Meny

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

De stora byggföretagen Skanska, NCC och JM Entreprenads rekryteringsutbildningar för ingenjörer har varit så lyckade att Arbetsförmedlingen nu vill jobba ännu mer på det här sättet - både med tjänstemän och yrkesarbetare inom byggbranschen.

– Att jobba tillsammans med företagen har visat sig ge bäst resultat för de arbetssökande och företagen att hitta varandra, säger Per Samuelsson, nationell branschstrateg på Arbetsförmedlingen.

Byggbranschen skriker som bekant efter personal, samtidigt som det finns en hel del arbetslösa ingenjörer och yrkesarbetare, särskilt i gruppen nyanlända. Skanska var först ut 2014 med sitt så kallade Internationella ledarprogram där utlandsfödda ingenjörer får gå en utbildning som företagen handplockat bland Arbetsförmedlingens så kallade ingenjörsmoduler. Efter praktik på företaget är målet en anställning om allt fungerar. NCC och JM Entreprenad har med tiden startat liknande utbildningar.

Per Samuelsson är nöjd med satsningarna.

– Tidigare har vi mer anvisat arbetssökande utifrån att de behövde få utbildning, men arbetsmarknadsutbildningarna är ju till för företagen att hitta personer med rätt kompetens, så detta är bättre, säger han.

Arbetsförmedlingen har nu tagit initiativ för att skapa fler samarbeten av den här typen. I samarbete med Asfaltskolan och Trafikverket har man bjudit in NCC, Peab, Lemminkäinen, Svevia och Skanska för att anordna liknande program för ingenjörer inom anläggningsbranschen.

– Vi vill även här plocka fram sökandekandidater som företagen kan intervjua och välja ut, sedan kan vi ”klä på” kandidaterna med utbildningsmoduler utifrån våra sökandes önskemål, säger Per Samuelsson.

Med tiden ska det här sättet att arbeta bli ännu vanligare i hela byggbranschen, även gällande yrkesarbetare, och gällande alla grupper av arbetslösa.

Anna Wenner, HR-chef på Skanska.

Anna Wenner, Skanskas HR-chef tycker det är roligt att Arbetsförmedlingen uppskattar de resultat som Skanska, NCC och JM Entreprenad nått.

– Jag tror framgången här mycket är samarbetet med Arbetsförmedlingen, så det är tack vare båda parter som vi lyckats så bra, säger hon.

Arbetsförmedlingen vill i framtiden gärna samarbeta även med mindre företag, och Anna Wenner tror att det kan fungera bra också.

– Jag kan tänka mig att samarbetet med Arbetsförmedlingen är en nyckel till framgång även för ett litet företag. Men exakt hur det samarbetet ser ut är ju upp till varje företag att ta fram, säger hon.

För Skanskas del har satsningen på att utbilda utlandsfödda ingenjörer gjort att tagit ytterligare steg mot målet att ha minst 15 procent med utländsk bakgrund i företaget.

– Vissa tycker att vårt Internationella ledarprogram ger liten volym, och vi vill gärna öka volymen, men inte på bekostnad av kvaliteten - det är enskilda människor det handlar om så det måste bli bra både för dem och oss, säger Anna Wenner.

Lars Tullstedt är Sveriges Byggindustriers expert på kompetensförsörjning. Han är positiv till att Arbetsförmedlingen och byggföretagen samarbetar, men tycker arbetet kan förbättras ytterligare.

–När Arbetsförmedlingen skapar sina ingenjörsmoduler utgår de från kortare ingenjörsutbildningar på motsvarande gymnasial eller yrkeshögskolenivå. Men det krävs också utbildningar som motsvarar högre akademisk nivå. Jag vet att det finns högskolor och universitet som tittar på sådana lösningar i samarbete med Arbetsförmedlingen och det är bra, säger han.

Att utgå från byggföretagens behov är bra säger han, men man skulle behöva titta mer på var det är realistiskt att de nyanlända kan anställas.

–Kanske är det mer sannolikt att många nyanlända skulle kunna jobba som tekniska konsulter och att man då skulle hänvisa till Sweco eller Ramböll eller en svensk kommun i stället, där måste man anstränga sig att hitta rätt, säger han.

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Utökar satsning på gröna maskiner

Lambertsson ser ökad efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokar-satsning-pa-grona-maskiner-27076

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling

Byggbranschen under Nyckeltalsinstitutets lupp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bra-lon-men-daligt-med-kompetensutveckling-27058

Ramböll bidrar till Göteborgs linbana

Får uppdraget om rådgivare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-bidrar-till-goteborgs-linbana-27096

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069