Meny

Stark ekonomi trots nedgång

Stark ekonomi trots nedgång

Konjunkturinstitutets senaste konjunkturrapport visar på en nedgång i svensk ekonomi. Barometerindikatorn föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6 i oktober. Trots detta är stämningsläget i ekonomin starkare än normalt.

Det är tillverkningsindustrin som håller uppe stämningsläget i svensk ekonomi just nu. Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg något till följd av ytterligare starka omdömen om de innevarande orderstockarnas storlek. Främst är det konsumtionsvaruindustrin som ser positivt på framtiden.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll för tredje månaden i rad och hamnar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Byggindustrins lägre förväntningar förklaras främst av nedjusterade anställningsplaner vilka  pekar på minskad sysselsättning de närmaste månaderna. Även synen på orderstockarnas storlek dämpades ytterligare något, men är fortsatt starkare än normalt, enligt konfidensindikatorn.

Även tjänstesektorn och hushållen visar en dämpad syn på ekonomin framöver. Inom detaljhandeln ser man ljusare på framtiden. Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,9 enheter i november.

Affärsidé: matcontainrar till svensk landsbygd

Ombyggda containrar ska placeras på platser som saknar utbud.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/affarside-matcontainrar-till-svensk-landsbygd-28133

Trafikverket stäms på 800 miljoner

Italiensk entreprenör stämmer efter Förbifart-kaoset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trafikverket-stams-pa-800-miljoner-28146

Byggmaterialen som ökar mest

Nya siffror för byggmaterialhandeln.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmaterialen-som-okar-mest-28148

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130