Meny

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

De stora byggföretagen Skanska, NCC och JM Entreprenads rekryteringsutbildningar för ingenjörer har varit så lyckade att Arbetsförmedlingen nu vill jobba ännu mer på det här sättet - både med tjänstemän och yrkesarbetare inom byggbranschen.

– Att jobba tillsammans med företagen har visat sig ge bäst resultat för de arbetssökande och företagen att hitta varandra, säger Per Samuelsson, nationell branschstrateg på Arbetsförmedlingen.

Byggbranschen skriker som bekant efter personal, samtidigt som det finns en hel del arbetslösa ingenjörer och yrkesarbetare, särskilt i gruppen nyanlända. Skanska var först ut 2014 med sitt så kallade Internationella ledarprogram där utlandsfödda ingenjörer får gå en utbildning som företagen handplockat bland Arbetsförmedlingens så kallade ingenjörsmoduler. Efter praktik på företaget är målet en anställning om allt fungerar. NCC och JM Entreprenad har med tiden startat liknande utbildningar.

Per Samuelsson är nöjd med satsningarna.

– Tidigare har vi mer anvisat arbetssökande utifrån att de behövde få utbildning, men arbetsmarknadsutbildningarna är ju till för företagen att hitta personer med rätt kompetens, så detta är bättre, säger han.

Arbetsförmedlingen har nu tagit initiativ för att skapa fler samarbeten av den här typen. I samarbete med Asfaltskolan och Trafikverket har man bjudit in NCC, Peab, Lemminkäinen, Svevia och Skanska för att anordna liknande program för ingenjörer inom anläggningsbranschen.

– Vi vill även här plocka fram sökandekandidater som företagen kan intervjua och välja ut, sedan kan vi ”klä på” kandidaterna med utbildningsmoduler utifrån våra sökandes önskemål, säger Per Samuelsson.

Med tiden ska det här sättet att arbeta bli ännu vanligare i hela byggbranschen, även gällande yrkesarbetare, och gällande alla grupper av arbetslösa.

Anna Wenner, HR-chef på Skanska.

Anna Wenner, Skanskas HR-chef tycker det är roligt att Arbetsförmedlingen uppskattar de resultat som Skanska, NCC och JM Entreprenad nått.

– Jag tror framgången här mycket är samarbetet med Arbetsförmedlingen, så det är tack vare båda parter som vi lyckats så bra, säger hon.

Arbetsförmedlingen vill i framtiden gärna samarbeta även med mindre företag, och Anna Wenner tror att det kan fungera bra också.

– Jag kan tänka mig att samarbetet med Arbetsförmedlingen är en nyckel till framgång även för ett litet företag. Men exakt hur det samarbetet ser ut är ju upp till varje företag att ta fram, säger hon.

För Skanskas del har satsningen på att utbilda utlandsfödda ingenjörer gjort att tagit ytterligare steg mot målet att ha minst 15 procent med utländsk bakgrund i företaget.

– Vissa tycker att vårt Internationella ledarprogram ger liten volym, och vi vill gärna öka volymen, men inte på bekostnad av kvaliteten - det är enskilda människor det handlar om så det måste bli bra både för dem och oss, säger Anna Wenner.

Lars Tullstedt är Sveriges Byggindustriers expert på kompetensförsörjning. Han är positiv till att Arbetsförmedlingen och byggföretagen samarbetar, men tycker arbetet kan förbättras ytterligare.

–När Arbetsförmedlingen skapar sina ingenjörsmoduler utgår de från kortare ingenjörsutbildningar på motsvarande gymnasial eller yrkeshögskolenivå. Men det krävs också utbildningar som motsvarar högre akademisk nivå. Jag vet att det finns högskolor och universitet som tittar på sådana lösningar i samarbete med Arbetsförmedlingen och det är bra, säger han.

Att utgå från byggföretagens behov är bra säger han, men man skulle behöva titta mer på var det är realistiskt att de nyanlända kan anställas.

–Kanske är det mer sannolikt att många nyanlända skulle kunna jobba som tekniska konsulter och att man då skulle hänvisa till Sweco eller Ramböll eller en svensk kommun i stället, där måste man anstränga sig att hitta rätt, säger han.

Dags att anmäla projekt till Årets Bygge!

20 projekt ska nomineras – Vìlket vill du se som vinnare?
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dags-att-anmala-projekt-till-arets-bygge-26681

Lars Bergqvist är död

Byggchefernas förre ordförande hastigt avliden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lars-bergqvist-ar-dod-26688

Bara några dagar kvar till Yrkes-SM

Patrik Svensson lägger in spurten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bara-nagra-dagar-kvar-till-yrkes-sm-26687

Tuve Bygg bygger i Bergsjön

Bygger 87 hyresrätter i Göteborgsförorten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuve-bygg-bygger-i-bergsjon-26685

MVB bygger för fler elever i Helsingborg

Bygger ny skolbyggnad till Västra Berga skola.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-fler-elever-i-helsingborg-26678

Föreslår ny regional fysisk planering

Ska ge förutsättningar till ökat bostadsbyggande.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foreslar-ny-regional-fysisk-planering-26683

Nu tätar ID06 till luckorna som fuskarna har utnyttjat

Anslutning signeras med Bank-ID.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-tatar-id06-till-luckorna-som-fuskarna-har-utnyttjat-26659

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Hyresrätter dominerar i flerbostadshus

Uppsala och Stockholm utgör undantag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hyresratter-dominerar-i-flerbostadshus-26680

En av dem blir årets unga ledare

Fyra unga chefer nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-av-dem-blir-arets-unga-ledare-26669

Skanska bygger kontorshus i Boden

Boden Business Park får två nya byggnader.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-kontorshus-i-boden-26679