Meny
  • Efter sex dagars strejk och hot om lockout lyckades parterna inom Byggavtalet komma överens.
    Foto: Nomi Melin Lundgren

Strejken är över - Byggavtalet är klart

Strejken är över - Byggavtalet är klart

Byggstrejken är över. På söndagen träffade Sveriges Byggindustrier och Byggnads nytt avtal. Avtalsvärdet är 2.2 procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 procent på 13 månader. Därmed håller även Byggavtalet industrins märke.

Efter sex dagars strejk och hot om lockout lyckades parterna inom Byggavtalet komma överens sent på söndagskvällen. Det nya avtalet löper på 13 månader.

Sveriges Byggindustrier lyckades stå emot fackets krav på löneökningar på 3,2 procent och hålla industrins märke.

– Vi har i årets avtalsrörelse fått igenom att löneökningen inte blir högre än den för industrin. Vi har även enats om ett 13 månaders avtal så att den konkurrensutsatta industrin i lugn och ro hinner sätta märket 2017, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Det nya avtalet innehåller även överenskommelser om att parterna gemensamt ska arbeta kring jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning. Det innehåller ett utökat mandat till fackliga förtroendemän som gör det möjligt för dem att ta över ombudsmännens förhandlingsmandat. Det innehåller en utökad arbetstidsförkortning (ATK) med 2 timmar per år och förslag från medlarna på en introduktionsanställningsform för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för nyanlända och långtidsarbetslösa (ingår inte hemställan).

– Det är viktiga steg för att göra vår bransch mer öppen och konkurrenskraftig, säger Ola Månsson.

Han gläds åt att parterna nu kan jobba tillsammans med jämställdhet och mångfald.

– Årets avtalsrörelse har i alltför hög utsträckning kommit att handla om lönenivåer och märket. Det var först i ett väldigt sent skede som Byggnads ledning backade från kravet på 3,2 procent. Det gjorde att vi inte fick möjlighet att diskutera andra viktiga frågor som - hur vi kan stärka våra medlemsföretags konkurrenskraft, skapa ökad säkerhet och få in fler nyanlända i branschen, säger Ola Månsson.

Enligt Ola Månsson har medlarna föreslagit parterna att även genomföra en försöksverksamhet för nyanlända och långtidsarbetslösa för att sänka trösklarna in på byggarbetsmarknaden.

– Introduktionsanställningen liknar det yrkande som Sveriges Byggindustrier lagt fram under avtalsrörelsen och kommer att ha stor betydelse för att få in fler nyanlända säger Ola Månsson.

Johan Lindholm, Byggnads ordförande, tycker att Byggnads medlemmar kan sträcka på sig nu.

– Vi gick in i den här avtalsrörelsen med 31 viktiga krav för en modern byggbransch. Vi tog striden för att kvinnor, nyanlända och lärlingar ska få jobb i branschen. Och vi krävde mer ordning och reda. Nu har vi tagit ett stort steg framåt, säger Johan Lindholm, i ett pressmeddelande.

Han tycker dock att det har varit svårt att få gehör från arbetsgivarsidan.

– Vi har haft svårt att få gehör för våra krav då arbetsgivarna villkorat allt mot lönesystemen. Men vi är stolta över att vi inte gav oss. Vi vill ha inflytande och vi vill tillsammans med byggföretagen vara med och utveckla branschen. Nu har vi kommit en bra bit på väg mot ett modernare byggavtal, säger Johan Lindholm.

Enligt Byggnads avtalsförhandlare Torbjörn Hagelin gynnar det tecknade avtalet jämställdheten i branschen bland annat genom låglönesatsningen, arbetstidsförkortningen och tydliga mandat för de fackligt förtroendevalda.

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Utökar satsning på gröna maskiner

Lambertsson ser ökad efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokar-satsning-pa-grona-maskiner-27076

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling

Byggbranschen under Nyckeltalsinstitutets lupp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bra-lon-men-daligt-med-kompetensutveckling-27058

Ramböll bidrar till Göteborgs linbana

Får uppdraget om rådgivare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-bidrar-till-goteborgs-linbana-27096

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069