Meny
  • Byggnads menar att strejkrättsutredningen aldrig borde ha sett dagens ljus.
    Foto: Johanna Åfreds

Stridsåtgärder som inte syftar till att nå kollektivavtal förbjuds

Stridsåtgärder som inte syftar till att nå kollektivavtal förbjuds

Parterna på svensk arbetsmarknad har enats om förändringar i strejkrätten. LO står bakom men Byggnads är kritiskt.

– Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället, säger vice vd Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Det var hamnkonflikten i Göteborg som gjorde att regeringen tillsatte en utredning med syfte att begränsa strejkrätten för ett år sedan. Med anledning av det har parterna på svensk arbetsmarknad enats om att konflikter, likt den i Göteborgs hamn, inte ska vara tillåtna.

Förslaget som lämnats över till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson innebär, skriver Svenskt Näringsliv, att det inte längre blir tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Samtidigt är löntagarnas rätt att strejka intakt. Förslaget ska heller inte påverka rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader. Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson kommenterar:

–  Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, säger Torbjörn Johansson. 

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson konstaterar att det är ett glädjande besked som arbetsmarknadens parter ger till regeringen och näringslivet.

– Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras, så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt. Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället.

Byggnads menar att strejkrättsutredningen aldrig borde ha sett dagens ljus.

– Istället för att lösa situationen i hamnen, enligt den svenska modellen, så har Hamnarbetsgivarna istället valt att lämna över ansvaret på politiken. Tyvärr så tog politikerna stafettpinnen och tillsatte en utredning. En utredning som aldrig borde ha sett dagens ljus, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Han påpekar att de hamnat i den besynnerliga situationen att arbetsmarknadens parter är tvungna att förhindra att utredningens katastrofala förslag blir verklighet och istället hitta en bättre lösning.

–  Det gör mig, rent ut sagt förbannad, att vi ska behöva rädda ansiktet på våra politiker, stoppa ett dåligt förslag och försvara den svenska arbetsmarknadsmodellen. Denna situation borde aldrig ha uppstått, avslutar Johan Lindholm.

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648