Meny
  • Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh från Stoppafusket för att stärka arbetet med att skapa sund bygg- och anläggningsbransch Sveriges Byggindustrier
    Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Grävande journalister ska hjälpa Sveriges Byggindustrier att komma till rätta med fusk i bygg- och anläggningsbranschen.

I våras inledde Sveriges Byggindustrier en närmare granskning för att säkerställa att medlemsföretagen känner till och följer medlemskriterierna som justerades vid den senaste stämman. Det handlar bland annat att de tillämpar den uppförandekod som finns i organisationens medlemskriterier sedan 2014. Dessa föreskriver bland annat att medlemsföretag ska arbeta mot mutor, karteller och otillbörlig påverkan. För de medlemsföretag som inte följer medlemskriterierna, lagar och regler är den yttersta konsekvensen uteslutning. 

För att ytterligare stärka arbetet för en sundare bransch inleder Sveriges Byggindustrier nu ett samarbete med de grävande journalisterna Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh från Stoppafusket. Under ett tvåårigt projekt med ska journalisterna öka kunskapsnivån och stötta Sveriges Byggindustriers medlemmar i arbetet att skapa konkurrens på lika villkor.

- Anna-Lena Norbergs och Thomas Lundhs erfarenhet kommer att vara mycket viktig för att kunna stötta alla våra medlemsföretag som vill ha sund konkurrens och säkerställa att det råder nolltolerans mot fusk, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Journalisterna Anna-Lena Norberg och Thomas Lund, som granskat byggbranschen i sitt arbete med Stoppafusket, säger i ett pressmeddelande att de är glada att få delta i ett verkligt förändringsarbete för en sundare byggbransch och kunna påverka branschen på en annan nivå.

- Utifrån vårt arbete med Stoppafusket kommer vi att kunna bidra med bland annat utbildning och rådgivning för att stötta Sveriges Byggindustriers medlemsföretag i arbetet för sund konkurrens, säger Anna-Lena Norberg.

 

 

Energideklaration jubilerar

Flera miljoner deklarationer har gjorts.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/energideklaration-jubilerar-27532

Bonava och Mimer bygger i Västerås

Totalt 1 000 lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-och-mimer-bygger-i-vasteras-27526

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

Staffan Åkerlund om åren som Byggindustrins chefredaktör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-hardgranskade-svartekonomin-27527

Så gick det för Sweco i kvartal tre

”Stabil utveckling”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-sweco-i-kvartal-tre-27523

Efter olyckan: Nu återupptas sprängningarna

"Inga brister i arbetsmiljön"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/efter-olyckan-nu-aterupptas-sprangningarna-27522

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

NCC bereder för vindkraftparken i Markbygden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-ar-baddat-jatteparken-i-norrbotten-27499

Märkesbyggnader invigda i Stockholm

Stjärnarkitekter visade sina skapelser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/markesbyggnader-invigda-i-stockholm-27521

Ska lyfta vardagsliv i Trelleborg

Vardagen ska få styra utformningen av stadsdel i Trelleborg
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ska-lyfta-vardagsliv-i-trelleborg-27520

Allvarligt tillbud med lastbil på bygge

Händelsen inträffade på en av Peabs arbetsplatser i Norrköping.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allvarligt-tillbud-med-lastbil-pa-bygge-27519

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

Domen är en inskränkning av kommunernas planmonopol.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eu-beslut-riskerar-att-forlanga-handlaggningen-av-detaljplaner-27517