Meny

Stockholms stora scener i dåligt skick

Stockholms stora scener i dåligt skick

Operan, Dramaten och Kulturhuset med Stockholms stadsteater står alla inför omfattande renoveringar.

Några av Stockholms kulturinstitutioner vistas i nedgångna byggnader. Redan vid årsskiftet 2018/2019 bommar Kulturhuset, som även rymmer Stockholms stadsteater, igen. Huset  uppfördes i etapper 1968 till 1974 och kommer nu att rustas för närmare en miljard kronor. Upphandlingar pågår fortfarande om vilka som ska genomföra upprustningen, uppger Linda Laine, pressansvarig på fastighetskontoret på Stockholms stad.
– Vi vill skapa ett mer energieffektivt hus med en bättre inomhusmiljö. Alla tekniska installationer, inklusive stammar, kommer att bytas ut för att säkerställa funktionen. Dessutom passar vi på att byta ut bland annat scenmaskineriet, säger Linda Laine,
Kulturhuset ska även miljösaneras då det finns bland annat asbest i fastigheten, berättar Linda Laine. Byggnaden öppnas igen 2021 om allt går som planerat. Under tiden flyttar verksamheten ut till en rad redan befintliga kulturinstitutioner i staden.

Stambyte för Dramaten

Även för Dramatens del väntar stambyte med start i maj 2019. Här tillkommer också målning av ytskikt. Kostnaden ligger på 39 miljoner kronor och allt beräknas vara klart redan sju månader senare, hösten 2019.
– De nuvarande stammarna är original sedan 1908, upplyser Maria Uggla på Statens fastighetsverk.
Kungliga Operan är slutligen den kulturinstitution som har budgeterats för den mest kostsamma totalrenoveringen. Ett regeringsbeslut har pekat ut en kostnad på 2 miljarder kronor. Men detta belopp är inte exakt i och med att det ännu inte är bestämt vad som ska ingå i renoveringen. Programarbetet beräknas vara klart våren 2019 och tidigaste byggstart år 2022. Till de åtgärder som behöver göras räknas även i denna byggnad byte av alla installationer. Byggtiden beräknas till cirka tre år.
– Vi tittar just nu tillsammans med Operan och Operakällaren på hur de skulle vilja ha sin verksamhet. Mycket handlar om upprustning men vissa delar kan även komma att byggas om, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.
Kjell-Åke Averstad jobbade i många år på Trafikverket, där han senast var projektchef för Citybanan.
– Jag har jobbat med stora infrastrukturprojekt i många år. Att få jobba med denna typ av byggnad är nytt för mig, men likheterna med att leda stora komplicerade projekt är många. Samrådet mellan många olika intressenter och tillståndsfrågorna är några exempel, säger han.
 

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648