Meny

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Anna Broman är bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier som är positiva till ambitionerna i regeringens nya bostadsförsörjningslagförslag.

– Men det är också viktigt att ha i åtanke att behov och efterfrågan av bostäder är inte synonyma begrepp när analyser görs – oavsett vem som gör dem, säger hon.

Angående regeringens 22-punktsprogram är hon inte lika entusiastisk som Peter Eriksson.

– I allmänhet har man i 22-punktsprogrammet tagit fram utredningsdirektiv där det fanns stor samsyn mellan blocken – alltså lågt hängande frukter. Reformförslag som rör de strukturella problemen på bostadsmarknaden lyser däremot med sin frånvaro, och var ju ett skäl till att samtalen strandade, säger hon.


LÄS MER: Ny lag ska sätta press på kommunerna

Regeringen har visserligen under sin mandatperiod gjort en del förändringar när det gäller bostadspolitiken men Anna Broman är kritisk till de kreditåtstramande åtgärder som hon tycker hämmar rörlighet och försvårar för kapitalsvaga grupper att ta sig in på bostadsmarknaden och som även lett till att byggandet bromsar in. Dessutom är hon kritisk till investeringsstödet till hyresrätter.

– Det är en subvention som branschen aldrig efterfrågat och stöden har framförallt gått till projekt som redan var på gång och inte lett till fler bostäder, säger hon.

Initiativ som hon tycker är bra handlar om digitalisering – i ett uppdrag man gett till Lantmäteriet och Boverket.

– Förhoppningsvis innebär det enklare, snabbare och mer enhetliga beslut över hela landet. Modernare byggregler är också en bra ambition – det är positivt att man tar ett större grepp och arbetar med flera delbetänkanden. Att kommuner nu har möjlighet att begära planeringsbesked på förhand från Länsstyrelserna är också bra, säger hon.

Det som verkligen skulle behövas nu är dock reformer för ökad rörlighet, och mindre beröringsskräck inför finansierings- och skattefrågor tycker Anna Broman.

– Sverige växer och inom en tioårsperiod är vi en miljon fler i det här landet. Redan idag har vi bostadsbrist på flera orter och en illa fungerande bostadsmarknad. Det drabbar i sin tur arbetsmarknadens funktionssätt och hämmar tillväxten. Det behövs helhetsgrepp på de utmaningar som vi står inför och förhoppningsvis får vi se bostadspolitiska förhandlingar efter valet – oavsett vem som blir statsminister, säger hon.

Norska Hent växer snabbt i Sverige

Mer projekt på gång för Trondheimföretag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-hent-vaxer-snabbt-i-sverige-27265

MVB bygger Haningeskola

Ska rymma 700 elever.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-haningeskola-27273

Minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna

Idag publicerar Sveriges Arkitekter sin branschrapport på Business Arena i Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/minskat-bostadsbyggande-slar-mot-arkitekterna-27272

Hon är ny vd och koncernchef för Erlandsson

Förre vd växlar över till västlig region.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-vd-och-koncernchef-erlandsson-27271

Veidekke får uppdrag i hamn

Kontraktssumman ligger på 187 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-far-uppdrag-i-hamn-27269

Härryda bäst på byggdialog

"Lätt att få kontakt", enligt byggföretagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/harryda-bast-pa-byggdialog-27254

Veidekke startar asfaltsverk

Kommer sälja till andra för utläggning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-startar-asfaltsverk-27253

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Brexit ger byggarbetare stora löneökningar

Parallellerna till Sverige är oklara enligt BI men Byggnads ser orosmoln.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brexit-ger-byggarbetare-stora-loneokningar-27248

Göteborg står stadigt när byggstarterna viker

Stabilt i Göteborg samtidigt som Stockholm rasar med 36 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-star-stadigt-nar-byggstarterna-viker-27243

Finskt koncept 
på väg mot Sverige

Säkerhetspark ska byggas nära Arlanda.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/finskt-koncept-pa-vag-mot-sverige-27230