Meny

Sverige är sämst i klassen

Sverige är sämst i klassen

Från att ha varit världsledande på social bostadspolitik har Sverige blivit allt sämre. I en rapport från Veidekke hamnar Sverige sist i jämförelse med tolv andra länder som arbetar med social bostadspolitik.

Det byggs som aldrig förr i Sverige just nu, men vem har råd att bo i nyproduktion? Veidekke menar att staten behöver ta en mer aktiv roll i den sociala bostadspolitiken idag, då ansvaret för finansiering har lagts på hushållen, fastighetsbolagen och bankerna.

”Bostadspolitiken behöver främja utbudet av nya lägenheter men den måste också ha en tanke om efterfrågan, det vill säga hur ekonomiskt svaga ska kunna finansiera och betala de löpande kostnaderna för sitt boende”, skriver Lennart Weiss, Stefan Attefall och Linda Jonsson i inledningen av rapporten.

I studien har man tittat på tolv andra länder som på olika sätt arbetar med en mer social bostadspolitik än Sverige. Exempel tas upp i rapporten:

 

Boende åt alla förutsätter offentliga ingripanden och subventioner

Inget av de tolv länderna lägger hela ansvaret på hushållen.

 

Social housing

Subventionerade bostäder utan bytesrätt som tilldelas efter särskild behovsprövning är vanligt bland de jämförda länderna. Sverige har som enda land kvar en modell med en allmännytta för alla.

 

Ägt boende stöttas med offentliga insatser

I nästan alla jämförelseländer finns verktyg som subventionerat bosparande, startlån eller bidrag till toppfinansiering eller försäkringar mot betalningsrisker och prisfall.

Läs hela rapporten: Klicka här

Länder som jämförs med Sverige i studien
 • Norge
 • Finland
 • Danmark
 • Tyskland
 • Österrike
 • Frankrike
 • Nederländerna
 • Belgien
 • Storbritannien
 • Kanada
 • Australien
 • USA

Webb-tv: Byggindustrin får ny chefredaktör

Anders Carlén tillträder som ny chefredaktör för Byggindustrin den 5 november.
Nyhet
http://byggindustrin.se/node/27434

Skanskas aktie har fallit sju procent

USA i kris men Sverigemarknaden går bra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-aktie-har-fallit-sju-procent-27433

En miljard lägre i resultat för Skanska

Vinstvarnar för USA-verksamheten och byter ut chef.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-miljard-lagre-i-resultat-skanska-27430

Sweco förvärvar i Europa

Köper ett tyskt och två belgiska företag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-forvarvar-i-europa-27432

Byggarna vill ha reglering av klimatutsläpp

”Jag tror att det är nödvändigt. Det måste till en lag eller någon form av reglering.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarna-vill-ha-reglering-av-klimatutslapp-27425

Lerklump träffade arbetare på bygge

Olyckan skedde i samband med schaktarbete på en av Botryggs arbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lerklump-traffade-arbetare-pa-bygge-27427

Dags att göra 
verklighet 
av brovision

Innovationstävling går in i nästa fas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dags-att-gora-verklighet-av-brovision-27412

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420