Meny

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

De stora byggföretagen Skanska, NCC och JM Entreprenads rekryteringsutbildningar för ingenjörer har varit så lyckade att Arbetsförmedlingen nu vill jobba ännu mer på det här sättet - både med tjänstemän och yrkesarbetare inom byggbranschen.

– Att jobba tillsammans med företagen har visat sig ge bäst resultat för de arbetssökande och företagen att hitta varandra, säger Per Samuelsson, nationell branschstrateg på Arbetsförmedlingen.

Byggbranschen skriker som bekant efter personal, samtidigt som det finns en hel del arbetslösa ingenjörer och yrkesarbetare, särskilt i gruppen nyanlända. Skanska var först ut 2014 med sitt så kallade Internationella ledarprogram där utlandsfödda ingenjörer får gå en utbildning som företagen handplockat bland Arbetsförmedlingens så kallade ingenjörsmoduler. Efter praktik på företaget är målet en anställning om allt fungerar. NCC och JM Entreprenad har med tiden startat liknande utbildningar.

Per Samuelsson är nöjd med satsningarna.

– Tidigare har vi mer anvisat arbetssökande utifrån att de behövde få utbildning, men arbetsmarknadsutbildningarna är ju till för företagen att hitta personer med rätt kompetens, så detta är bättre, säger han.

Arbetsförmedlingen har nu tagit initiativ för att skapa fler samarbeten av den här typen. I samarbete med Asfaltskolan och Trafikverket har man bjudit in NCC, Peab, Lemminkäinen, Svevia och Skanska för att anordna liknande program för ingenjörer inom anläggningsbranschen.

– Vi vill även här plocka fram sökandekandidater som företagen kan intervjua och välja ut, sedan kan vi ”klä på” kandidaterna med utbildningsmoduler utifrån våra sökandes önskemål, säger Per Samuelsson.

Med tiden ska det här sättet att arbeta bli ännu vanligare i hela byggbranschen, även gällande yrkesarbetare, och gällande alla grupper av arbetslösa.

Anna Wenner, HR-chef på Skanska.

Anna Wenner, Skanskas HR-chef tycker det är roligt att Arbetsförmedlingen uppskattar de resultat som Skanska, NCC och JM Entreprenad nått.

– Jag tror framgången här mycket är samarbetet med Arbetsförmedlingen, så det är tack vare båda parter som vi lyckats så bra, säger hon.

Arbetsförmedlingen vill i framtiden gärna samarbeta även med mindre företag, och Anna Wenner tror att det kan fungera bra också.

– Jag kan tänka mig att samarbetet med Arbetsförmedlingen är en nyckel till framgång även för ett litet företag. Men exakt hur det samarbetet ser ut är ju upp till varje företag att ta fram, säger hon.

För Skanskas del har satsningen på att utbilda utlandsfödda ingenjörer gjort att tagit ytterligare steg mot målet att ha minst 15 procent med utländsk bakgrund i företaget.

– Vissa tycker att vårt Internationella ledarprogram ger liten volym, och vi vill gärna öka volymen, men inte på bekostnad av kvaliteten - det är enskilda människor det handlar om så det måste bli bra både för dem och oss, säger Anna Wenner.

Lars Tullstedt är Sveriges Byggindustriers expert på kompetensförsörjning. Han är positiv till att Arbetsförmedlingen och byggföretagen samarbetar, men tycker arbetet kan förbättras ytterligare.

–När Arbetsförmedlingen skapar sina ingenjörsmoduler utgår de från kortare ingenjörsutbildningar på motsvarande gymnasial eller yrkeshögskolenivå. Men det krävs också utbildningar som motsvarar högre akademisk nivå. Jag vet att det finns högskolor och universitet som tittar på sådana lösningar i samarbete med Arbetsförmedlingen och det är bra, säger han.

Att utgå från byggföretagens behov är bra säger han, men man skulle behöva titta mer på var det är realistiskt att de nyanlända kan anställas.

–Kanske är det mer sannolikt att många nyanlända skulle kunna jobba som tekniska konsulter och att man då skulle hänvisa till Sweco eller Ramböll eller en svensk kommun i stället, där måste man anstränga sig att hitta rätt, säger han.

Webb-tv: Byggindustrin får ny chefredaktör

Anders Carlén tillträder som ny chefredaktör för Byggindustrin den 5 november.
Nyhet
http://byggindustrin.se/node/27434

Skanskas aktie har fallit sju procent

USA i kris men Sverigemarknaden går bra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-aktie-har-fallit-sju-procent-27433

En miljard lägre i resultat för Skanska

Vinstvarnar för USA-verksamheten och byter ut chef.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-miljard-lagre-i-resultat-skanska-27430

Sweco förvärvar i Europa

Köper ett tyskt och två belgiska företag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-forvarvar-i-europa-27432

Byggarna vill ha reglering av klimatutsläpp

”Jag tror att det är nödvändigt. Det måste till en lag eller någon form av reglering.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarna-vill-ha-reglering-av-klimatutslapp-27425

Lerklump träffade arbetare på bygge

Olyckan skedde i samband med schaktarbete på en av Botryggs arbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lerklump-traffade-arbetare-pa-bygge-27427

Dags att göra 
verklighet 
av brovision

Innovationstävling går in i nästa fas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dags-att-gora-verklighet-av-brovision-27412

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420