Meny
  • – Vi tycker helt enkelt inte att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar, säger Trafikverkets projektledare Johan Brantmark om det brutna avtalet med LSAB.
    Foto: Per Hindersson

Stoppad entreprenör kan stämma Trafikverket

Stoppad entreprenör kan stämma Trafikverket

LSAB har stoppats från vidare jobb på Förbifart Stockholm. "Vi har bedömt bristerna i arbetsmiljön som kontraktsbrott, men om det blir en rättslig process ligger i händerna på entreprenören", säger Trafikverkets projektledare Johan Brantmark.

LSAB (Lovön samverkan AB), har över en natt stoppats från sitt arbete på Förbifarten. Problemen med arbetsmiljöarbetet har varit långdragna. Arbetet stoppades i somras på grund av brister i arbetsmiljön men under hösten upplevde Trafikverkets projektledare Johan Brantmark att säkerheten förbättrades. Under januari och februari i år inträffade dock nya problematiska händelser.

– Det var bland annat brister gällande skrotning, det vill säga brister i arbetet med att ta ner löst sittande bergsblock i taket. Dessutom fanns faror kopplade till transportbanden, säger Johan Brantmark.

Läs mer: Trafikverket bryter avtal med livsfarlig entreprenör.

Men det är ingen enskild händelse som gör att avtalet nu bryts.

– Vi tycker helt enkelt inte att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Det är den sammantagna bilden av arbetet hittills och en bedömning av förutsättningarna att driva projektet vidare på ett säkert sätt, säger Johan Brantmark.

Den kritik som Arbetsmiljöverket har haft under deletappens gång har inte påverkat Trafikverket i sitt beslut om att avbryta samarbetet helt med entreprenören.

– Vi har inte haft någon dialog med Arbetsmiljöverket om just detta. De har inte krävt något av oss utan det är ett helt självständigt beslut som vi som beställare har fattat.

Borde ni ha ställt andra krav i upphandlingsskedet?

– Vi ställde krav på att det skulle vara en stor entreprenör med erfarenhet av liknande tunneldrivning i skandinaviska förhållanden. Vi tyckte att LSAB uppfyllde allt i upphandlingen, säger Johan Brantmark.

Har ni i Förbifart Stockholm ställt andra krav på arbetsmiljöarbetet än under Citybanan, där arbetet ledde till sex dödsfall?

– Jag kan inte uttala mig om skillnaderna.

Innebär det några kostnader att bryta avtalet med LSAB?

– Rent rättsligt gör vi bedömningen att detta handlar om ett kontraktsbrott på grund av bristerna i arbetsmiljön, men om det blir en rättslig process ligger i händerna på entreprenören. Utifrån projektets mål och med hänsyn för skattebetalarnas pengar är detta rätt beslut och vi inleder omedelbart arbetet med att hitta en ny huvudentreprenör.

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016