Meny

Tälttunnel budgetlösning för att stoppa buller

Tälttunnel budgetlösning för att stoppa buller

En idé om att bygga enklare tunnlar och slippa kostnaderna för överdäckning diskuteras just nu i ett innovationsprojekt.

Jens Johansson från hållbarhetsbyrån U&We är projektledare för arbetet med en tälttunnel som ska stoppa buller från vägar. För ett år sedan tilldelades projektet en halv miljon kronor från Vinnova för något som kallas för utmaningsdriven innovation. International Noise Aware­ness Day den 26 april 2017 valdes som startpunkt för arbetet. Sedan dess har projektet fokuserat på att verifiera idén utifrån akustiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar och genom att utröna vilka regler och lagkrav som gäller. Ett gestaltningsförslag har också tagits fram.

Jens Johansson, U&We.

 

– Vi har suttit ner i arbetsgruppen och vridit och vänt på alla delar. Skulle tunneln fungera bullermässigt, är det ekonomiskt och byggtekniskt möjligt, kan tunneln minska eventuella effekter av olyckor med farligt gods eller bidra med ekosystemtjänster, är några exempel på vad vi har gått igenom, säger Jens Johansson.

I arbetsgruppen har även Chalmers Tekniska Högskola, Hallbyggarna Jonsereds, Måns Tham Arkitektkontor, Solkompaniet, Stockholm Stad, Trafikverket, Vindfanan och ÅF-Infrastructure ingått. Ett exempelområde valdes ut för att göra projektet mer konkret. Det är Televerkets gamla lokaler i Farsta i södra Stockholm som ska omvandlas till bostäder. Den nya stadsdelen Telestaden planläggs just nu intill den mycket trafikerade Nynäsvägen.

– Det är ett blandat område ur socioekonomisk synpunkt och det finns närhet till grönområden som lider av bullerproblematiken. Själva vägen skär av boendeområdet från grönområdet.


Kan öka värdet på borätter

Projektgruppen har även studerat vad en tälttunnel skulle betyda för värdet på byggrätterna intill. Om yta som nu anses ligga för nära vägen och som bara kan säljas som kontor kan frigöras ökar möjligheterna att kunna bygga bostäder.

– Vi har sett att värdena är mellan tio och trettio procent lägre längs Nynäsvägen närmare stan. Går det att komma till rätta med bullret skulle det innebära fler byggrätter till ett högre värde. Vi har även sett att omsättningen på boende är högre i bullerstörda lägen.

Antibullertunneln skulle byggas med befintlig tälthallsteknik med ett tungt plastmaterial med bullerdämpande egenskaper, gärna med integrerade solceller. Enligt Jens Johansson skulle denna konstruktion bli åtminstone tio gånger billigare än en traditionell överdäckning.

– Nu har vi ansökt om pengar till fas två. I den vill vi gå djupare in i detaljerna och även pröva rent praktiskt hur vi skulle kunna göra en konstruktion som håller över tid, säger Jens Johansson.

Jens Johansson ser stora möjligheter med konstruktionen.

– Från en samhällssynpunkt är bullertunneln en räddning för de som bor i bullerstörda områden, oftast en grupp människor med sämre socioekonomisk ställning i samhället. Om bullertunneln blir verklighet så finns möjligheten för en svensk exportinnovation då buller i städer är ett globalt problem.

Kiruna satsar på återbruk från den rivna staden

Planerar stor försäljning av material.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kiruna-satsar-pa-aterbruk-fran-den-rivna-staden-27766

Konsult och politiker förfalskade bygglov

Förundersökning inledd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konsult-och-politiker-forfalskade-bygglov-27769

Riksdagen röstade fram Löfven

Färre än hälften röstade emot.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksdagen-rostade-fram-lofven-27770

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756