Meny
  • Företaget Colives vd Jonas Häggqvist hoppas att boendeformen ”co-living”, det vill säga samboende, ska få fotfäste i Sverige. Foto: Johanna Åfreds

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Colive har tecknat ett avtal med Rikshem som ska möjliggöra att fler unga får en bostad. Uppsala kan bli först ut med ett projekt.

Företaget Colive hoppas att boendeformen ”co-living”, det vill säga samboende, ska få fotfäste i Sverige. Nu har de tecknat ett avtal med Rikshem där företagen tillsammans ska utveckla lägenheter med en planlösning som är anpassad för unga människor som vill bo ihop.

– Det är en boendeform som saknas i Sverige. Den kommer från USA och Kanada men har etablerats i flera europeiska länder de senaste låt oss säga tre åren, samt även på olika platser i Asien, säger Jonas Häggqvist, vd, Colive. 

Sverige är det land i världen som har högst andel singelhushåll påpekar Jonas Häggqvist, och hänvisar till siffror från SCB om att 40 procent av alla hushåll är singelhushåll här. 

– Efterfrågan på delade bostäder bland unga vuxna är stort. Nästan en tredjedel av alla som vill flytta har inte möjlighet att göra det. Näringslivet uppger också att var femte anställning uteblir till följd av brist på boendelösning. Samarbetet med Rikshem, en rikstäckande och långsiktig aktör öppnar upp för en etablering av boendeformen co-living i den omfattning som krävs för att snabbt göra stor skillnad, säger Jonas Häggqvist.

Mark- och byggprisnivåerna gör det svårt att bygga billigare hyresrätter men när gemensamhetsytor, exempelvis kök och vardagsrum, delas kan fler unga få en bostad till en lägre kostnad. Målgruppen som Colive ser framför sig är de som befinner sig i glappet mellan student och vuxenliv. De arbetar i storstäder och har behov av att bo centralt och nära kommunikationer. 

– Vi vill möjliggöra utvecklingen av nya boendeformer för att tillgodose de olika behov som finns genom livet. Samboende är en boendeform som efterfrågas och som kan bidra till en flexibilitet i samhället när unga kan flytta till jobben. Just nu tittar vi på vilka projekt som kan passa för konceptet och Uppsala är en av de städer som kan vara aktuell i första skedet, säger Petter Jurdell, chef  för affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

Det Colive erbjuder är ett hyreskontrakt där hyresgästen tecknar avtal med Colive som hyresvärd. Kontraktet kommer att innehålla fler ”klausuler” än ett traditionellt hyresavtal. Det kan handla om åldersgräns och att den som flyttar in här förbinder sig att sköta sig på ett sätt som gör det möjligt att bo tillsammans med andra.

– För att det ska bli mer friktionsfritt att bo tillsammans kommer vi att lägga på tjänster som underlättar för det. Till exempel städpersonal till gemensamma utrymmen, säger Jonas Häggqvist.

Colive är alltså inte fastighetsägare utan snarare kravställare på utformningen av byggnaden gentemot fastighetsägare och exploatör. De blockhyr sedan i långa avtal för vidare uthyrning till hyresgästerna. De boende ska också ges möjlighet att påverka vilka de ska bo med. Colive utvecklar just nu en mjukvaruplattform som möjliggör matchning av hyresgäster utifrån intressen, personlighet och andra preferenser. 

Tydlig nedgång i byggande enligt SCB

53 000 lägenheter påbörjades under 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tydlig-nedgang-i-byggande-enligt-scb-27908

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Ingen hade informerat asfaltsläggarna om personalliggaren.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/asfaltslaggare-far-baklaxa-av-skatteverket-27895

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866