Meny
  • Niklas Haglund, vd på Tjuren Projektpartner. Foto: Anders Siljevall
    Foto: Anders Siljevall

Samverkan väg till framgång med Urban Escape

Samverkan väg till framgång med Urban Escape

Avtalsrörelsen var i självklart fokus under årets Byggstämma och Sveriges Ingenjörer och Seko öppnade för idén om medarbetaravtal för både tjänstemän och LO-fackanslutna. Men det bjöds också på ministerbesök och en presentation av platsen för årets stämma – det nybyggda Urban Escape.

Byggstämmans öppna program inleddes med en presentation av om AMF Fastigeters Urban Escape – det nya kvarteret som ska sätta det anonyma området runt Brunkebergstorg i Stockholm på kartan – liksom platsen för årets byggstämma. Niklas Haglund, vd på Tjuren Projektpartner, berättade om hur allt började.

– Det här projektet initierades redan 2010 när Swedbank kom med beskedet att de skulle flytta från området ut till Sundbyberg. Känslan var att alla företag skulle flytta ut till förorterna. Samtidigt gjorde vi undersökningar som visade på motsatsen. Vi trodde på en nyurbanisering, förklarade Niklas Haglund.

Med syftet att sätta området på kartan inleddes ett stort arbete, både fysiskt och PR-mässigt. De fem fastigheterna har inte bara renoverats, utan det har byggts om, byggts till och byggts nytt. Tidigt kläcktes idén om att bygga ihop husen.

– Vi konstaterade snabbt att det inte räcker att bygga om och till. Vi behövde etablera nya verksamheter. Och vad är bättre än hotell? Nordic Choice har etablerat två hotell under unika varumärken, berättade Niklas Haglund.

I själva byggprocessen har samverkan och dialog varit framgångsreceptet. Niklas Haglund berättade att frågorna var många. Kunde NCC och Skanska samverka? Kunde Zenguin jobba med NCC? Kunde alla använda en fullt integrerad arbetsplats?

– Ja! Det gick alldeles utmärkt. Vi satte tidigt en form för samverkan och det har funkat bra att få alla att jobba tillsammans. Genom en gemensam logistiklösning har vi reducerat antalet transporter med över 80 procent, berättade Niklas Haglund.

Sveriges Byggindustriers tf vd Mats Åkerlind och nyvalde ordföranden Svante Hagman.
Sveriges Byggindustriers tf vd Mats Åkerlind och nyvalde ordföranden Svante Hagman.
Foto: Anders Siljevall

En paneldiskussion om avtalsrörelsen tog därefter vid. Utan Byggnads, men väl med Seko och Sveriges Ingenjörer som kunde ge sin syn på väg- och ban- respektive tjänstemannaavtalet. Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier inledde med att berätta att man är nöjd med lugnet i årets avtalsrörelse.

– I år så fick vi dialog. Det var inte gulligt, men det landade i ett avtal som vi bägge parter kände oss nöjda med. Diskussionen började på ett annat sätt.

Björn-Inge Björnberg, gruppchef för entreprenadområdet inom Seko, var även han nöjd med väg- och banavtalet, men anser att fler företag borde teckna kollektivavtal.

– Dessvärre har vi mycket hängavtal. Min uppfattning är att det borde vara intressant för företagen att ta del av den kultur som finns. Sveriges Byggindustrier skulle behöva jobba lite mer för att rekrytera medlemmar.

 Björn Granath, Sveriges Ingenjörer, kommenterade sitt nyligen tecknade tjänstemannaavtal.

– Vi har ett modernt kollektivavtal. Det jag däremot kan känna är att vår bransch är redo att höja blicken. Vi hade gärna sett att ni från arbetsgivarsidan bjuder in till diskussioner om ett nytt medarbetaravtal som kan omfatta både tjänstemannaförbund och LO-förbund. Det hade lett till mer inflytande och ibland kunde facken hjälpas åt i vissa frågor, menade han.

Mats Åkerlind var inte främmande för den tanken.

– Vi har ju jobbat med den frågan och det påbörjades ett sådant arbete för fem år sedan på väg- och bansidan. Men det tar en stund att komma dit, kommenterade han.

Han stämde också in i kritiken om att Sveriges Byggindustrier har varit tillräckligt aktiva i rekryteringsarbetet.

– Vi måste bli bättre på det. Det är en del av medlemsnytta 2025, förklarade Mats Åkerlind.

 

Infrastrukturminister Anna Johansson.
Infrastrukturminister Anna Johansson.
Foto: Anders Siljevall

Infrastrukturminister Anna Johansson avslutade dagen och fick bland annat svara på frågan om regeringen var nöjd med utvecklingen av Trafikverket. Anna Johansson ansåg att mycket har hänt inom den relativt unga trafikmyndigheten som bildades när Vägverket och Banverket slogs ihop.

– Jag tycker att Trafikverket just nu är inne i en positiv utvecklingsfas. Man hanterar sin roll som beställare annorlunda och jag ser skillnad i ambitionen att få koll på anläggningen. Men det har varit en ganska knagglig resa. När ban- och vägverket slogs ihop var det två olika kulturer som skulle mötas och det har tagit tid att smälta samman dem, berättade Anna Johansson.

Slättö får bygga i Lund

Helt kvarter byggs i massivt trä.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slatto-far-bygga-i-lund-25667

Proffsigaste förvaltarna får pris

Hyresgästernas omdömen fick styra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/proffsigaste-forvaltarna-far-pris-25666

Fyra projekt går vidare i Kasper Salin

De kan vinna arkitekternas största pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-projekt-gar-vidare-i-kasper-salin-25665

Går från Jernhusen till SHH

3500 bostäder ska utvecklas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gar-fran-jernhusen-till-shh-25664

Sverige och USA i snabbtågsamarbete

Ostlänken och Kalifornien lär av varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverige-och-usa-i-snabbtagsamarbete-25637

Sverigeförhandling lämnar remiss med protest

Ogillar förslag om långsamma tåg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverigeforhandling-lamnar-remiss-med-protest-25663

Örebro är bäst på arkitektur

Bygger mycket och planerar bra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/orebro-ar-bast-pa-arkitektur-25662

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651

"Vi har en stor vilja och resurser för att jobba vidare med det här"

Trafikverket pilotmyndighet för att skapa sysselsättning i upphandlingar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-har-en-stor-vilja-och-resurser-att-jobba-vidare-med-det-har-25638

Stor satsning på vuxenutbildning i regeringens höstbudget

Högre krav ställs på dem som står utanför arbetsmarknaden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-satsning-pa-vuxenutbildning-i-regeringens-hostbudget-25661

LO-samordning för fler jobb till nyanlända

Johan Lindholm: "Politikerna ska inte lägga sig i lönebildningen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lo-samordning-fler-jobb-till-nyanlanda-25660