Meny

Sverige är sämst i klassen

Sverige är sämst i klassen

Från att ha varit världsledande på social bostadspolitik har Sverige blivit allt sämre. I en rapport från Veidekke hamnar Sverige sist i jämförelse med tolv andra länder som arbetar med social bostadspolitik.

Det byggs som aldrig förr i Sverige just nu, men vem har råd att bo i nyproduktion? Veidekke menar att staten behöver ta en mer aktiv roll i den sociala bostadspolitiken idag, då ansvaret för finansiering har lagts på hushållen, fastighetsbolagen och bankerna.

”Bostadspolitiken behöver främja utbudet av nya lägenheter men den måste också ha en tanke om efterfrågan, det vill säga hur ekonomiskt svaga ska kunna finansiera och betala de löpande kostnaderna för sitt boende”, skriver Lennart Weiss, Stefan Attefall och Linda Jonsson i inledningen av rapporten.

I studien har man tittat på tolv andra länder som på olika sätt arbetar med en mer social bostadspolitik än Sverige. Exempel tas upp i rapporten:

 

Boende åt alla förutsätter offentliga ingripanden och subventioner

Inget av de tolv länderna lägger hela ansvaret på hushållen.

 

Social housing

Subventionerade bostäder utan bytesrätt som tilldelas efter särskild behovsprövning är vanligt bland de jämförda länderna. Sverige har som enda land kvar en modell med en allmännytta för alla.

 

Ägt boende stöttas med offentliga insatser

I nästan alla jämförelseländer finns verktyg som subventionerat bosparande, startlån eller bidrag till toppfinansiering eller försäkringar mot betalningsrisker och prisfall.

Läs hela rapporten: Klicka här

Länder som jämförs med Sverige i studien
 • Norge
 • Finland
 • Danmark
 • Tyskland
 • Österrike
 • Frankrike
 • Nederländerna
 • Belgien
 • Storbritannien
 • Kanada
 • Australien
 • USA

Skanskas Sverigechef: "Jag tror inte att jag kommer sakna Byggindustrin"

Styrelsens medlemmar om beslutet att lägga ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-sverigechef-jag-tror-inte-att-jag-kommer-sakna-byggindustrin-26121

Politiker beklagar Byggindustrins avveckling

Civilutskottet hämtar mycket information från tidningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/politiker-beklagar-byggindustrins-avveckling-26118

86 år av Byggindustrin

Detta har hänt under åren som gått.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/86-ar-av-byggindustrin-26117

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

Arbetsförmedlingen vill jobba efter byggföretagens modeller.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/samarbete-ska-skapa-fler-jobb-i-branschen-26108

Ny kommission ska utreda hyresrätten

Förre bostadsministern Stefan Attefall leder arbetet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-kommission-ska-utreda-hyresratten-26116

7 239 byggare redo att ta ett jobb

Minskning under året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/7-239-byggare-redo-att-ta-ett-jobb-26109

Pågående åtgärder – så fungerar de

Vi listar pågående program.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/pagaende-atgarder-sa-fungerar-de-26110

Brobygge utses till "Årets sämsta bygge"

12 byggnadsarbetare skadades när gjutformen skadades.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brobygge-utses-till-arets-samsta-bygge-26115