Meny

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Anna Broman är bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier som är positiva till ambitionerna i regeringens nya bostadsförsörjningslagförslag.

– Men det är också viktigt att ha i åtanke att behov och efterfrågan av bostäder är inte synonyma begrepp när analyser görs – oavsett vem som gör dem, säger hon.

Angående regeringens 22-punktsprogram är hon inte lika entusiastisk som Peter Eriksson.

– I allmänhet har man i 22-punktsprogrammet tagit fram utredningsdirektiv där det fanns stor samsyn mellan blocken – alltså lågt hängande frukter. Reformförslag som rör de strukturella problemen på bostadsmarknaden lyser däremot med sin frånvaro, och var ju ett skäl till att samtalen strandade, säger hon.


LÄS MER: Ny lag ska sätta press på kommunerna

Regeringen har visserligen under sin mandatperiod gjort en del förändringar när det gäller bostadspolitiken men Anna Broman är kritisk till de kreditåtstramande åtgärder som hon tycker hämmar rörlighet och försvårar för kapitalsvaga grupper att ta sig in på bostadsmarknaden och som även lett till att byggandet bromsar in. Dessutom är hon kritisk till investeringsstödet till hyresrätter.

– Det är en subvention som branschen aldrig efterfrågat och stöden har framförallt gått till projekt som redan var på gång och inte lett till fler bostäder, säger hon.

Initiativ som hon tycker är bra handlar om digitalisering – i ett uppdrag man gett till Lantmäteriet och Boverket.

– Förhoppningsvis innebär det enklare, snabbare och mer enhetliga beslut över hela landet. Modernare byggregler är också en bra ambition – det är positivt att man tar ett större grepp och arbetar med flera delbetänkanden. Att kommuner nu har möjlighet att begära planeringsbesked på förhand från Länsstyrelserna är också bra, säger hon.

Det som verkligen skulle behövas nu är dock reformer för ökad rörlighet, och mindre beröringsskräck inför finansierings- och skattefrågor tycker Anna Broman.

– Sverige växer och inom en tioårsperiod är vi en miljon fler i det här landet. Redan idag har vi bostadsbrist på flera orter och en illa fungerande bostadsmarknad. Det drabbar i sin tur arbetsmarknadens funktionssätt och hämmar tillväxten. Det behövs helhetsgrepp på de utmaningar som vi står inför och förhoppningsvis får vi se bostadspolitiska förhandlingar efter valet – oavsett vem som blir statsminister, säger hon.

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Uppsala kan bli först ut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-kan-sverige-bli-en-del-av-co-living-trenden-27560

Bostadsutvecklare kan vara på väg att knäckas

Prime Livings pengar på väg att ta slut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-kan-vara-pa-vag-att-knackas-27559

Branschen minglade på Uppsalas Business Arena

Vimmel och diskussioner om branschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-minglade-pa-uppsalas-business-arena-27558

Linnea fick stöd av pappas byggkollegor

Karaten Bygg samlade in 52 000 till Diabetesfonden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/linnea-fick-stod-av-pappas-byggkollegor-27557

Högskoleingenjörer i farozonen?

Utbildningsledare befarar akademisering av praktisk utbildning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hogskoleingenjorer-i-farozonen-27531

Ökade regionala tågresor sätter press på järnvägen

Infrastruktur debatterades i Uppsala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-regionala-tagresor-satter-press-pa-jarnvagen-27556

Lägre resultat för Veidekke

Bostadsverksamheten tynger kvartal tre.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lagre-resultat-veidekke-27553

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Skanska förbereder kulturhusrenovering

Omfattande arbete när Kulturhuset med Stadsteatern rustas upp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-forbereder-kulturhusrenovering-27551

Tio år med energideklarationen

Flera miljoner deklarationer har gjorts.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tio-ar-med-energideklarationen-27532

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

Staffan Åkerlund om åren som Byggindustrins chefredaktör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-hardgranskade-svartekonomin-27527