska genomföras.


Fördjupning om fukt och lufttäthet

I en avslutande tredje del handlar boken om fördjupande kunskaper om fukt och lufttäthet men även byggbranschens utvecklingsprojekt, bland annat med hänvisningar till Sveriges Byggindustriers forskningsprojekt kring områden som branschens produktivitet, effektivare planprocesser, IT-verktyg som BIM och produktiviteten, inköp och drivkrafter och hinder för produktiviteten.

På Peab har Peter Hårde, biträdande affärsområdeschef för Bygg Norden, deltagit i tillkomsten av teknikhandboken och hittills köpt in 1 500 exemplar för att i princip bli heltäckande på varje projektplats.

– Vi använder boken som inspiration till nya arbetsledare och platschefer. Den är ett hjälpmedel i vår kommunikation i samband med att vi möte och planerar arbetsdagen på plats. Det är ett viktigt komplement till hur vi visuellt redogör för det som ska göras.

Även snabbväxande RO-gruppen är ett av de företag som köpt in ett större antal av teknikhandböckerna.

– RO-Gruppen använder boken som ett komplement i vårt interna utbildningsarbete, både för våra tjänstemän och för yrkesarbetarna. Vi använder den också som handbok för våra nyanställda, främst nyanställda ingenjörer och praktikanter och det finns en hel del att hämta för de mer erfarna tjänstemännen. Vi använder också delar av bokens andra avdelning för att ge våra staber som ekonomi och HR för ökade insikter i byggprocessen, säger Magnus Widing, affärschef och delägare i RO-Gruppen.

Webb-tv: Byggindustrin får ny chefredaktör

Anders Carlén tillträder som ny chefredaktör för Byggindustrin den 5 november.
Nyhet
http://byggindustrin.se/node/27434

Skanskas aktie har fallit sju procent

USA i kris men Sverigemarknaden går bra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-aktie-har-fallit-sju-procent-27433

En miljard lägre i resultat för Skanska

Vinstvarnar för USA-verksamheten och byter ut chef.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-miljard-lagre-i-resultat-skanska-27430

Sweco förvärvar i Europa

Köper ett tyskt och två belgiska företag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-forvarvar-i-europa-27432

Byggarna vill ha reglering av klimatutsläpp

”Jag tror att det är nödvändigt. Det måste till en lag eller någon form av reglering.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarna-vill-ha-reglering-av-klimatutslapp-27425

Lerklump träffade arbetare på bygge

Olyckan skedde i samband med schaktarbete på en av Botryggs arbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lerklump-traffade-arbetare-pa-bygge-27427

Dags att göra 
verklighet 
av brovision

Innovationstävling går in i nästa fas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dags-att-gora-verklighet-av-brovision-27412

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420