Meny

Samverkan leder till nya bostäder i Örebro

Samverkan leder till nya bostäder i Örebro

Örebro testade nya grepp med tajt byggherresamverkan i bostadsområdet Södra Ladugårdsängen. Nu står 170 bostäder inflyttningsklara i området. – Vi tycker det har blivit ett jättebra koncept och att vi tagit ett bra helhetsgrepp på en ny stadsdel, säger Emma Gren, planarkitekt i Örebro.

För snart tre år sedan berättade Byggindustrin om hur Örebro tagit fram en ny form av förstudie med byggherresamverkan. Inför första byggetappen av Södra Ladugårdsängen, lät man byggherrarna samarbeta med varandra och kommunen utifrån en väldigt flexibel detaljplan och ett gestaltningsprogram. Samverkan gällde både den gemensamma stadsmiljön och arkitekturen – byggherrarna fick bland annat titta på varandras skisser och anpassa arkitekturen till varandras idéer. Örebro jobbar med den så kallade Örebromodellen – där de säljer marken först när byggherren börjat bygga, för att garantera att projekt inte drar ut på tiden. 170 bostäder har än så länge byggts i området och ytterligare 1 700 är på gång.

Emma Gren, planarkitekt i Örebro.

 

– Vi har sett många samordningsvinster med detta sätt att arbeta. Trafiklösningarna har blivit smidigare - två byggherrar har till exempel byggt gemensamt P-hus. Det har blivit mer effektiv markanvändning med mer grönska på gårdarna och jag tycker också samverkan gav ett fördelaktigt resultat utifrån stadsbildsperspektivet, säger Emma Gren.

Sådana faktorer hade även kunnat regleras i en hårdare styrd detaljplan, men det finns en fördel med att inte låsa sig tycker Emma Gren.

– Det är bra att kunna vara öppen för tankar och idéer som byggherrarna kommer med, säger hon.

Klas Ljungberg, affärsområdesansvarig för området kommun på Magnolia Bostad.

Magnolia Bostad är ett av de företag som var med i första etappen av projektet. Klas Ljungberg är affärsområdesansvarig för området kommun på företaget och har sedan tidigare mycket erfarenhet av att jobba i och mot kommuner. Han tycker att byggherresamverkan fungerat bra, men att det var en viss utmaning att vara så många. Totalt med kommunanställda, byggherrar och arkitekter var det tjugo-trettio personer som skulle ha möten ihop.

– Vi styrde upp det så att byggherrarna i gruppen samlades och diskuterade ihop oss innan mötet med kommunen, och kunde tala ”med en röst”, säger han.

I etapp två som Magnolia bostad också jobbar med blev byggherrarna indelade i par, och det har varit lättare tycker Klas Ljungberg. Han tycker också att kommunen i etapp två varit mer aktiva i att ta avgörande beslut.

– Det är bra. Man kan inte förvänta sig att byggherrar och kommunen har samma syn på vad som ska behandlas gemensamt. Det är kommunen som har mandatet att ta besluten och då ska de ta det ansvaret, säger Klas Ljungberg.


Stort intresse för att vara med

Botrygg Örebro kom in i projektet i etapp 1b, som kom till eftersom intresset för att vara med i projektet var så stort.

– Vi är ganska vana att arbeta så här eftersom vi byggt i Stockholm där det är tätare bebyggelse och byggherrar nästan alltid måste samarbeta. Men har du alltid jobbat för dig själv ”i ett hörn” kan detta sätt att jobba bli en omställning, säger Merdad Moghtadai, vd Botrygg Örebro.

I denna typ av samverkan blir det väldigt påtagligt om byggherren väljer att inte leva upp till det den har kommunicerat att den ska göra.

– Samarbetet ställer krav på alla som är med att ha en tydlig dialog och lägga fram vad de vill uppnå med projektet, säger han.

Örebro kommun är så nöjda med det här sättet att arbeta att de ska fortsätta i nya projekt. Bland annat i nya området Norra Ormesta.

– Många byggherrar vill vara med även här - vi har fått 34 intresseanmälningar från byggherrar som vill bygga i Norra Ormesta, det är riktigt kul, säger Emma Gren.

Byggherrar som var med i Örebros första byggherresamverkanförstudie

Magnolia Bostad

Järngrinden Projektutveckling

K2A/Jeff Fastighetsutveckling

Sveab Projektutveckling

John Ekström Bygg

Futurum Fastigheter i Örebro

Botrygg Örebro

Riksbyggen

HSB Mälardalen

Lundbergs Fastigheter

BJC Group

Peab Bostad

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Ny certifiering ska fokusera på drift och förvaltning

Projektledaren: "För att nå klimatmålen måste vi även jobba med befintliga byggnader."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-certifiering-ska-fokusera-pa-drift-och-forvaltning-27688

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753

"Det är en byggtakt som inte är tillräcklig"

Peter Fransson på Boverket om det kommande året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-ar-en-byggtakt-som-inte-ar-tillracklig-27690

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

IVA får tung förstärkning

Ska verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/iva-far-tung-forstarkning-27749

Släpper fram Löfven som statsminister

Frågor om bostadsbyggande viktig del i förhandlingen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slapper-fram-lofven-som-statsminister-27733

Bostadsutvecklare halverar personalstyrkan

Krisdrabbade bolaget kapar kostnader.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-halverar-personalstyrkan-27731