Meny

Serneke slopar utdelningen

Serneke slopar utdelningen

Sernekes valberedning föreslår att avvakta med aktieutdelningen inför bolagets stämma i maj. Bakgrunden är att man vill stärka den finansiella positionen.

Serneke har som policy att dela ut 30 till 50 procent av nettoresultatet efter skatt till aktieägarna. Inför årsstämman den åttonde maj bekräftar styrelsen i Serneke bolagets utdelningspolicy men väljer ändå att föreslå en utebliven utdelning för 2018. Skälet är behov av finansiell flexibilitet för att hantera den egna projektportföljen. I rådande situation ser styrelsen det därför som prioriterat att bolaget vidmakthåller en stark finansiell position.

– Vi har just nu stort fokus på Karlastaden och den omstrukturering och optimering som pågår. Vi jobbar med att dela upp projektet och hitta passande partnerskap för att realisera våra visioner för stadsdelen. Planen har hela tiden varit att få in flera byggherrar vilket är en förutsättning i projektet. Innan en ny struktur är på plats prioriterar styrelsen därför i år att hålla bolaget starkt hellre än att föreslå en utdelning, säger Kent Sander, styrelseordförande i Serneke.

Förra året delade Serneke ut fyra kronor per aktie.

Till stämman föreslås också två nya ledamöter till styrelsen – Anna Belfrage och Fredrik Alvarsson.

Anna Belfrage är född 1962 och har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Hon har lång erfarenhet från näringslivet med flera ledande roller inom ekonomi och finans. För närvarande har Anna Belfrage befattningen som Group CFO i skogskoncernen Södra, en ställning som hon avslutar vid utgången av maj 2019. Hon är ledamot i styrelserna för Note och Mycronic AB. Vid sidan om sin karriär inom ekonomi är Anna också författare av historiska romaner.

Fredrik Alvarsson är född 1969 och är utbildad vid bland annat Lunds universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Stockholm. Han har 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, bland annat med ledarroller inom NCC Construction AB och Hemsö Fastighets AB. Senast kommer Fredrik från rollen som VD för CA Fastigheter AB.

Valberedningen föreslår i övrigt omval av sittande styrelseledamöter, Mari Broman, Anna-Karin Celsing, Ludwig Mattsson och Ola Serneke samt omval av Kent Sander som styrelseordförande.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097