Meny
  • Efter sex dagars strejk och hot om lockout lyckades parterna inom Byggavtalet komma överens.
    Foto: Nomi Melin Lundgren

Strejken är över - Byggavtalet är klart

Strejken är över - Byggavtalet är klart

Byggstrejken är över. På söndagen träffade Sveriges Byggindustrier och Byggnads nytt avtal. Avtalsvärdet är 2.2 procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 procent på 13 månader. Därmed håller även Byggavtalet industrins märke.

Efter sex dagars strejk och hot om lockout lyckades parterna inom Byggavtalet komma överens sent på söndagskvällen. Det nya avtalet löper på 13 månader.

Sveriges Byggindustrier lyckades stå emot fackets krav på löneökningar på 3,2 procent och hålla industrins märke.

– Vi har i årets avtalsrörelse fått igenom att löneökningen inte blir högre än den för industrin. Vi har även enats om ett 13 månaders avtal så att den konkurrensutsatta industrin i lugn och ro hinner sätta märket 2017, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Det nya avtalet innehåller även överenskommelser om att parterna gemensamt ska arbeta kring jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning. Det innehåller ett utökat mandat till fackliga förtroendemän som gör det möjligt för dem att ta över ombudsmännens förhandlingsmandat. Det innehåller en utökad arbetstidsförkortning (ATK) med 2 timmar per år och förslag från medlarna på en introduktionsanställningsform för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för nyanlända och långtidsarbetslösa (ingår inte hemställan).

– Det är viktiga steg för att göra vår bransch mer öppen och konkurrenskraftig, säger Ola Månsson.

Han gläds åt att parterna nu kan jobba tillsammans med jämställdhet och mångfald.

– Årets avtalsrörelse har i alltför hög utsträckning kommit att handla om lönenivåer och märket. Det var först i ett väldigt sent skede som Byggnads ledning backade från kravet på 3,2 procent. Det gjorde att vi inte fick möjlighet att diskutera andra viktiga frågor som - hur vi kan stärka våra medlemsföretags konkurrenskraft, skapa ökad säkerhet och få in fler nyanlända i branschen, säger Ola Månsson.

Enligt Ola Månsson har medlarna föreslagit parterna att även genomföra en försöksverksamhet för nyanlända och långtidsarbetslösa för att sänka trösklarna in på byggarbetsmarknaden.

– Introduktionsanställningen liknar det yrkande som Sveriges Byggindustrier lagt fram under avtalsrörelsen och kommer att ha stor betydelse för att få in fler nyanlända säger Ola Månsson.

Johan Lindholm, Byggnads ordförande, tycker att Byggnads medlemmar kan sträcka på sig nu.

– Vi gick in i den här avtalsrörelsen med 31 viktiga krav för en modern byggbransch. Vi tog striden för att kvinnor, nyanlända och lärlingar ska få jobb i branschen. Och vi krävde mer ordning och reda. Nu har vi tagit ett stort steg framåt, säger Johan Lindholm, i ett pressmeddelande.

Han tycker dock att det har varit svårt att få gehör från arbetsgivarsidan.

– Vi har haft svårt att få gehör för våra krav då arbetsgivarna villkorat allt mot lönesystemen. Men vi är stolta över att vi inte gav oss. Vi vill ha inflytande och vi vill tillsammans med byggföretagen vara med och utveckla branschen. Nu har vi kommit en bra bit på väg mot ett modernare byggavtal, säger Johan Lindholm.

Enligt Byggnads avtalsförhandlare Torbjörn Hagelin gynnar det tecknade avtalet jämställdheten i branschen bland annat genom låglönesatsningen, arbetstidsförkortningen och tydliga mandat för de fackligt förtroendevalda.

I vimlet på Årets Bygge-galan

Vår reporter Mattias de Frumerie gav sig ut i vimlet under Årets Bygge-galan på Cirkus
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/i-vimlet-pa-arets-bygge-galan-26539

Östra Länken är Årets Bygge 2018!

Infrastrukturprojekt i norr prisades på branschens gala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ostra-lanken-ar-arets-bygge-2018-26528

Sweco vill bygga tågtunnel under Lund

Ska ge plats för 2500 bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-vill-bygga-tagtunnel-under-lund-26536

Unga tjejer bjuds till WSP

111 stycken 12-19-åringar ska få inblick i bygg och teknik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-tjejer-bjuds-till-wsp-26535

Ytterman rekryterar nya medarbetare

Nyanställer i Uppsala och Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ytterman-rekryterar-nya-medarbetare-26529

Riksdagspartierna debatterade bostäder

Plakatpolitik med byggfokus på Årets Bygge-galan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksdagspartierna-debatterade-bostader-26524

Flexator är Årets Leanbyggare

"Det här är ett viktigt pris för oss."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flexator-ar-arets-leanbyggare-26527

Vinnarna av Byggopus fick gå på fest med hela branschen

Prisades med 10 000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnarna-av-byggopus-fick-ga-pa-fest-med-hela-branschen-26526

Hållbarhetshuset är Årets Fasad

KTH-byggnad prisad under Årets Bygge-galan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hallbarhetshuset-ar-arets-fasad-26525

Uppkoppling minskar stressen på bygget

Digitaliseringen har många fördelar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/uppkoppling-minskar-stressen-pa-bygget-26523