Meny

Sverige och USA i snabbtågsamarbete

Sverige och USA i snabbtågsamarbete

Ostlänken är Sveriges första höghastighetsjärnväg och California High Speed Rail är USA:s första. Nu startar ett samverkansprojekt där ländernas båda järnvägsprojekt ska lära av varandra.

– Jag såg två stora projekt som på många sätt möter samma eller liknande utmaningar. Förhoppningen är att man nu kan dela kunskap och erfarenhet med målsättningen att hjälpa och effektivisera projekten i båda länderna, säger svenska hållbarhetskonsulten Sofia Nyholm från WSP som jobbar i Kalifornien och har tagit initiativ till samverkansarbetet. 

2029 ska den första delen av höghastighetsjärnvägen CHSR stå klar och sträcka sig mellan San Francisco till Los Angeles. Målbilden längre fram är en 130 mil lång sträcka som även når Sacramento och San Diego.

Ostlänken har förväntad byggstart i år och planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en lite kortare sträcka på cirka 15 mil som ska vara klar 2028, men  det finns tankar om att knyta ihop sträckan i ett större höghastighetsnät i till Göteborg och Malmö.


Höga hållbarhetsambitioner

En gemensam nämnare för de båda projekten är att de har höga hållbarhetsambitioner.

Sofia Nyholm är WSP:s hållbarhetskonsult i CHSR och har under våren jobbat i Kalifornien. Hon såg ganska snart möjligheten att knyta ihop de två projekten genom en samverkan mellan myndigheten CHSR Authority och Trafikverket.

– På plats i projektet i USA fick jag snart en bra bild över de utmaningar man står inför här. WSP har framträdande roller i båda ländernas höghastighetsprojekt och därför mycket god insyn i vilka utmaningar man möter och erfarenheter som är möjliga att dela. Utifrån detta kunde vi  kartlägga områden som var av intresse för båda parter. Vi startade upp samverkan genom ett Skypemöte där vi kopplade upp Trafikverket och CHSR Authority med varandra. Trots att vi arbetar i två olika delar av världen kunde vi omgående börja diskutera ingående teknikfrågor, säger Sofia Nyholm.

Patrik Guné, affärsområdeschef Samhällsbyggnad WSP Sverige och Sofia Nyholm Hållbarhetskonsult WSP.

Frågorna man diskuterade handlar bland annat om hur kan man få ett industriellt tänkande kring höghastighetsjärnvägen.

– Projekten har många olika produktionssajter eller byggarbetsplatser - och man frågade sig - hur kan man skala upp det man gör och tillgodose att det är samma sak som görs om och om igen på effektivaste sätt? säger Sofia Nyholm.

Man diskuterade också olika teknikområden.

– Omfattningen av ballast eller fixerat spår diskuterades till exempel. Ostlänken har beslutat att använda fixerat spår och projektet i USA var intresserade av bakgrunden till beslutet och beslutsunderlaget då de står inför samma frågeställningen just nu, säger hon.

Utmaningen som båda länderna kommer ha genom att de ska köra både med höghastighetsjärnväg och regionaltåg och förena två olika hastigheter intill varandra avhandlades också.


Ständig jakt på "best practice"

Annie Parker är Information Officer på CHSR Authority. Hon säger att myndigheten alltid letar efter tillfällen att samverka med höghastighetsjärnvägssystem världen över för att få veta mer om globala ”best practices”. 

– Vi har just börjat vårt samarbete med Ostlänken, och ser fram emot att lära av varandra och dela expertis med varandra. Till att börja med ska vi titta på på hur höghastighetståg och konventionella tåg delar spår eller korridorer och processen med att optimera kostnaderna kring detta, säger hon.

Sveriges erfarenheter är inom livscykelanalyser är särskilt intressant, tycker hon.

– Deras erfarenheter kan hjälpa till att stärka våra ambitioner att förbättra leveransen av vårt höghastighetsjärnvägsnät. Sverige har också lett utvecklingen av integrerade transportsystem, vilket ger oss bra kunskap för vårt arbete.

Otto Andersson är projekteringschef på Trafikverket och är positiv till samarbetet. 

– Eftersom vi inte har byggt någon höghastighetsjärnväg i Sverige tidigare är det oerhört viktigt att ta del av hur andra länder har gjort och gör. CHSR Authority och Trafikverket har värdefulla erfarenheter att dela med varandra. Vi har medverkat i liknande samarbeten med ett antal länder och dessa samarbeten ger oss mycket positiva lärdomar inför vårt framtida byggande av höghastighetsjärnvägen, säger han.

Höghastighetslinjer på gång i världen

Frankrike: Ny linje mellan Paris-Bordeaux invigdes i somras.

Storbritannien: Planer för en ny linje mellan London och Leeds, där första planerade etappen sträcker sig till Crewe.

Indien: Flera nya höghastighetslinjer utreds bland annat mellan Mumbai and Ahmedabad

Kanada/USA: lösa planer på en linje mellan Vancouver och Seattle finns.

Kenya: Landets första höghastighetsjärnvägslinje öppnades nyligen mellan Nairobi och Mombasa.

Kina: En ny höghastighetslinje mellan Baoji i Shaanxi-provinsen och Lanzhou i Gansu-provinsen öppnades nyligen för trafik. Peking–Moskva som öppnar 2026 byggs just nu.

Arabiska halvön: En sträcka mellan Kuwait – Bahrain – Qatar – Dubai – Oman öppnar 2022.

Tyskland/Danmark: Hamburg – Köpenhamn väntas också öppna 2022.

Dyraste lägenheterna är byggda på 1800-talet

Ju nyare desto billigare – fram till 2010-talet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dyraste-lagenheterna-ar-byggda-pa-1800-talet-26835

Södra station ROT-prisades

Hedersutnämnande till Gustaf Vasa kyrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sodra-station-rot-prisades-26834

Nacka och NCC bygger på lärdomarna

Arbetar långsiktigt tillsammans med partneringmodell.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nacka-och-ncc-bygger-pa-lardomarna-26815

Skanska avtalar om hus i Västerås

Första projektet sedan nyetablering i staden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-avtalar-om-hus-i-vasteras-26832

"2018 blir vårt stora genombrottsår"

Industriella byggarna Junior Living siktar på industriell avkastning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2018-blir-vart-stora-genombrottsar-26809

Utopia utvecklar projekt med Göran Cars

Samverkan och nytänkande ska ge bättre stadsbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utopia-utvecklar-projekt-med-goran-cars-26831

Fler detaljplaner överklagas i Göteborg

Statliga och kommunala intressen krockar i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-detaljplaner-overklagas-i-goteborg-26824

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

River upp beslut om Nobel Center

"Skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/river-upp-beslut-om-nobel-center-26822

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810