Meny
  • Staffan Åkerlund, Byggindustrin, Johnny Kellner, klimat- och energiexpert, Ulf Larsson, NCC, Carl-Henrik Appel, Riksbyggen, och AnneLie Granljung, Luleå kommun.
    Foto: Anders Siljevall

"Skärpning, branschen"

"Skärpning, branschen"

Skärpning gubbar, eller skärpning branschen? Produktiviteten i byggsektorn har stått still i sedan 70-talet. Samtidigt saknas inte initiativ för att komma till rätta med situationen. Tre goda ting togs upp under Byggindustrins fördjupningsseminarium under Business Arena i Stockholm.

Samverkan, säkerhet och hållbarhet är tre nyckelord som kännetecknar ett lyckat byggprojekt. Under Byggindustrins seminarium tog Staffan Åkerlund, chefredaktör och moderator, avstamp i Årets Bygge, som har gått från en ren skönhetstävling till en prövning av hela produktionskedjan.
– Idag har vi pejl på att det förekommer en väldigt intressant utveckling i branschen när det gäller produktivitet, berättade Staffan Åkerlund.
Johnny Kellner, energi- och hållbarhetskonsult, har under sitt yrkesliv sett utvecklingen inom hållbart byggande. Idag ser situationen annorlunda ut jämfört med 90-talet.
– På den tiden var det inte ett rakt spår in på ett byggbolag om man ville jobba med hållbarhet. Idag slåss bolagen om att komma med den bästa hållbarhetslösningen, berättade han.

I takt med att teknikutvecklingen går framåt och husen blir allt mer komplexa ställs också allt högre krav på ordning och reda, samt noggranna beräkningar.
– Idag är en bostad nästan i samma dimension som ett mindre kontorshus i komplexitet, vilket gör det svårare att göra energiberäkningar. När jag granskade energiberäkningar på Veidekke var i princip ingen rätt, förklarade Johnny Kellner.
 

God samverkan krävs

Det är en utmaning som kräver god samverkan mellan alla aktörer i bygget. Ulf Larsson, operativt stöd på NCC Building Sverige och ordförande i Beast, betonade vikten av tidig projektering där alla parter är med från början.
– När vi kommer in tidigt, då kommer de kreativa lösningarna. Kommer vi in sent, då blir det dyrt istället.
AnneLie Granljung, planchef på Luleå kommun som är hemvist för Årets Bygge 2018 – Östra länken, delade bilden av att det är viktigt att alla är med tidigt och att pratar om vad som ska uppnås, snarare än hur arbetet ska utföras.
– Det är jättedyrt att bygga fel, för då behöver vi ta hand om de sociala problem som uppstår. Vi behöver tidigt komma samman och prata om målen, vad vi vill åstadkomma tillsammans.
Carl-Henrik Appel, regionchef för Stockholm-Uppland på Riksbyggen, tyckte att det var slående att samma diskussion förs nu som 1973.
– Man pratade om ”skärpning gubbar”, men det är inte gubbarna utan vi själva. Oavsett vad vi häller in för system handlar det om möten, att människor har respekt för varandra. Det handlar om stora belopp och man hamnar lätt i ”what’s in it for me”.
För att klara bostadsförsörjningen behöver produktiviteten öka till miljionprogrammets volymer.
– Som det ser ut idag har en vuxen människa inte råd att flytta hemifrån. Skärpning branschen!

Tydlig nedgång i byggande enligt SCB

53 000 lägenheter påbörjades under 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tydlig-nedgang-i-byggande-enligt-scb-27908

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Ingen hade informerat asfaltsläggarna om personalliggaren.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/asfaltslaggare-far-baklaxa-av-skatteverket-27895

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866