Meny
  • Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh från Stoppafusket för att stärka arbetet med att skapa sund bygg- och anläggningsbransch Sveriges Byggindustrier
    Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Grävande journalister ska hjälpa Sveriges Byggindustrier att komma till rätta med fusk i bygg- och anläggningsbranschen.

I våras inledde Sveriges Byggindustrier en närmare granskning för att säkerställa att medlemsföretagen känner till och följer medlemskriterierna som justerades vid den senaste stämman. Det handlar bland annat att de tillämpar den uppförandekod som finns i organisationens medlemskriterier sedan 2014. Dessa föreskriver bland annat att medlemsföretag ska arbeta mot mutor, karteller och otillbörlig påverkan. För de medlemsföretag som inte följer medlemskriterierna, lagar och regler är den yttersta konsekvensen uteslutning. 

För att ytterligare stärka arbetet för en sundare bransch inleder Sveriges Byggindustrier nu ett samarbete med de grävande journalisterna Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh från Stoppafusket. Under ett tvåårigt projekt med ska journalisterna öka kunskapsnivån och stötta Sveriges Byggindustriers medlemmar i arbetet att skapa konkurrens på lika villkor.

- Anna-Lena Norbergs och Thomas Lundhs erfarenhet kommer att vara mycket viktig för att kunna stötta alla våra medlemsföretag som vill ha sund konkurrens och säkerställa att det råder nolltolerans mot fusk, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Journalisterna Anna-Lena Norberg och Thomas Lund, som granskat byggbranschen i sitt arbete med Stoppafusket, säger i ett pressmeddelande att de är glada att få delta i ett verkligt förändringsarbete för en sundare byggbransch och kunna påverka branschen på en annan nivå.

- Utifrån vårt arbete med Stoppafusket kommer vi att kunna bidra med bland annat utbildning och rådgivning för att stötta Sveriges Byggindustriers medlemsföretag i arbetet för sund konkurrens, säger Anna-Lena Norberg.

 

 

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097