Meny

Stockholms stora scener i dåligt skick

Stockholms stora scener i dåligt skick

Operan, Dramaten och Kulturhuset med Stockholms stadsteater står alla inför omfattande renoveringar.

Några av Stockholms kulturinstitutioner vistas i nedgångna byggnader. Redan vid årsskiftet 2018/2019 bommar Kulturhuset, som även rymmer Stockholms stadsteater, igen. Huset  uppfördes i etapper 1968 till 1974 och kommer nu att rustas för närmare en miljard kronor. Upphandlingar pågår fortfarande om vilka som ska genomföra upprustningen, uppger Linda Laine, pressansvarig på fastighetskontoret på Stockholms stad.
– Vi vill skapa ett mer energieffektivt hus med en bättre inomhusmiljö. Alla tekniska installationer, inklusive stammar, kommer att bytas ut för att säkerställa funktionen. Dessutom passar vi på att byta ut bland annat scenmaskineriet, säger Linda Laine,
Kulturhuset ska även miljösaneras då det finns bland annat asbest i fastigheten, berättar Linda Laine. Byggnaden öppnas igen 2021 om allt går som planerat. Under tiden flyttar verksamheten ut till en rad redan befintliga kulturinstitutioner i staden.

Stambyte för Dramaten

Även för Dramatens del väntar stambyte med start i maj 2019. Här tillkommer också målning av ytskikt. Kostnaden ligger på 39 miljoner kronor och allt beräknas vara klart redan sju månader senare, hösten 2019.
– De nuvarande stammarna är original sedan 1908, upplyser Maria Uggla på Statens fastighetsverk.
Kungliga Operan är slutligen den kulturinstitution som har budgeterats för den mest kostsamma totalrenoveringen. Ett regeringsbeslut har pekat ut en kostnad på 2 miljarder kronor. Men detta belopp är inte exakt i och med att det ännu inte är bestämt vad som ska ingå i renoveringen. Programarbetet beräknas vara klart våren 2019 och tidigaste byggstart år 2022. Till de åtgärder som behöver göras räknas även i denna byggnad byte av alla installationer. Byggtiden beräknas till cirka tre år.
– Vi tittar just nu tillsammans med Operan och Operakällaren på hur de skulle vilja ha sin verksamhet. Mycket handlar om upprustning men vissa delar kan även komma att byggas om, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.
Kjell-Åke Averstad jobbade i många år på Trafikverket, där han senast var projektchef för Citybanan.
– Jag har jobbat med stora infrastrukturprojekt i många år. Att få jobba med denna typ av byggnad är nytt för mig, men likheterna med att leda stora komplicerade projekt är många. Samrådet mellan många olika intressenter och tillståndsfrågorna är några exempel, säger han.
 

Nobel Center stoppas

Alliansen och Miljöpartiet överens i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nobel-center-stoppas-27402

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408

Hantverkarbrist hämmar byggföretagare

Svårigheter att växa i god konjunktur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hantverkarbrist-hammar-byggforetagare-27403

Peab bygger campus i Lund

Projektet värt 415 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-campus-i-lund-27400

Här är roboten som kan ersätta byggarbetare

Japanska forskare har tagit fram en prototyp för byggarbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-roboten-som-kan-ersatta-byggarbetare-27396

Plåtslagare prisas med stipendium

Plåtslagaren Mathilda Klinger Danielsson är årets Isabellestipendiat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/platslagare-prisas-med-stipendium-27398

Här är branschens 30 största bolag

Flera bostadsutvecklare in på listan över största bolagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-branschens-30-storsta-bolag-27379

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Färre ser bostaden som investering

"Sundare inställning."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/farre-ser-bostaden-som-investering-27395

Han är årets byggchef

NCC:are i syd överraskades med utmärkelsen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-arets-byggchef-27394

Plan för Västlänken står fast

Avslag i Högsta förvaltningsdomstolen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/plan-vastlanken-star-fast-27393