Meny
  • Ulf Larsson, ordförande i Beast, Bo Baudin, strateg Fastigheter, Tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges kommuner och landsting och Marcus Bengtsson, Head of BuildTech Management på Tikab.

SKL ansluter sig till Beastsamarbetet

SKL ansluter sig till Beastsamarbetet

En ny branschgemensam digital lösning för granskning av ritningar i tidigt skede har inneburit stora tidsbesparingar hos de stora byggföretagen. Nu har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting via FoU-fonden för kommuners fastighetsfrågor tagit beslut att stödja medlemmarna och implementera tillämpning av arbetsmetoden.

– Vår styrelse  och de kommuner och landsting vi talar med känner sig vilsna i debatten kring digitalisering och vet inte hur de ska komma vidare. För oss är det klockrent att vi hittat något enkelt som Beast effektivare granskning och som kan ge effekt direkt, säger Bo Baudin, strateg Fastigheter, Tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges kommuner och landsting.
Branschföreningen Beast i samverkan med BIM Alliance har med finansieringsstöd av SBUF under 2017 gemensamt digitaliserat granskningsprocessen under projekteringen. Målet har varit att förenkla projekteringen för alla deltagare och att frångå tidigare praxis att granskningshanteringen är unik för varje projekt.
Projektet initierades av Ulf Larsson, chef operativt stöd NCC Building och även ordförande i Beast. Idén kom när NCC byggde sitt huvudkontor. Entreprenörerna lade konkurrensen mellan företagen åt sidan och gick ihop för att skapa en metod för att standardisera statushantering av granskningskommentarer och kunna samverka i realtid.
– Att göra en branschgemensam standard är enklast för alla om vi ska lyckas med digitalisering inom branschen, för vi jobbar ändå med samma konsulter och kunder, säger Ulf Larsson.


LÄS MER: Framgångsrikt med digital granskning i Staffanstorp

 

Byggindustrin skrev om projektet redan då det var på idéstadiet 2016. Projektdeltagarna i Beast har varit NCC, Skanska. Peab, JM och Veidekke, samt referenser från BIM Alliance, Sweco och Trafikverket, alla är även medlemmar i BIM Alliance.
Hur fungerar det då rent praktiskt? Jo, skillnaden mellan förr och nu är både stor och liten på samma gång. Förr levererades PDF-ritningar via mejl eller projektportaler till alla granskningsdeltagare. De gjorde sina kommentarer i excel-listor och levererade tillbaka dem till projekteringsledaren som sammanställde och levererade ut alla kommentarer igen. De inblandade hade inte chans att se de andras kommentarer förrän slutsammanställningen var klar. Flera kommenterade samma sak och en del fick påminnas om att lämna sina granskningskommentarer flera gånger. Och många kommentarer försvann helt enkelt på vägen.
– Tidigare skickade man ut 200 ritningar till fem personer – då fick man i värsta fall tillbaka 1 000 ritningar med kommentarer. Att sammanställa alla dessa kommentarer tar mycket tid, nu sköts detta med automatik, säger Marcus Bengtsson, Head of BuildTech Management på Tikab, som kommer att utgöra stöd i projektet med SKL.
I det nya sättet att arbeta skippar man alla leveranser fram och tillbaka. PDF-ritningarna finns på en gemensam arbetsyta som alla inblandade bjuds in till. Där kan alla granska samtidigt och kommentera direkt i pdf-dokumenten och se varandras kommentarer i realtid. Olika färgkoder signalerar status om det är en ny kommentar, och om den ska avvisas eller inarbetas i ritningen.
Det gemensamma stödverktyget är i detta fall programmet Bluebeam Revu, men det finns andra alternativa system. Fokuset kring granskning av PDF:er kommer sig av det oftast är i detta format som kontraktshandlingar i form av ritningar och tekniska beskrivningar.


