Meny

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Anna Broman är bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier som är positiva till ambitionerna i regeringens nya bostadsförsörjningslagförslag.

– Men det är också viktigt att ha i åtanke att behov och efterfrågan av bostäder är inte synonyma begrepp när analyser görs – oavsett vem som gör dem, säger hon.

Angående regeringens 22-punktsprogram är hon inte lika entusiastisk som Peter Eriksson.

– I allmänhet har man i 22-punktsprogrammet tagit fram utredningsdirektiv där det fanns stor samsyn mellan blocken – alltså lågt hängande frukter. Reformförslag som rör de strukturella problemen på bostadsmarknaden lyser däremot med sin frånvaro, och var ju ett skäl till att samtalen strandade, säger hon.


LÄS MER: Ny lag ska sätta press på kommunerna

Regeringen har visserligen under sin mandatperiod gjort en del förändringar när det gäller bostadspolitiken men Anna Broman är kritisk till de kreditåtstramande åtgärder som hon tycker hämmar rörlighet och försvårar för kapitalsvaga grupper att ta sig in på bostadsmarknaden och som även lett till att byggandet bromsar in. Dessutom är hon kritisk till investeringsstödet till hyresrätter.

– Det är en subvention som branschen aldrig efterfrågat och stöden har framförallt gått till projekt som redan var på gång och inte lett till fler bostäder, säger hon.

Initiativ som hon tycker är bra handlar om digitalisering – i ett uppdrag man gett till Lantmäteriet och Boverket.

– Förhoppningsvis innebär det enklare, snabbare och mer enhetliga beslut över hela landet. Modernare byggregler är också en bra ambition – det är positivt att man tar ett större grepp och arbetar med flera delbetänkanden. Att kommuner nu har möjlighet att begära planeringsbesked på förhand från Länsstyrelserna är också bra, säger hon.

Det som verkligen skulle behövas nu är dock reformer för ökad rörlighet, och mindre beröringsskräck inför finansierings- och skattefrågor tycker Anna Broman.

– Sverige växer och inom en tioårsperiod är vi en miljon fler i det här landet. Redan idag har vi bostadsbrist på flera orter och en illa fungerande bostadsmarknad. Det drabbar i sin tur arbetsmarknadens funktionssätt och hämmar tillväxten. Det behövs helhetsgrepp på de utmaningar som vi står inför och förhoppningsvis får vi se bostadspolitiska förhandlingar efter valet – oavsett vem som blir statsminister, säger hon.

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ramirent levererar till hyreshusbygge

172 hyresrätter byggs i Tensta.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-hyreshusbygge-27062

Serneke samverkar kring studentbostäder

Bygger hundra lägenheter i Trollhättan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-samverkar-kring-studentbostader-27061

Amorteringskrav drar ner byggandet

Ny rapport från Veidekke kritiserar kreditregleringar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskrav-drar-ner-byggandet-27044