Meny

Studie visar vägen mot giftfria byggen

Studie visar vägen mot giftfria byggen

Trafikverket, Skanska och IVL Svenska Miljöinstitutet och Basta har gått samman för att se hur långt det är möjligt att gå för att bygga med giftfria material. "Resultatet är positivt. Det visar att det går att bygga vägar helt utan utfasningsämnena, det vill säga de allra farligaste ämnena", säger Malin Kotake.

Tre projekt har ingått i Bygga med Basta. Det handlar om en ny vägsträckning och ny bro på riksväg 49 utanför Askersund och underhåll av väg i driftområde Nordvärmland samt ett nybyggt garage på Nya Karolinska i Solna.

Syftet med studien var att se hur långt det är möjligt att bygga och underhålla med material och kemikalier som klarar Basta-kriterierna, det vill säga som klarar hårt ställda miljökrav avseende innehåll av farliga ämnen. Pilotprojekten visar att 85 procent av varorna som användes klarade Basta-kraven.

– Resultaten ger oss möjligheten att rikta fokus på de produktgrupper som generellt har svårt att klara kriterierna. Kunskapen ger oss också möjlighet att gå vidare och formulera interna mål och utveckla vårt kravställande gentemot våra entreprenörer och materialleverantörer, säger Malin Kotake, Malin Kotake, nationell samordnare för material och kemiska produkter på Trafikverket.

Kravställning underlättar

Produkter som ofta klarade kriterierna var icke-sammansatta, exempelvis geotextil, dräneringsrör och armeringsstål och bland de kemiska produkterna exempelvis fabriksbetong och vägsalt.

Produktgrupper som hade svårare att klara kraven var reliningprodukter, tekniskt specialiserade produkter och elektronik.

Sussi Wetterlin, som är vd för IVL Svenska Miljöinstitutets dotterbolag Basta pekar ut några viktiga punkter att tänka på för de som vill börja bygga med giftfria material. Ett är att ha en tydlig kravställning där man ställer upp kriterier för vilka ämnen man inte vill ha med.

– Ett annat är att börja planera i tid, redan under projekteringsfasen, för vilka material det finns att välja mellan.

"Var på det klara med påföljden"

Sussi Wetterlin påpekar även vikten av att kravställningen kommuniceras till alla i projektet samt underentreprenörerna. Dessutom måste såklart resultaten följas upp.

– Man bör även vara på det klara med vilken påföljden blir för den som inte följer kraven, säger hon.

Malin Kotake tycker att studien är ett lyft för giftfritt byggande i anläggningsbranschen.

– Inom anläggning är Ceequal och miljöcertifieringssytem på frammarsch, men inom husbyggnad har de kommit mycket längre med giftfritt byggande och olika miljöcertifieringssystem.

Ett nytt Bygga med Basta-projekt för att kartlägga produkterna som används inom järnväg har kört igång och kommer att pågå till och med 2016.

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012

NCC och Luleå fortsätter samarbeta

Sju nya etapper av Östra länken står på tur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-och-lulea-fortsatter-samarbeta-28011

Ny mässa ska knyta samman branschen

Stefan Mazetti: Folk behöver nya kontaktvägar mellan olika discipliner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-massa-ska-knyta-samman-branschen-28009

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

"Vi kommer att överklaga domen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnads-vann-mal-mot-byggforetagare-i-hovratten-28006

Han är första certifierade innovationsledaren inom bygg

En av ett tjugotal i världen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-forsta-certifierade-innovationsledaren-inom-bygg-28005

Höga hus med höga energiambitioner

Valla torgs renovering del i EU-projekt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hoga-hus-med-hoga-energiambitioner-27986