Meny

Sjunkande arbetslöshet bland unga

Sjunkande arbetslöshet bland unga

Arbetslösheten fortsätter att minska bland ungdomar och är nu nere på den lägsta nivån sedan 2008. Sammantaget fortsatte dock antalet arbetslösa att stiga i takt med att fler nyanlända går in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

I juni var 351 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 5 000 personer jämfört med samma månad förra året.

– Att arbetslösheten sammantaget stiger är helt i linje med våra prognoser och är en följd av att fler nyanlända som fått sina uppehållstillstånd skrivs in i etableringsuppdraget. Det är inte ett tecken på en svagare arbetsmarknad säger Johan Bissman, tf. analyschef på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska tydligt bland ungdomar. I slutet på juni var 52 000 unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.  Det är 6 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsnivån bland unga är nu 9,9 procent, den lägsta nivån sedan 2008.

Arbetslösheten sjunker bland både unga män och unga kvinnor. Men det är fortsatt högre arbetslöshet bland de unga männen. I slutet på juni var arbetslöshetsnivåerna 7,9 procent för kvinnorna och 11,8 procent för männen i åldrarna 18-24 å

– Vi ser att jobben blir fler och att många unga kommer ut i arbete eller går till studier. Men det finns samtidigt unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Gemensamt för dessa är att de ofta saknar en fullständig gymnasieutbildning, säger Johan Bissman, tf. analyschef på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i juni

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2016.

  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 350 685 personer (345 581) varav 59 624 inom etablering (46 712).
  • 9,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 51 843 personer (57 829) varav 11 207 inom etablering (7 948).
  • 185 251 personer var öppet arbetslösa (180 004) varav 37 894 inom etablering (29 611).
  • 165 434 personer deltog i program med aktivitetsstöd (165 577) varav 21 730 inom etablering (17 101).
  • 29 424 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (32 265) varav 1 356 inom etablering (2 224)
  • 45 435 personer fick arbete (49 567) varav 2 541 inom etablering (1 637).
  • 6,0 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är lägre än föregående månader.
  • 3 324 personer varslades om uppsägning (2 354).

I vimlet på Årets Bygge-galan

Vår reporter Mattias de Frumerie gav sig ut i vimlet under Årets Bygge-galan på Cirkus
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/i-vimlet-pa-arets-bygge-galan-26539

Östra Länken är Årets Bygge 2018!

Infrastrukturprojekt i norr prisades på branschens gala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ostra-lanken-ar-arets-bygge-2018-26528

Sweco vill bygga tågtunnel under Lund

Ska ge plats för 2500 bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-vill-bygga-tagtunnel-under-lund-26536

Unga tjejer bjuds till WSP

111 stycken 12-19-åringar ska få inblick i bygg och teknik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-tjejer-bjuds-till-wsp-26535

Ytterman rekryterar nya medarbetare

Nyanställer i Uppsala och Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ytterman-rekryterar-nya-medarbetare-26529

Riksdagspartierna debatterade bostäder

Plakatpolitik med byggfokus på Årets Bygge-galan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksdagspartierna-debatterade-bostader-26524

Flexator är Årets Leanbyggare

"Det här är ett viktigt pris för oss."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flexator-ar-arets-leanbyggare-26527

Vinnarna av Byggopus fick gå på fest med hela branschen

Prisades med 10 000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnarna-av-byggopus-fick-ga-pa-fest-med-hela-branschen-26526

Hållbarhetshuset är Årets Fasad

KTH-byggnad prisad under Årets Bygge-galan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hallbarhetshuset-ar-arets-fasad-26525

Uppkoppling minskar stressen på bygget

Digitaliseringen har många fördelar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/uppkoppling-minskar-stressen-pa-bygget-26523