Meny

Stockholms stora scener i dåligt skick

Stockholms stora scener i dåligt skick

Operan, Dramaten och Kulturhuset med Stockholms stadsteater står alla inför omfattande renoveringar.

Några av Stockholms kulturinstitutioner vistas i nedgångna byggnader. Redan vid årsskiftet 2018/2019 bommar Kulturhuset, som även rymmer Stockholms stadsteater, igen. Huset  uppfördes i etapper 1968 till 1974 och kommer nu att rustas för närmare en miljard kronor. Upphandlingar pågår fortfarande om vilka som ska genomföra upprustningen, uppger Linda Laine, pressansvarig på fastighetskontoret på Stockholms stad.
– Vi vill skapa ett mer energieffektivt hus med en bättre inomhusmiljö. Alla tekniska installationer, inklusive stammar, kommer att bytas ut för att säkerställa funktionen. Dessutom passar vi på att byta ut bland annat scenmaskineriet, säger Linda Laine,
Kulturhuset ska även miljösaneras då det finns bland annat asbest i fastigheten, berättar Linda Laine. Byggnaden öppnas igen 2021 om allt går som planerat. Under tiden flyttar verksamheten ut till en rad redan befintliga kulturinstitutioner i staden.

Stambyte för Dramaten

Även för Dramatens del väntar stambyte med start i maj 2019. Här tillkommer också målning av ytskikt. Kostnaden ligger på 39 miljoner kronor och allt beräknas vara klart redan sju månader senare, hösten 2019.
– De nuvarande stammarna är original sedan 1908, upplyser Maria Uggla på Statens fastighetsverk.
Kungliga Operan är slutligen den kulturinstitution som har budgeterats för den mest kostsamma totalrenoveringen. Ett regeringsbeslut har pekat ut en kostnad på 2 miljarder kronor. Men detta belopp är inte exakt i och med att det ännu inte är bestämt vad som ska ingå i renoveringen. Programarbetet beräknas vara klart våren 2019 och tidigaste byggstart år 2022. Till de åtgärder som behöver göras räknas även i denna byggnad byte av alla installationer. Byggtiden beräknas till cirka tre år.
– Vi tittar just nu tillsammans med Operan och Operakällaren på hur de skulle vilja ha sin verksamhet. Mycket handlar om upprustning men vissa delar kan även komma att byggas om, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.
Kjell-Åke Averstad jobbade i många år på Trafikverket, där han senast var projektchef för Citybanan.
– Jag har jobbat med stora infrastrukturprojekt i många år. Att få jobba med denna typ av byggnad är nytt för mig, men likheterna med att leda stora komplicerade projekt är många. Samrådet mellan många olika intressenter och tillståndsfrågorna är några exempel, säger han.
 

Tydlig nedgång i byggande enligt SCB

53 000 lägenheter påbörjades under 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tydlig-nedgang-i-byggande-enligt-scb-27908

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Ingen hade informerat asfaltsläggarna om personalliggaren.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/asfaltslaggare-far-baklaxa-av-skatteverket-27895

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866