Meny

Sverige är sämst i klassen

Sverige är sämst i klassen

Från att ha varit världsledande på social bostadspolitik har Sverige blivit allt sämre. I en rapport från Veidekke hamnar Sverige sist i jämförelse med tolv andra länder som arbetar med social bostadspolitik.

Det byggs som aldrig förr i Sverige just nu, men vem har råd att bo i nyproduktion? Veidekke menar att staten behöver ta en mer aktiv roll i den sociala bostadspolitiken idag, då ansvaret för finansiering har lagts på hushållen, fastighetsbolagen och bankerna.

”Bostadspolitiken behöver främja utbudet av nya lägenheter men den måste också ha en tanke om efterfrågan, det vill säga hur ekonomiskt svaga ska kunna finansiera och betala de löpande kostnaderna för sitt boende”, skriver Lennart Weiss, Stefan Attefall och Linda Jonsson i inledningen av rapporten.

I studien har man tittat på tolv andra länder som på olika sätt arbetar med en mer social bostadspolitik än Sverige. Exempel tas upp i rapporten:

 

Boende åt alla förutsätter offentliga ingripanden och subventioner

Inget av de tolv länderna lägger hela ansvaret på hushållen.

 

Social housing

Subventionerade bostäder utan bytesrätt som tilldelas efter särskild behovsprövning är vanligt bland de jämförda länderna. Sverige har som enda land kvar en modell med en allmännytta för alla.

 

Ägt boende stöttas med offentliga insatser

I nästan alla jämförelseländer finns verktyg som subventionerat bosparande, startlån eller bidrag till toppfinansiering eller försäkringar mot betalningsrisker och prisfall.

Läs hela rapporten: Klicka här

Länder som jämförs med Sverige i studien
 • Norge
 • Finland
 • Danmark
 • Tyskland
 • Österrike
 • Frankrike
 • Nederländerna
 • Belgien
 • Storbritannien
 • Kanada
 • Australien
 • USA

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ramirent levererar till hyreshusbygge

172 hyresrätter byggs i Tensta.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-hyreshusbygge-27062

Serneke samverkar kring studentbostäder

Bygger hundra lägenheter i Trollhättan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-samverkar-kring-studentbostader-27061

Amorteringskrav drar ner byggandet

Ny rapport från Veidekke kritiserar kreditregleringar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskrav-drar-ner-byggandet-27044