Meny

Sökes: Ännu fler kvinnor till branschen

Sökes: Ännu fler kvinnor till branschen

En jämställd byggbransch kan kännas långt borta, men jämställdhetsfrågan är viktig på Sveriges fem största byggföretag. Högst andel kvinnor av de fem har JM. – Vi jobbar med att sätta tydliga mål. Det får oss att tänka i nya banor, säger Helena Söderberg, personaldirektör på JM.

Byggindustrin har tittat på de fem största byggföretagen i Sverige (sett till personalstyrka) Peab, Skanska, NCC, JM och Erlandsson bygg. Siffrorna är framtagna av Sveriges Byggindustrier från årsredovisningar för 2017 och visar alltså personalsammansättningen från 2016.

JM har 18 procent kvinnor och de flesta av dem jobbar som tjänstemän. Men 2016 satte de målet att ha 20 procent kvinnliga yrkesarbetare 2030, ett ambitiöst mål eftersom de hade 0,7 procent kvinnliga yrkesarbetare när målet sattes. 

Företagets lärlingsutbildning för kvinnor har sedan dess gett resultat. Förutom att man lyckats dubblera antalet kvinnliga yrkesarbetare har lärlingsutbildningen även resulterat i lärlingarnas egen podcast ”Snickarpodden”.

Helena Söderberg, personaldirektör på JM.

På tjänstemannasidan vill JM att inget kön ska utgöra mer än 60 procent av personalstyrkan inom företagets alla olika områden.

– Vi har mentorprogram och nätverk för kvinnor i produktionen. Vi tror också mycket på att nå kvinnor tidigt i karriären, exempelvis som praktikanter, säger Helena Söderberg.

Skanska hade 2016 16 procent kvinnor i företaget och den snabbaste ökningen av antalet kvinnor på företaget – cirka 23 procent – mellan 2015–2016.

Anna Wenner är HR-direktör på Skanska Sverige och säger att man jobbar särskilt för att öka andelen kvinnor i linjebefattningar. 

– 2015 satte vi en ny affärsplan där vi vill ha ökat andelen kvinnor på högre chefspositioner från 10 procent till 30 procent vid utgången 2020. 2017 hade vi ökat till 18 procent. Vid slutet av 2017 hade vi också ökat gruppen arbetsledare och produktionschefer från 8 till 11 procent. Många andra branscher tycker kanske det är futtigt men för oss är det så här vi behöver jobba och mäta för att kunna åstadkomma förändringar, säger Anna Wenner.

 

Anna Wenner, HR-direktör på Skanska Sverige.

Skanska jobbar mycket med att vara ute i skolorna och stärka sitt varumärke. Inom organisationen jobbar företaget med kvinnliga nätverk, workshops och värdegrundsarbete. 

– Vi jobbar också mycket med att ge kvinnor möjlighet till karriärutveckling. Kvinnor har tidigare ofta gått in i stöttande roller som kvalitet och miljö. Det är viktiga roller men om vi vill att man ska göra karriär i företaget måste man även kunna ta andra roller, säger Anna Wenner.

När det gäller yrkesarbetare har man inte satt några mål om hur många fler man vill bli.

– Men vi tror mycket på ”30 procentsgränsen”; kommer man över den blir det känsla av att vara mer individ än grupp, därför tror vi på att bemanna en byggarbetsplats med flera kvinnor och låter det vara noll på en annan, säger Anna Wenner.

Peab hade 2016 cirka 11 procent kvinnor.

– Vi vill utjämna könsfördelningen generellt i hela bolaget, men vårt primära fokus ligger just nu på att öka andelen kvinnor i produktionen. Vi sätter inte kvantitativa mål avseende kön, däremot arbetar vi med mer lokala målsättningar för ökad mångfald, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef.


Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab.

Peab fick sig ett rejält uppvaknande när eleverna på deras egna Peabskolor vittnade om ”machokultur” på byggarbetsplatserna 2015 och många andra på företaget höll med. Det ledde till jämställdhetsutbildning för hela personalen, samarbete med facket i dessa frågor, kvinnliga nätverk och workshops med värdegrundtema. Utbildningsinsatserna har givit goda effekter tycker man.

NCC som hade 10 procent kvinnor anställda 2016 har också jobbat med att skapa byggarbetsplatser där både kvinnor och män trivs, med mer bekväma kläder för kvinnor och byggbodar med ett förrum innan duschen, som ger möjlighet till mer enskildhet för såväl kvinnor som män.

 

Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC.

Målet i företaget är att ingen enskild grupp inom företaget ska ha mindre än 30 procent av det ena könet och mångfaldsmässigt spegla det samhällen vi verkar i.

– Vi jobbar aktivt med mångfald i alla våra grupper och på alla olika positioner, men den grupp där det går absolut trögast är hos våra yrkesarbetare. Vi kommer i vår lansera projektet ”Sustainable sites” där vi utvidgar vårt hållbarhetsarbete från att handla om miljöfrågor till att även handla om sociala frågor då får vi en möjlighet att till exempel efterfråga fler jämställda byggbodar, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef.


Tobias Hagrenius, VU-chef Erlandssons bygg.

Erlandsson bygg har bara 5 procent kvinnor på företaget och enligt företagets VU-chef Tobias Hagrenius beror det på att man i jämförelse har en stor andel kollektivanställda – 70 procent.

– Ser vi bara till könsfördelningen på tjänstemannasidan uppgår andelen kvinnliga medarbetare till 22 procent, säger han.

Men precis som de andra företagen vill man se fler kvinnor på sina arbetsplatser.

– Vi måste säkra framtida personalresurser och då vill vi ha med kvinnorna. Vi vill också att bolagets etniska mångfald ska spegla det samhälle vi lever i – annars kommer vi halka efter långsiktigt. Dessutom är det positivt för gruppen att få in kvinnor, personer med annan religion och kulturell bakgrund. Det ger en helt annan stämning och vi ser bara positivt på detta, säger Tobias Hagrenius.

Kvinnostatistik

Andel kvinnor i procent

  • JM   18
  • Skanska 16
  • Peab 11,4
  • NCC  10,1
  • Erlandsson Bygg   4,9

Andelen kvinnor har sannolikt ökat sedan dess i flera av företagen, men eftersom alla siffror inte är offentliga i skrivande stund väljer Byggindustrin att utgå från den senaste kompletta statistik som finns.

 

Största ökningen av antal kvinnor 2015–2016 i procent

  • Skanska 23          
  • Erlandsson    i.u.
  • JM      17
  • Peab 15
  • NCC    1

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420

Prisma byggs i Helsingborg

Ny märkesbyggnad ska vara klar 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/prisma-byggs-i-helsingborg-27421

Glömstaskolan vinner pris

Invånarna fick rösta fram bästa byggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glomstaskolan-vinner-pris-27419

3D-printer skriver ut fullstora dörrar och fönster

Ska kunna sälja redan 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/3d-printer-skriver-ut-fullstora-dorrar-och-fonster-27410

Nobel Center stoppas

Alliansen och Miljöpartiet överens i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nobel-center-stoppas-27402

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Hantverkarbrist hämmar byggföretagare

Svårigheter att växa i god konjunktur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hantverkarbrist-hammar-byggforetagare-27403

Peab bygger campus i Lund

Projektet värt 415 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-campus-i-lund-27400

Plåtslagare prisas med stipendium

Plåtslagaren Mathilda Klinger Danielsson är årets Isabellestipendiat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/platslagare-prisas-med-stipendium-27398