Meny

Sjunkande arbetslöshet bland unga

Sjunkande arbetslöshet bland unga

Arbetslösheten fortsätter att minska bland ungdomar och är nu nere på den lägsta nivån sedan 2008. Sammantaget fortsatte dock antalet arbetslösa att stiga i takt med att fler nyanlända går in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

I juni var 351 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 5 000 personer jämfört med samma månad förra året.

– Att arbetslösheten sammantaget stiger är helt i linje med våra prognoser och är en följd av att fler nyanlända som fått sina uppehållstillstånd skrivs in i etableringsuppdraget. Det är inte ett tecken på en svagare arbetsmarknad säger Johan Bissman, tf. analyschef på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska tydligt bland ungdomar. I slutet på juni var 52 000 unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.  Det är 6 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsnivån bland unga är nu 9,9 procent, den lägsta nivån sedan 2008.

Arbetslösheten sjunker bland både unga män och unga kvinnor. Men det är fortsatt högre arbetslöshet bland de unga männen. I slutet på juni var arbetslöshetsnivåerna 7,9 procent för kvinnorna och 11,8 procent för männen i åldrarna 18-24 å

– Vi ser att jobben blir fler och att många unga kommer ut i arbete eller går till studier. Men det finns samtidigt unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Gemensamt för dessa är att de ofta saknar en fullständig gymnasieutbildning, säger Johan Bissman, tf. analyschef på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i juni

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2016.

  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 350 685 personer (345 581) varav 59 624 inom etablering (46 712).
  • 9,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 51 843 personer (57 829) varav 11 207 inom etablering (7 948).
  • 185 251 personer var öppet arbetslösa (180 004) varav 37 894 inom etablering (29 611).
  • 165 434 personer deltog i program med aktivitetsstöd (165 577) varav 21 730 inom etablering (17 101).
  • 29 424 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (32 265) varav 1 356 inom etablering (2 224)
  • 45 435 personer fick arbete (49 567) varav 2 541 inom etablering (1 637).
  • 6,0 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är lägre än föregående månader.
  • 3 324 personer varslades om uppsägning (2 354).

86 år av Byggindustrin

Detta har hänt under åren som gått.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/86-ar-av-byggindustrin-26117

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

Arbetsförmedlingen vill jobba efter byggföretagens modeller.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/samarbete-ska-skapa-fler-jobb-i-branschen-26108

Brobygge utses till "Årets sämsta bygge"

12 byggnadsarbetare skadades när gjutformen skadades.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brobygge-utses-till-arets-samsta-bygge-26115

NCC fortsätter vinstvarna

Resultat "nära noll" för fjärde kvartalet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-fortsatter-vinstvarna-26113

Unga vuxna går i sina föräldrars boendefotspår

Barn till hyresrättsföräldrar bosparar mer sällan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-vuxna-gar-i-sina-foraldrars-boendefotspar-26071

Första delen av Marieholmstunneln på plats

Se Trafikverkets film från jätteprojektet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-delen-av-marieholmstunneln-pa-plats-26095

Skanska storsatsar i Boklok-fabrik

Investerar 250 miljoner i Vimmerby-fabriken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-storsatsar-i-boklok-fabrik-26093

Peab om takraset: "Vi ser jätteallvarligt på detta"

Innergård rasade när tak till garage gav vika.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-om-takraset-vi-ser-jatteallvarligt-pa-detta-26091