Meny

Snart avgörs Årets Bygge 2018

Snart avgörs Årets Bygge 2018

På måndag avgörs vem som vinner Årets Bygge 2018. Efter många och långa diskussioner har Årets Bygge-juryn enats kring ett beslut.

– Det har varit ett jämnare startfält i år. Alla projekt har hållit en hög nivå och därmed har det varit svårare att välja en vinnare också, säger Mårten Lindström, ordförande i Årets Bygge-juryn.

Enligt Mårten Lindström har det i researchen inte framkommit några negativa omdömen i något av projekten.

– Det verkar ha varit god samverkan i alla projekten, säger han.

Han tycker att det är roligt att det är stor spridning både geografiskt och projektmässigt bland de nominerade. Att Årets Bygge är en utmärkelse som vill lyfta fram välfungerande projekt oavsett om det rör sig om hus, infrastrukturprojekt eller något annat typ av projekt.

– Det gör det förstås svårare att jämföra projekten sinsemellan, men det är också det som är charmen. Det är inte en tävling för hus eller anläggning eller någon annan kategori projekt. Här ska vi jämföra en VA-anläggning med en universitetsbyggnad till exempel – det är svårt men det går. Man måste fokusera på hur projektet är genomfört, det är det som är den övergripande idén., säger Mårten Lindström.

I sitt arbete har alla juryns medlemmar poängsatt alla projekt utifrån de fem huvudkriterierna som man utgår från i sin bedömning för att få fram olika aspekter av projektet: samverkan, teknik och innovationer, tid-kvalitet-budget, hållbarhet och säkerhet/arbetsmiljö.

Djuplodande diskussioner

Därefter diskuterar man igenom alla projekten:

Vi stannar inte alls vid poängsättningen, den är mer för att lyfta fram vad vi anser om olika aspekter av projektet. Om någon sätter en tvåa och en annan en nia på en del i projektet har vi verkligen något att diskutera kring för att så småningom komma till en samsyn, säger Mårten Lindström.

Juryn lägger stor vikt vid punkten samverkan.

– Samverkan är ofta grunden till ett lyckat projekt. Men samverkan kan ske på väldigt olika sätt. Den är till exempel inte knuten till en speciell entreprenadform. Det jag ser är att engagemanget och ledningskulturen från byggherren och vidare genom hela projektorganisationen är oerhört viktigt. Det märks tydligt bland de fem finalisterna i denna tävlingsomgång, säger Mårten Lindström.

Engagerat och inspirerande ledarskap väg till framgång

Vägen till ett lyckat projekt tar, enligt Årets Bygge-juryns ordförande, också avstamp i ett tydligt gemensamt mål. Vad ska uppnås? Vilka funktioner ska uppnås? Vilka är de ekonomiska ramarna och när ska det vara klart och så vidare?

– Med det får alla aktörer i projektet rätt verktyg för att uppfylla sin del i det gemensamma målet, säger Mårten Lindström.

Ju närmare man kommer att utse finalisterna, desto djupare blir diskussionerna.

– I år hade vi säkert sju, åtta, nio projekt som vi verkligen diskuterade igenom på djupet innan vi trattade ner till de fem finalisterna. Det är en process som vi inte skulle kunna genomföra om vi inte satt i samma rum och hade tid att prata, säger Mårten Lindström.

Skanska utför Norges största vägprojekt

Tar hem OPS-kontrakt för 5,5 miljarder kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-utfor-norges-storsta-vagprojekt-26516

Göteborg kämpar för att nå mål om byggemenskaper

Stort intresse bland kommuner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-kampar-att-na-mal-om-byggemenskaper-26492

Loop Rocks får silver av Postnord

Tilldelas andraplats i logistikpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/loop-rocks-far-silver-av-postnord-26513

800 000 lägenheter behöver renoveras

Men kompetensbrist gör att arbetet tar tid.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/800-000-lagenheter-behover-renoveras-26511

Regeringen gör om investeringsstödet

Höjd nivå och bonus för påbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-gor-om-investeringsstodet-26510

Ny roll för Peter Wågström

Styrelseledamot i bolag med fokus på Baltikum.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-roll-peter-wagstrom-26509

”Förankring har varit i fokus”

Branschen lämnar lista på klimatuppmaningar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forankring-har-varit-i-fokus-26486

8 av 10 byggföretag har svårt att rekrytera

Dipart: ”Ingen svarar på annonser längre. Allt går via personliga kontakter."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/8-av-10-byggforetag-har-svart-att-rekrytera-26507

De är nominerade till Nordbyggs Guldmedalj

Nu kan du rösta på din favoritprodukt!
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ar-nominerade-till-nordbyggs-guldmedalj-26505

Husfabriker driver på i jämställdhetskampen

Derome satsar på varannan damernas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/husfabriker-driver-pa-i-jamstalldhetskampen-26456