Enkelt att ta till sig


Men det är också enkelt för många att ta till sig.
– Jag har jobbat med en hel del projekt där man inte når fram till önskad tillämpning för att det valda stödsystemet är för komplicerat. Här har vi hög teknisk tillämpningsnivå, men vi pratar fortfarande pdf och det är det format man använder idag. Det gör det väldigt enkelt och tillgängligt för de som jobbar med det här i kommuner och landsting, säger Bo Baudin.
– Det här är en väldigt inkluderande arbetsmetod. Man använder smarta moderna metoder på en gammal process, säger Marcus Bengtsson.
Att man sparar så mycket tid i granskningsarbetet gör också att man har mer tid att lyssna på de personer som är engagerade i projektet som representanter för verksamheter – till exempel förskolechefer, rektorer och sjukhuschefer och även andra anställda i verksamheterna.
– Som rektor är man kanske bara med och bygger en ny skola en gång i livet. Då måste det vara enkelt att granska och kommentera ritningarna för att säkerställa behovet för de som ska bedriva verksamheten i byggnaden, säger Ulf Larsson.
Han är väldigt positiv till SKL:s satsning.
–Det är väldigt stort för branschen att vi får ut spridning och tillämpning för att underlätta digitalisering av främst system- och bygghandlingar till alla SKL:s medlemmar, eftersom detta berör alla byggen av skolor, förskolor, sjukhus och så vidare, säger han.
SKL planerar nu för utbildningar, konferenser och webinarier om det här sättet att arbeta.
–För att underlätta spridningen och tillämpningen samt dela på erfarenheterna till SKL kommer fler medlemmar från Beast vara med på aktiviteterna. Förutom NCC är även Skanska och Peab med under 2019, säger Ulf Larsson.
Men intresserade aktörer i kommuner och landsting behöver inte vänta på att bli kontaktade, de får gärna höra av sig tidigare, menar Bo Baudin.
– Om man tycker detta låter bra och känner att ”detta vill vi göra” så får man gärna kontakta mig direkt, säger han.
 

Effektivare granskningsprocess
  • Beast har tillsammans med NCC Building, Skanska, Veidekke, Peab, JM, BIM Alliance och Trafikverket drivit utvecklingsprojektet ”Effektivare granskningsprocess”. Målet med projektet var att standardisera och digitalisera granskningsprocessen vid granskning av system- och bygghandlingar för att förenkla den omfattande och ofta manuella hanteringen.
  • Filmer, verktyg och stöddokument finns tillgängliga för alla kostnadsfritt på ncc.se under för leverantörer NCC Projektering och på Beast webbsida samt även hos Peab och snart hos Skanska.
  • Nu sprids metoden som tagits fram till SKL:s alla medlemmar. FoU-fonden för kommuners fastighetsfrågor har tagit beslutet om att satsa på detta, men man riktar sig även till landstingen.
     

Bostadsbyggare går ihop för stärkt konsumentskydd

Kunden ska lättare kunna utvärdera sitt köp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggare-gar-ihop-starkt-konsumentskydd-27572

Notan för bostadsbristen: 36 miljarder kronor

Stockholmsregionen tappar fart i bostadsbristens spår.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/notan-bostadsbristen-36-miljarder-kronor-27563

Masthuggskajen först ut med certifiering av stadsdel

"Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/masthuggskajen-forst-ut-med-certifiering-av-stadsdel-27571
Hur bor bostadsministern? ”Jag har en lägenhet på Söder (Stockholm). Och så bor jag i Kalix på en liten gård i skogen”, säger Peter Eriksson.

Peter Eriksson: “Vi har två val”

Effekterna av bostadsbristen sätter press på politikerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peter-eriksson-vi-har-tva-val-27564

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt

Bostadsbyggandet i Sverige dyker från en hög nivå, men de regionala skillnaderna är stora.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-fortsatter-nedat-27562

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Uppsala kan bli först ut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-kan-sverige-bli-en-del-av-co-living-trenden-27560

Bostadsutvecklare kan vara på väg att knäckas

Prime Livings pengar på väg att ta slut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-kan-vara-pa-vag-att-knackas-27559

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Branschen minglade på Uppsalas Business Arena

Vimmel och diskussioner om branschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-minglade-pa-uppsalas-business-arena-27558

Linnea fick stöd av pappas byggkollegor

Karaten Bygg samlade in 52 000 till Diabetesfonden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/linnea-fick-stod-av-pappas-byggkollegor-27557

Ökade regionala tågresor sätter press på järnvägen

Infrastruktur debatterades i Uppsala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-regionala-tagresor-satter-press-pa-jarnvagen-27556