Meny
  • Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh från Stoppafusket för att stärka arbetet med att skapa sund bygg- och anläggningsbransch Sveriges Byggindustrier
    Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Grävande journalister ska hjälpa Sveriges Byggindustrier att komma till rätta med fusk i bygg- och anläggningsbranschen.

I våras inledde Sveriges Byggindustrier en närmare granskning för att säkerställa att medlemsföretagen känner till och följer medlemskriterierna som justerades vid den senaste stämman. Det handlar bland annat att de tillämpar den uppförandekod som finns i organisationens medlemskriterier sedan 2014. Dessa föreskriver bland annat att medlemsföretag ska arbeta mot mutor, karteller och otillbörlig påverkan. För de medlemsföretag som inte följer medlemskriterierna, lagar och regler är den yttersta konsekvensen uteslutning. 

För att ytterligare stärka arbetet för en sundare bransch inleder Sveriges Byggindustrier nu ett samarbete med de grävande journalisterna Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh från Stoppafusket. Under ett tvåårigt projekt med ska journalisterna öka kunskapsnivån och stötta Sveriges Byggindustriers medlemmar i arbetet att skapa konkurrens på lika villkor.

- Anna-Lena Norbergs och Thomas Lundhs erfarenhet kommer att vara mycket viktig för att kunna stötta alla våra medlemsföretag som vill ha sund konkurrens och säkerställa att det råder nolltolerans mot fusk, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Journalisterna Anna-Lena Norberg och Thomas Lund, som granskat byggbranschen i sitt arbete med Stoppafusket, säger i ett pressmeddelande att de är glada att få delta i ett verkligt förändringsarbete för en sundare byggbransch och kunna påverka branschen på en annan nivå.

- Utifrån vårt arbete med Stoppafusket kommer vi att kunna bidra med bland annat utbildning och rådgivning för att stötta Sveriges Byggindustriers medlemsföretag i arbetet för sund konkurrens, säger Anna-Lena Norberg.

 

 

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Ny certifiering ska fokusera på drift och förvaltning

Projektledaren: "För att nå klimatmålen måste vi även jobba med befintliga byggnader."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-certifiering-ska-fokusera-pa-drift-och-forvaltning-27688

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753

"Det är en byggtakt som inte är tillräcklig"

Peter Fransson på Boverket om det kommande året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-ar-en-byggtakt-som-inte-ar-tillracklig-27690

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

IVA får tung förstärkning

Ska verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/iva-far-tung-forstarkning-27749

Släpper fram Löfven som statsminister

Frågor om bostadsbyggande viktig del i förhandlingen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slapper-fram-lofven-som-statsminister-27733

Bostadsutvecklare halverar personalstyrkan

Krisdrabbade bolaget kapar kostnader.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-halverar-personalstyrkan-27731