Meny

Sjunkande arbetslöshet bland unga

Sjunkande arbetslöshet bland unga

Arbetslösheten fortsätter att minska bland ungdomar och är nu nere på den lägsta nivån sedan 2008. Sammantaget fortsatte dock antalet arbetslösa att stiga i takt med att fler nyanlända går in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

I juni var 351 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 5 000 personer jämfört med samma månad förra året.

– Att arbetslösheten sammantaget stiger är helt i linje med våra prognoser och är en följd av att fler nyanlända som fått sina uppehållstillstånd skrivs in i etableringsuppdraget. Det är inte ett tecken på en svagare arbetsmarknad säger Johan Bissman, tf. analyschef på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska tydligt bland ungdomar. I slutet på juni var 52 000 unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.  Det är 6 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsnivån bland unga är nu 9,9 procent, den lägsta nivån sedan 2008.

Arbetslösheten sjunker bland både unga män och unga kvinnor. Men det är fortsatt högre arbetslöshet bland de unga männen. I slutet på juni var arbetslöshetsnivåerna 7,9 procent för kvinnorna och 11,8 procent för männen i åldrarna 18-24 å

– Vi ser att jobben blir fler och att många unga kommer ut i arbete eller går till studier. Men det finns samtidigt unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Gemensamt för dessa är att de ofta saknar en fullständig gymnasieutbildning, säger Johan Bissman, tf. analyschef på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i juni

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2016.

  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 350 685 personer (345 581) varav 59 624 inom etablering (46 712).
  • 9,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 51 843 personer (57 829) varav 11 207 inom etablering (7 948).
  • 185 251 personer var öppet arbetslösa (180 004) varav 37 894 inom etablering (29 611).
  • 165 434 personer deltog i program med aktivitetsstöd (165 577) varav 21 730 inom etablering (17 101).
  • 29 424 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (32 265) varav 1 356 inom etablering (2 224)
  • 45 435 personer fick arbete (49 567) varav 2 541 inom etablering (1 637).
  • 6,0 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är lägre än föregående månader.
  • 3 324 personer varslades om uppsägning (2 354).

Webb-tv: Byggindustrin får ny chefredaktör

Anders Carlén tillträder som ny chefredaktör för Byggindustrin den 5 november.
Nyhet
http://byggindustrin.se/node/27434

Skanskas aktie har fallit sju procent

USA i kris men Sverigemarknaden går bra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-aktie-har-fallit-sju-procent-27433

En miljard lägre i resultat för Skanska

Vinstvarnar för USA-verksamheten och byter ut chef.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-miljard-lagre-i-resultat-skanska-27430

Sweco förvärvar i Europa

Köper ett tyskt och två belgiska företag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-forvarvar-i-europa-27432

Byggarna vill ha reglering av klimatutsläpp

”Jag tror att det är nödvändigt. Det måste till en lag eller någon form av reglering.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarna-vill-ha-reglering-av-klimatutslapp-27425

Lerklump träffade arbetare på bygge

Olyckan skedde i samband med schaktarbete på en av Botryggs arbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lerklump-traffade-arbetare-pa-bygge-27427

Dags att göra 
verklighet 
av brovision

Innovationstävling går in i nästa fas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dags-att-gora-verklighet-av-brovision-27412

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420