Meny

Sverige och USA i snabbtågsamarbete

Sverige och USA i snabbtågsamarbete

Ostlänken är Sveriges första höghastighetsjärnväg och California High Speed Rail är USA:s första. Nu startar ett samverkansprojekt där ländernas båda järnvägsprojekt ska lära av varandra.

– Jag såg två stora projekt som på många sätt möter samma eller liknande utmaningar. Förhoppningen är att man nu kan dela kunskap och erfarenhet med målsättningen att hjälpa och effektivisera projekten i båda länderna, säger svenska hållbarhetskonsulten Sofia Nyholm från WSP som jobbar i Kalifornien och har tagit initiativ till samverkansarbetet. 

2029 ska den första delen av höghastighetsjärnvägen CHSR stå klar och sträcka sig mellan San Francisco till Los Angeles. Målbilden längre fram är en 130 mil lång sträcka som även når Sacramento och San Diego.

Ostlänken har förväntad byggstart i år och planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en lite kortare sträcka på cirka 15 mil som ska vara klar 2028, men  det finns tankar om att knyta ihop sträckan i ett större höghastighetsnät i till Göteborg och Malmö.


Höga hållbarhetsambitioner

En gemensam nämnare för de båda projekten är att de har höga hållbarhetsambitioner.

Sofia Nyholm är WSP:s hållbarhetskonsult i CHSR och har under våren jobbat i Kalifornien. Hon såg ganska snart möjligheten att knyta ihop de två projekten genom en samverkan mellan myndigheten CHSR Authority och Trafikverket.

– På plats i projektet i USA fick jag snart en bra bild över de utmaningar man står inför här. WSP har framträdande roller i båda ländernas höghastighetsprojekt och därför mycket god insyn i vilka utmaningar man möter och erfarenheter som är möjliga att dela. Utifrån detta kunde vi  kartlägga områden som var av intresse för båda parter. Vi startade upp samverkan genom ett Skypemöte där vi kopplade upp Trafikverket och CHSR Authority med varandra. Trots att vi arbetar i två olika delar av världen kunde vi omgående börja diskutera ingående teknikfrågor, säger Sofia Nyholm.

Patrik Guné, affärsområdeschef Samhällsbyggnad WSP Sverige och Sofia Nyholm Hållbarhetskonsult WSP.

Frågorna man diskuterade handlar bland annat om hur kan man få ett industriellt tänkande kring höghastighetsjärnvägen.

– Projekten har många olika produktionssajter eller byggarbetsplatser - och man frågade sig - hur kan man skala upp det man gör och tillgodose att det är samma sak som görs om och om igen på effektivaste sätt? säger Sofia Nyholm.

Man diskuterade också olika teknikområden.

– Omfattningen av ballast eller fixerat spår diskuterades till exempel. Ostlänken har beslutat att använda fixerat spår och projektet i USA var intresserade av bakgrunden till beslutet och beslutsunderlaget då de står inför samma frågeställningen just nu, säger hon.

Utmaningen som båda länderna kommer ha genom att de ska köra både med höghastighetsjärnväg och regionaltåg och förena två olika hastigheter intill varandra avhandlades också.


Ständig jakt på "best practice"

Annie Parker är Information Officer på CHSR Authority. Hon säger att myndigheten alltid letar efter tillfällen att samverka med höghastighetsjärnvägssystem världen över för att få veta mer om globala ”best practices”. 

– Vi har just börjat vårt samarbete med Ostlänken, och ser fram emot att lära av varandra och dela expertis med varandra. Till att börja med ska vi titta på på hur höghastighetståg och konventionella tåg delar spår eller korridorer och processen med att optimera kostnaderna kring detta, säger hon.

Sveriges erfarenheter är inom livscykelanalyser är särskilt intressant, tycker hon.

– Deras erfarenheter kan hjälpa till att stärka våra ambitioner att förbättra leveransen av vårt höghastighetsjärnvägsnät. Sverige har också lett utvecklingen av integrerade transportsystem, vilket ger oss bra kunskap för vårt arbete.

Otto Andersson är projekteringschef på Trafikverket och är positiv till samarbetet. 

– Eftersom vi inte har byggt någon höghastighetsjärnväg i Sverige tidigare är det oerhört viktigt att ta del av hur andra länder har gjort och gör. CHSR Authority och Trafikverket har värdefulla erfarenheter att dela med varandra. Vi har medverkat i liknande samarbeten med ett antal länder och dessa samarbeten ger oss mycket positiva lärdomar inför vårt framtida byggande av höghastighetsjärnvägen, säger han.

Höghastighetslinjer på gång i världen

Frankrike: Ny linje mellan Paris-Bordeaux invigdes i somras.

Storbritannien: Planer för en ny linje mellan London och Leeds, där första planerade etappen sträcker sig till Crewe.

Indien: Flera nya höghastighetslinjer utreds bland annat mellan Mumbai and Ahmedabad

Kanada/USA: lösa planer på en linje mellan Vancouver och Seattle finns.

Kenya: Landets första höghastighetsjärnvägslinje öppnades nyligen mellan Nairobi och Mombasa.

Kina: En ny höghastighetslinje mellan Baoji i Shaanxi-provinsen och Lanzhou i Gansu-provinsen öppnades nyligen för trafik. Peking–Moskva som öppnar 2026 byggs just nu.

Arabiska halvön: En sträcka mellan Kuwait – Bahrain – Qatar – Dubai – Oman öppnar 2022.

Tyskland/Danmark: Hamburg – Köpenhamn väntas också öppna 2022.

Borättsbyggandet i Stockholm ett sänke

Kraftigt minskat bostadsrättsbyggande i Stockholm drar ner ner nybyggnadstakten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/borattsbyggandet-i-stockholm-ett-sanke-27665

Analytiker: ”Sverige sticker ut i Europa”

Euroconstruct förutspår att investeringar i bostäder ska sjunka med 35 procent till 2021.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/analytiker-sverige-sticker-ut-i-europa-27640

Sysselsättningen ökar men bygg står stilla

Bygg har inte bidragit till uppgången i sysselsättningen i november 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sysselsattningen-okar-men-bygg-star-stilla-27661

Nej till stöd för energieffektiv renovering

Miljöekonomisk rapport vill skrota stöd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nej-till-stod-energieffektiv-renovering-27660

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653