Meny

Sameby vinner mot NCC i mål om bergtäkt

Sameby vinner mot NCC i mål om bergtäkt

En täktverksamhet för berg och morän riskerar att störa rennäringen. NCC får hitta en annan lokalisering för sin bergtäkt, enligt domstolen.

I mars 2017 ansökte NCC Industry om att tillstånd för täktverksamhet med ett uttag av 900 000 ton berg och morän under en period av 30 år på fastigheterna Mångbyn 1:3 och 4:3 samt samfälld mark över Mångbyn 1:33 och 4:3 i Skellefteå kommun. Ansökan beviljades av miljöprövningsdelegationen, men överklagades bland annat av Maskaure sameby. En täktverksamhet skulle bland annat orsaka buller och riskera att störa rennäringen. Målet hamnade i Mark- och miljödomstolen som nu har beslutat att avslå bolagets ansökan. Beslutet motiveras bland annat med att det finns andra lämpliga platser för en täktverksamhet.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097