Meny
  • De stora byggbolagen kan delvis hålla uppe produktionen genom att rikta om resurser till annat byggande, till exempel av infrastruktur och offentliga lokaler, hänvisar Robert Boije, chefsekonom på SBAB. Foto: Johanna Åfreds

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Nedgången i antalet nya bostäder kommer att dra ned BNP-tillväxten 2019 i förhållande till 2018 enligt SBAB.

SBAB ligger än så länge kvar med bedömningen att bostadsinvesteringarna faller med 30 procent 2019 i förhållande till 2017. SCBs nya rapport och signaler från bland annat JM Stockholm, Bonava och Veidekke och deras stora tapp i antalet påbörjade bostäder är illavarslande, anser SBAB. 

– Fallet är förstås olyckligt sett till att det råder stor bostadsbrist i våra stora inflyttningsregioner, en brist som dessutom kommer att tillta de kommande åren. Men också sett till att vi nu ser tydliga tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SCBs rapport visar nedgång i bostadsbyggande.

Han hänvisar samtidigt till Nyhetsbyrån Direkts sammanställning från igår som visade att antalet sålda nyproducerade bostäder gick upp relativt mycket mellan det tredje och fjärde kvartalet förra året.

– Informationen spretar åt lite olika håll nu avseende framtiden för nyproduktionen. I kombinationen med de mycket svaga förväntningar husbyggarna hade i Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer ligger vi än så länge kvar med bedömningen att bostadsinvesteringarna faller med 30 procent 2019 i förhållande till 2017. Bland prognosmakarna var vi tidigt ute med att förutspå en stor nedgång i bostadsproduktionen, men sett till det låga antalet påbörjade lägenheter det fjärde kvartalet är det möjligt att vi kan komma att behöva revidera ned bostadsproduktionen ytterligare i vår kommande prognos, säger Robert Boije.

De stora byggbolagen kan delvis hålla uppe produktionen genom att rikta om resurser till annat byggande, till exempel av infrastruktur och offentliga lokaler, påpekae Robert Boije.

–  Samtidigt kan nedgången i antalet påbörjade bostäder också smitta av sig på en nedgång i infrastrukturinvesteringarna. Men att nedgången i antalet nya bostäder kommer att dra ned BNP-tillväxten 2019 i förhållande till 2018 står mer och mer klart, säger Robert Boije.

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016