Meny
  • Företaget Colives vd Jonas Häggqvist hoppas att boendeformen ”co-living”, det vill säga samboende, ska få fotfäste i Sverige. Foto: Johanna Åfreds

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Colive har tecknat ett avtal med Rikshem som ska möjliggöra att fler unga får en bostad. Uppsala kan bli först ut med ett projekt.

Företaget Colive hoppas att boendeformen ”co-living”, det vill säga samboende, ska få fotfäste i Sverige. Nu har de tecknat ett avtal med Rikshem där företagen tillsammans ska utveckla lägenheter med en planlösning som är anpassad för unga människor som vill bo ihop.

– Det är en boendeform som saknas i Sverige. Den kommer från USA och Kanada men har etablerats i flera europeiska länder de senaste låt oss säga tre åren, samt även på olika platser i Asien, säger Jonas Häggqvist, vd, Colive. 

Sverige är det land i världen som har högst andel singelhushåll påpekar Jonas Häggqvist, och hänvisar till siffror från SCB om att 40 procent av alla hushåll är singelhushåll här. 

– Efterfrågan på delade bostäder bland unga vuxna är stort. Nästan en tredjedel av alla som vill flytta har inte möjlighet att göra det. Näringslivet uppger också att var femte anställning uteblir till följd av brist på boendelösning. Samarbetet med Rikshem, en rikstäckande och långsiktig aktör öppnar upp för en etablering av boendeformen co-living i den omfattning som krävs för att snabbt göra stor skillnad, säger Jonas Häggqvist.

Mark- och byggprisnivåerna gör det svårt att bygga billigare hyresrätter men när gemensamhetsytor, exempelvis kök och vardagsrum, delas kan fler unga få en bostad till en lägre kostnad. Målgruppen som Colive ser framför sig är de som befinner sig i glappet mellan student och vuxenliv. De arbetar i storstäder och har behov av att bo centralt och nära kommunikationer. 

– Vi vill möjliggöra utvecklingen av nya boendeformer för att tillgodose de olika behov som finns genom livet. Samboende är en boendeform som efterfrågas och som kan bidra till en flexibilitet i samhället när unga kan flytta till jobben. Just nu tittar vi på vilka projekt som kan passa för konceptet och Uppsala är en av de städer som kan vara aktuell i första skedet, säger Petter Jurdell, chef  för affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

Det Colive erbjuder är ett hyreskontrakt där hyresgästen tecknar avtal med Colive som hyresvärd. Kontraktet kommer att innehålla fler ”klausuler” än ett traditionellt hyresavtal. Det kan handla om åldersgräns och att den som flyttar in här förbinder sig att sköta sig på ett sätt som gör det möjligt att bo tillsammans med andra.

– För att det ska bli mer friktionsfritt att bo tillsammans kommer vi att lägga på tjänster som underlättar för det. Till exempel städpersonal till gemensamma utrymmen, säger Jonas Häggqvist.

Colive är alltså inte fastighetsägare utan snarare kravställare på utformningen av byggnaden gentemot fastighetsägare och exploatör. De blockhyr sedan i långa avtal för vidare uthyrning till hyresgästerna. De boende ska också ges möjlighet att påverka vilka de ska bo med. Colive utvecklar just nu en mjukvaruplattform som möjliggör matchning av hyresgäster utifrån intressen, personlighet och andra preferenser. 

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097