Meny

Stor EU-satsning i Stockholmsförort

Stor EU-satsning i Stockholmsförort

Skanska och Stockholmshem tecknar ett samverkansavtal för upprustning av miljonprogramsfastigheterna vid Valla torg i Årsta i Stockholm. Parallellt med den traditionella upprustningen ska Stockholmshem testa olika miljötekniska lösningar inom ramen för EU-projektet Grow Smarter.

Totalt omfattas 302 lägenheter fördelade på sex byggnader av upprustningen. Martin Junblad, distriktschef på Skanska Sverige, berättar att det rör sig om en traditionell renovering där de gamla fastigheterna från 1960-talet får nya stammar samtidigt som allmänna utrymmen, kök och badrum renoveras.

– Men i och med EU-projektet ska vi bygga in en del innovativa lösningar. Det ovanliga är att vi plockar in så många olika energibesparande och hållbara lösningar i ett och samma projekt, säger han.

Syftet med Grow Smarter är att visa hur städer kan använda miljöteknik för att skapa jobb och växa samtidigt som de blir mer energieffektiva. Fokus är på tre områden – byggnader, transporter och infrastruktur.

Projektet genomförs i samarbete med ett flertal företag vars lösningar ska testas i full skala vid Valla torg. Dessutom deltar forskare vid KTH i Stockholm och vid IESE, handelshögskolan i Navarra i Spanien, som ska utvärdera lösningarna ur teknisk respektive ekonomisk synvinkel.

Förutom Stockholm, som testar lösningar i Stockholmshems fastigheter vid Valla Torg, deltar Köln och Barcelona med egna tester. I projektets andra fas ska ytterligare fem europeiska städer lära av Stockholm, Köln och Barcelona och implementera ett urval av lösningarna i sin egen miljö.

– Lösningarna gäller bland annat energieffektivisering, bilpooler, smart distribution av gods, bygglogistik, avfallssortering och att ta till vara på spillvärme från serverhallar, säger Gustaf Landahl, klimat- och miljöstrateg i stadshuset i Stockholms stad och projektledare för Grow Smarter.

Grow Smarter finansieras av EU. Projektet får totalt 25 miljoner euro varav 7 miljoner euro går till satsningen i Stockholm. Pengarna går till företagen som bidrar med de tekniska lösningarna. Stockholmshem finansierar sin normala upprustning på vanligt vis och hyrorna anpassas efter den nya standarden.

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029